Mercer Marsh Benefits (MMB), “MMB Türkiye Sağlık ve Wellbeing Araştırma Raporu”nun sonuçlarını açıkladı. Rapora göre; araştırmaya katılan şirketlerin %83’ü bütünsel sağlığın temelini oluşturan fiziksel ve zihinsel sağlık, finansal destek ve iş/yaşam dengesi kriterlerinde çalışanlarına kaynak, danışmanlık veya araç sağlıyor.

140 şirketin katılımıyla gerçekleştirilen “MMB Türkiye Sağlık ve Wellbeing Araştırma Raporu” çarpıcı sonuçlar ortaya koydu. Rapordan elde edilen sonuçlara göre; wellbeing (bütünsel sağlık) şirketler için vazgeçilmez bir gündem ve pandeminin de etkisiyle artan beklentiler doğrultusunda şirketler iş-yaşam dengesi, fiziksel ve zihinsel sağlık programlarına daha fazla odaklanmayı planlıyor.

Rapora göre, şirketlerin %65’i esnek çalışma ve daha iyi bir iş hayatı entegrasyonunu teşvik ederek dengeli bir yaşam tarzına katkıda bulunan “iş-yaşam dengesi” konusunda çeşitli  uygulamaları çalışanlarına sunuyor.

Araştırmaya göre şirketlerin;

  • %62’si çalışanların bedenen sağlıklı olma durumlarını destekleyen “fiziksel sağlık” plan, program ve uygulamaları hayata geçiriyor.
  • %61’i duygusal ve sosyal bağlantıları güçlendirerek kişilerin mental olarak sağlıklı olmalarına destek sağlayan “psikolojik destek” konusunda katkıda bulunuyor.
  • %34’ü ise çalışanların bugün ve gelecekte finansal kaynaklarını etkin yönetmesine odaklanan programları destekliyor.

Şirketlerin gündeminde stres yönetimi ve sağlıklı beslenme var

Pandemi süreci ve orta vadede (1-3 yıl) şirketlerin alacağı wellbeing aksiyonları incelendiğinde, %41 ile stres yönetimi uygulamaları ve yine aynı oranla sağlıklı beslenme/diyetisyen uygulamaları ön plana çıkıyor. Bu uygulamaları %40 ile zihinsel sağlık programları, %39 ile çalışan destek programı, %35 ile spor programlarına erişim izliyor.

Şirketler zihinsel sağlık programlarının çalışan memnuniyetini arttıracağını düşünüyor

Şirketlerin %75’i sigorta danışmanlarının online veya yüz yüze zihinsel sağlık programı sunmasının memnuniyet seviyesini arttıracağını düşünüyor. Yine şirketlerin %64’ü çalışan destek programı, %61’i diyetisyen ve sağlıklı beslenme programı, %55’i stres yönetim programı, %43’ü online veya yüz yüze spor olanaklarına erişim, %35’i ise finansal sağlık araç ve eğitimleri konusunda alacakları destekten dolayı çalışan memnuniyetinin artacağını belirtiyor.

Şirketlerin %53’ü çalışanların sağlık sigortalarında teminat limitlerini arttırdı

MMB Türkiye Sağlık ve Wellbeing Araştırma Raporu’na göre; araştırmaya katılan şirketlerin %94’ü çalışanlarına bir sağlık sigortası sunuyor. %6’sı ise bu konuda bir aksiyon almıyor. Şirketlerin %53’ü çalışanların sağlık sigortalarında teminat limitlerini arttırırken, %35’i ise bu konuda bir değişiklik yapmadıklarını belirtiyor. %5’i diş, gözlük veya doğum gibi yeni teminat eklediklerini belirtirken, bir diğer %5’i de tamamlayıcı sağlık sigortası ile özel sağlık sigortasının birlikte kullanılabileceği karma bir modele geçtiklerini söylüyor.

Çalışanların %66’sı şirketlerin sunduğu sağlık sigortasından memnun

Rapora göre; çalışanların %66’sı şirketlerin sunduğu sağlık sigortası planlarından memnun olduğunu belirtirken, %5’i bu konuda bir memnuniyetsizlik olduğunu söylüyor. Şirketlerin %29’u ise bu konuda bir ölçümleme yapmadıklarını belirtiyor. Şirketlerin %65’i zihinsel sağlık uygulamaları, %65’i sağlıklı beslenme ve diyetisyen hizmetleri, %55’i diş bakım paketi, %51’i psikolojik rahatsızlıklarla ilgili tedavi ve ilaç giderlerinin sigorta planlarında yer almasının çalışan memnuniyetini arttıracağını belirtiyor. Bu kriterleri %45 ile online doktor, %31 ile mobil uygulama üzerinden hizmetlere erişim ve %18 ile giyilebilir teknoloji ile entegre uygulamalar izliyor.

Şirketler çalışan sağlığına yönelik uygulamaları maliyet olarak görmemeli

Bütünsel sağlığın gün geçtikçe önemi daha da anlaşılan bir kavram olduğunu, pandemi öncesinde de şirketlerin bu konuda çeşitli uygulamaları hayat geçirmeye başladıklarını belirten Mercer Marsh Benefits İş Geliştirme Lideri Fuat Ünal;

“Zinde bir işletmenin en temel unsurlarından biri de zinde çalışanlardır. Özellikle pandemiyle beraber, wellbeing şirketlerin en önemli gündemlerinden biri haline geldi. Pandemi öncesinde hem sağlık sigortalarında hem de diğer uygulamalarda psikolojik destek açıkçası göz ardı ediliyor ve buna yönelik aksiyonlar çok alınmıyordu. Ancak pandemiyle birlikte şirketlerin kısa ve orta vadedeki planlarına baktığımızda psikolojik destek, çalışanların stres yönetimi ile ilgili konularda aksiyon alacaklarını görüyoruz. Şirketler wellbeing ve çalışanların sağlığına yaptıkları yatırımları maliyet olarak görmemeli; çalışanların motivasyonunu, onların işe ve şirkete bağlılığını artıracak bir yatırım olarak görmeli” dedi.