BD Türkiye İnsan Kaynakları Müdürü Aylin Oktay, çalışan memnuniyeti anketinin sonuçlarıyla birlikte çalışmalarına başladıklarını kaydediyor. Oktay, gelecek çalışmalarla memnuniyet seviyesini yukarıda tutmayı hedeflediklerini belirtiyor.

bdcalisanBD Türkiye İnsan Kaynakları Müdürü Aylin Oktay gerçekleştirdikleri çalışan memnuniyeti anketinin ayrıntılarını paylaştı. Oktay, her iki yılda bir düzenledikleri  “Health of Organization – Organizasyonun Sağlığı” anketle çalışanların memnuniyet düzeylerini, organizasyona bağlılıklarını ve mutluluklarını ölçmeyi amaçladıklarını ifade ediyor.

Oktay, tamamen gizlilik içerisinde gerçekleştirilen anketin sonuçlarının Yönetim Ekibi tarafından detaylı olarak değerlendirildiğini ve tüm çalışanlarla şeffaf olarak paylaşıldığını belirtti.

Anket sonrası gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi verebilir misiniz?

Anket sonrasında kök nedenlerin tespit edilip aksiyonların belirlenmesi için çalışanlarımızı yetkilendirdik ve bu amaçla gönüllü on kişiden oluşan her iş birimi ve fonksiyonu temsil eden Anket Ekibi oluşturduk. Tüm şirket çalışanlarının sesini duyabilmek amacıyla da tüm Anket Ekibi üyelerine mikro fokus gruplar atadık. Anket Ekibi, kendilerine atanmış mikro fokus gruplardaki çalışanlarımızla hem aksiyon planını paylaşıyor hem de onların görüşlerini soruyor ve düşüncelerini alıp yönetim ekibine aktarıyor.  Bu yapı 24/7 açık kapı politikamızı daha da güçlendirerek hem şirket içi iletişim kanalarını önemli ölçüde açtı hem de reaktif aksiyonların alınmasının yanı sıra daha proaktif aksiyonlar da almamızı sağlayarak çalışanlarımızın  mutluluk ve memnuniyet seviyesini daha da yukarıya taşıdı. Aksiyon planımızda yer alan bazı somut aksiyonlara örnek olarak; gelişim, performans ve değerler odaklı kariyer basamaklandırma programının başlatılması, lokal olarak sosyal sorumluluk projelerini attırmak, şirket araçları, günlük ticket tutarı gibi noktalarda ortalama market seviyesinin üstüne çıkaracak iyileştirmeler yapılması verilebilir. Buna ilave olarak da hali hazırda var olan; etkin ve adil performans yönetim süreci, iki yılda bir gerçekleştirilen 360 derece Yönetici Değerlendirmesi, yetenek yönetim sürecimizi, herkese eşit kariyer imkanı sunabilmek amacıyla kariyer fırsatlarının şirket içinde duyurulması ve başvuru yapan herkesin değerlendirilip tüm adaylara geri bildirim seanslarının gerçekleştirilmesi gibi uygulamalarımızı da;  günümüz ve gelecek koşullarında daha etkin işlemesi adına sürekli güncelliyor ve geliştiriyoruz.

Gelişme gösterilen alanlar neler oldu? Bu konuda hangi çalışmalar gerçekleştirildi?bdaylin-1

Yüzde yüz katılımla gerçekleştirilen en son anket sonuçlarına göre aldığımız şirket içi iletişim kanalarının açılarak alınan somut aksiyonlar sayesinde tanıma/takdir etme ve ödüllendirme, adil performans yönetim süreci, Etkin Ekip Yönetimi ve Liderlik, şirket içi şeffaf ve adil yönetim anlayışı ile hızlı ve etkin karar alma, iş-özel yaşam dengesinin desteklenmesi, ekip içi harmoni gibi konularda memnuniyet seviyesi 5 üzerinden 4 ve üstü düzeyinde gerçekleşti. Yüksek memnuniyet seviyesi her şeyden önce; insan odaklı, adil, hızlı ve etkin karar alıp uygulayan,şeffaf  bir yönetim anlayışının bir sonucudur.

Bundan sonraki süreçte çalışan memnuniyeti anketiyle ilgili hangi çalışmaların yapılması planlanıyor?

Her anket sonrası gelişim aksiyonlarımızı belirlenmesine liderlik eden Anket Ekibimiz, değişiyor. Anket sonuçları bir önceki anket ekibiyle de paylaşıldıktan sonra değişti ve çalışmalarına başladı, hem memnuniyet seviyesini yukarıda tutmayı sürdürmek hem de  daha iyi neler yapılabileceğini ortaya koymak adına aksiyon planı üzerinde çalışmalarını sürdürüyor ve Yönetim Ekibi olarak da kendilerini desteklemeye devam ediyoruz.