Başarı, kişiden kişiye durumdan duruma değişebilen bir kavram olsa da önceliklerinizi doğru yapıp, sistemli bir şekilde ilerlediğinizde kendiliğinden de gelip sizi bulabiliyor. Bunu kolaylaştıracak, kontrolünüz altında olan 10 davranışı sizin için paylaştık.

Başarı sabit bir tanımı olmayan, herkeste farklı sonuçlar doğuran izafi bir kavram. Çevreye, kültüre, imkanlara, zamana, hatta cinsiyetlere göre değişiklik gösterebiliyor. Aslında kişileri başarılı ya da başarısız gösteren temel nokta hedeflerdeki eksikliktir. Başarı denildiğinde akla ilk gelen şey aslında sonuçlardır. Zengin insanlar başarılı olarak anılır, ancak zenginlik bir hedef değildir. Belirli iş sonuçlarını elde etmiş kişiler, yaptıkları işin karşılığında yüksek gelire sahip olmaktadır. Rol model olarak belirlediğimiz zengin kişinin katlandığı sıkıntıları, yaşadığı süreci ve bunların sonunda ortaya çıkanları doğru tanımlamak başarılı olmanın temel noktasıdır.

Kısa sürede “mutluluk” sağlayan ve “başarı” olarak görülen şeylerin uzun vadede “mutsuzluk” getirdiğini görüyoruz. Hızlı alınan terfiler, kolay yoldan zengin olma gibi durumlar insanı bir süre sonra yeni bir haz arama ihtiyacına sürüklemektedir. Halbuki bize mutluluk getirecek hedefler, zamana yayılmış şekilde içselleştirilerek konulduğunda, uzun vadeli bir başarı yolculuğunu da ortaya çıkmaktadır.

Başarılı olmak için ne yapmalıyız?

Başarı ile ilgili yanılgılardan bir tanesi de başarının üstün yeteneğe bağlı olduğuna inanılmasıdır. Bunun doğru olmadığını kanıtlayan birçok örnek var. Yetenekli olmasına rağmen özel hayatına ya da sağlığına dikkat etmeyen sporcuların en sonunda yaşadığı başarısızlık durumu gibi.

Üzülerek söylemeliyim ki başarılı olmanın rafine edilmiş bir reçetesi yok; ancak gerçek şu ki başarıyı sadece üstün yetenekli insanlar elde etmez. Muazzam yeteneklerin boşa çıktığını görebildiğimiz gibi, aynı zamanda beklenmedik şekilde başarılı olan sıradan insanları da iş hayatında görüyoruz.

Yazar Molly Fletcher sıfır yetenek gerektiren, iş hayatında başarılı olabilmek için büyük bir etkiye sahip, kontrolümüz altındaki 10 davranışı şöyle sıralıyor:

  1. Dakik olmak
  2. İş etiğine sahip olmak
  3. Çaba göstermek
  4. Beden dilini doğru kullanmak
  5. Enerjiyi doğru yere odaklamak
  6. Tutumunun farkında olmak
  7. Tutkulu olmak
  8. Öğrenmeye açık olmak
  9. Fazladan çaba göstermeye istekli olmak
  10. Hazır olmak

Unutulmamalı ki önemli olan nereye gelmiş olduğunuzdan çok, nereden ve nasıl geldiğinizdir. Başarı için ulaşılabilir hedeflere, hedeflere ulaşmak için bir yol haritasına, yol haritasında potansiyeli gerçekleştirmeye, potansiyeli gerçekleştirirken kontrollü davranışlar sergilemeye ihtiyacınız var.

Başarı yolunuz açık olsun.

Konuk Yazar: Metin Akkaya / İK profesyoneli ve eğitmen