Pazar payı azalan dünyaca ünlü yazıcı şirketi Xerox, kendi iştiraki olan Fuji Xerox’un maliyetinin çok daha düşük olduğunu görür. Şirketin analizi yapılarak en iyi performansa ulaşmak amacıyla çözüm önerileri araştırılmaya başlanır. Benchmarking olarak adlandırılan bu süreçte Fuji’deki en iyi uygulamalar genele uyarlanır. Bunun sonucunda çalışmaların başarılı sonuçlar verdiği ve kalite sorunlarının üçte iki oranında azaldığı görülür.

benchmark

Benchmarking, stratejik yönetimin en temel araçları arasında yer alan bir kavram. Herhangi bir organizasyonda yapılan bir işi, başka bir çalışma yerinde yapılan işlerle kıyaslamak anlamına geliyor. Bu yönetim tekniğini ilk defa ABD’deki Xerox şirketi bilimsel yöntemler eşliğinde uyguladığı biliniyor. Şirket içerisinde oluşturulan yöntem, daha sonra şirketlerde performansı artıracak bir teknik olarak geliştiriliyor ve Xerox özelinde diğer şirketlere örnek oluyor. Türkçe’de tam karşılığı bulunmayan kavram genellikle kıyaslama olarak ele alınıyor. Fakat bu yine de kelimenin tam anlamını karşılamamakta… Kavramla ilgili genel algı ise “taklitçilik” üzerine. Oysa kelimenin gerçekte işaret ettiği başka bir şirketteki en iyi uygulamaları uyarlamak ve söz konusu şirketin kültürüne adapte etmekle ilgili. Yani burada amaç kıyaslamayı yaptıktan sonra en iyi uygulamayı kopyalamamak, onu referans alarak geliştirmek ve şirkete adapte etmek.

Nasıl ortaya çıktı?

Pazar payı pek çok faktör nedeniyle azalan Xerox, kendi iştiraki olan Fuji Xerox’un maliyetinin çok daha düşük olduğunu görür. Bunun nedenlerini tespit ettikten sonra en iyi performansa ulaşmak ve eksiklikleri tespit edebilmek amacıyla çözüm önerileri araştırılmaya başlanır. Benchmarking olarak adlandırılan bu süreçte Fuji’deki en iyi uygulamalar genele uyarlanır. Bunun sonucunda çalışmaların başarılı sonuçlar verdiği ve kalite sorunlarının üçte iki oranında azaldığı görülür.

Amacı

Yukarıdaki örnekten de hareketle görülüyor ki benchmarking’in en önemli amacı şirket performansını, verimliliği, üretimi, kârlılığı, kaliteyi artırmak ve İnsan Kaynakları yönetiminde kritik iyileştirmelere gitmekle özetlenebilir.

Aşamaları

Planlama: Bu süreçte amaç, eksiklikleri tespit etmek ve bunları iyileştirmeye yönelik nasıl bir yolda ilerlenmeli sorusunun cevabını bulmaktır. Bu da detaylı bir planlama çalışmasını gerektirir.

Örnek seçimi: İkinci aşama kıyaslamanın yapılacağı benzer ve çok iyi işleyen bir kurumu seçmektir. Burada söz konusu kurumla iletişime geçilir ve işbirliği yapılır. Şirketin performans artırıcı uygulamaları adapte edilir.

Analiz: Bu aşamada karşılaştırma analizleri yapılır, veriler hazırlandıktan sonra çözüm önerileri geliştirilir.

Uygulama: En önemli kısım uygulama kısmıdır. Burada başarılı olmak için kaynak, üst yönetimin ilgisi, çalışanların sürece tam olarak dahil olması, kıyaslamanın doğru olması ve zaman önemli faktörlerdir. Aksi halde benchmarking çalışması başarısızlıkla sonuçlanabilir.

Günümüz iş dünyasında sürekli değişim ve gelişimin söz konusu olduğunu düşünürsek, doğru kıyaslama, iyi organizasyonların takibi ile mümkündür. Burada amacın yeni yöntemler geliştirmek değil, var olan iyi örnekler üzerinden uyarlama yoluyla ilerlemek olduğu unutulmamalıdır.