Türkiye’deki erkeklerin önemli bir kısmının kariyerleri için gösterdiği azmi, ayırdığı zamanı takdir etmemek mümkün değil. Öte yandan, erkeklerin çok da sözünü etmediğimiz, ama değeri ve önemi yadsınamaz bambaşka bir kariyerleri daha var…

Zor, ama keyifli “Babalık kariyeri”

Biliyoruz ki söz konusu çocukları olduğunda babalarımızın yapmayacağı fedakarlık yok.  Babalar, çocuklarının eğitimi için aralıksız çalışmayı, onları koşulsuz koruyup kollamayı öncelikli görevleri kabul etmekten asla vazgeçmiyorlar; ancak araştırmalar gösteriyor ki babalıkta iyi bir kariyer inşa etmek için yapılması gerekenler bunlarla sınırlı değil.  

İçinde bulunduğumuz pandemi döneminde, evden çalışmaya başlayan babalar için  çocuklarıyla daha fazla zaman geçirebilmeleri ve aralarındaki bağı güçlendirebilmeleri için anlar yaratma fırsatı doğdu.  Evden çalışmak bazı açılardan zorlayıcı olsa da çalışan babaların büyük çoğunluğu evde olmalarının çocuklarını olumlu etkilediğini ve çocuklarıyla geçirdikleri her anın ne kadar kıymetli olduğunu dile getirdi. (Kaynak: Çalışan Anne/Baba ve İş Hayatı Araştırması, 2020

Kariyer.net ve Curiocity’nin 1.978 çalışan anne ve 1.744 çalışan babayla gerçekleştirdiği çalışan anne ve babaların dünyasına ışık tutan anket çalışması gösteriyor ki babalar ellerinden geleni yaptıklarını belirtse de babalık kariyerinde daha gidilecek yollar var. Babalarımız her ne kadar ebeveynlikte aktif rol üstlendiklerini düşünseler de bu seviye annelerin beklentisinin altında kalmış görünüyor.

 

Peki, “Babalıkta kariyer” yapmanın püf noktaları neler?

İşte, size birkaç öneri: 

  • Sorumlulukları annelerle eşit olarak paylaşabilirsiniz.  
  • İşi işte bırakabilir, iş stresini evinize yansıtmayabilirsiniz.  
  • İş ciddiyetini bir kenara bırakıp, çocuklarınızla çocuk olabilirsiniz.   
  • Çocuklarınızla ilgili hayaliniz ne olursa olsun, kendi hayallerinizi onlarınkinin önüne  koymayabilirsiniz.   
  • Ailenizi her şeyin önünde tutabilirsiniz.   
  • Çocuklarınızla yakın ilişki kurmaya özen gösterebilir, ilgi alanları ve arkadaşlarıyla ilgili  daha fazla şey öğrenmeye çalışabilirsiniz.  

Şunu da eklemeden geçmeyelim!

Yapılan araştırmada;

  • Annelerin yarısından fazlası anne olmanın kariyerlerinde ilerlemelerini zorlaştırdığını belirtirken, aynı oranın babalarda %25 olması,
  • Annelerin sadece %35’inin çocuğu ile ilgili durumlarda izin alma konusunda destek gördüğünü dile getirmesi ve %63’ünün bu konuda beklentide olması,
  • Annelerin %42’sinin sürekli olarak evden çalışırken, aynı oranın babalarda %13 seviyesinde kalması vb. birçok veriyi baz aldığımızda annelerin üzerindeki yükün daha fazla sorumlu baba tarafından paylaşılması gerektiğini söyleyebiliriz.

Son olarak “Babalıkta kariyer” yapan tüm babalarımızı kutluyor, çocuklarını koşulsuz sevip onlara iyi bir gelecek vermek için sarf ettikleri çaba için teşekkür ediyoruz.