Çalışan bağlılığını arttırmak için yapılması gerekenleri planlamadan önce mevcut durumu analiz etmek şart. Peki, objektif bir değerlendirme için hangi yöntemleri uygulamak gerek? Çalışan Bağlılığı Uzmanı & Profesyonel Koç Bertay Fişekçi, sorunun cevabını ve daha fazlasını sizin için açıkladı.

Bağlılığı arttırmak için yola çıktığınızda rakamlara boğulmanız olası ve buna dikkat etmezseniz dokunulması gereken noktaları kaçırma tehlikesi ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Bu önlemek için temel olarak ölçebileceğiniz kriterler:

Bu rakamlarla nicelik ölçerken “arkasındaki” sebepleri bilemezseniz o zaman sadece rakamlara bakmış, “niteliğe” bakmamış olursunuz. Bağlılığı geliştirmek için yapacağınız her türlü çalışmada rakamların olumlu olarak değişmesini ummak, takip etmenin yanında çıkan ilk sonuçların kök sebeplerini anlamaya çalışmak, alacağınız hizmeti veya yapacağınız iç çalışmayı bu içgörüleri düşünerek tasarlamak anlamlı olabilir.

Örneğin; anketlerde sorulan “İşimde gelişmem için her gün cesaretlendiriliyorum” sorusuna gelecek cevaplar üzerinden bu konuya özel bir çalışma yapabilirsiniz. Nabız anketindeki her soru bize bu tür içgörüler sağlıyor.

Doğru olan ölçüm sonuçları ile görünen sonuçların perde arkasını görebileceğiniz kök sebepler, araştırmanızla birbirini beslemelidir.

Niteliksel verileri toplamak için şu 5 yolu kullanabilirsiniz

Nabız anketleri – Açık sorular

Nabız anketlerinde her bir soruya verilen yanıtların incelenmesi gerekir. Özellikle “açık uçlu” sorulan soruya verilen yanıtlar aydınlatıcı olabilir. Şu ana kadar 400’den fazla uyguladığım bu nabız anketinin 10. sorusu: “Eklemek istediğiniz bir şey var mı?” sorusuna katılımcılar çok içten ve değerli görüşlerle katıldılar. Çalıştığım şirketlerin İK profesyonelleri ve yöneticileri bu verileri ve 10. soruya verilen cevapları bir hediye olarak kabul ettiler ve çok faydalandılar.

Odak grupları

Farklı seviye ve görevlerdeki çalışanların bir araya getirilerek küçük gruplar halinde çalışanları dinleme çalışmalarıdır. Bu oturumlarda yıllık anket veya nabız anketinde elde edilen verileri konuşma ve tartışma olanağı bulabilir, çalışanlarınızın anket sorularına verdiği bazı yanıtların sebeplerini öğrenebilirsiniz. Bu da İK ekiplerine ve yöneticilere yeni programlar ve eylemler hazırlama fırsatı verir.

Püf noktası : Çalışanların “kınanmayacakları”, “başlarına bir şey gelmeyeceğinden emin oldukları” bir ortam oluşturmak çok kritiktir.

Püf noktası 2: Odak grup çalışmalarından sonra “hiçbir şey” yapılmaması çalışanların sürece, sisteme, şirkete, İK’ya olan inancını azaltır.

Ekip Liderleri ile 1:1 görüşmeler

Belli aralıklarla ekip liderleri ile çalışanlar arasında yapılan 1:1 görüşmeler, bağlılık skorları veya diğer rakamsal verilerin perde arkasını anlamanıza yardımcı olabilir. Uygun olduğunda İK da bu sürecin içinde olabilir. Ekip liderlerinin 1:1 görüşmelerini iyi tasarlamaları ve çalışanlarını içtenlikle dinlemeleri, gelen görüşleri yok saymayıp, şirketin sisteminde yer vermeleri ve çalışanı bilgilendirmeleri değerlidir.

Performans yönetimi görüşmeleri

Bağlılık anketleri çoğunlukla isimsiz olarak bağlılığı ölçerken performans yönetimi verileri de bireysel olarak çalışanların verimliliği, iş çıktısı ve bağlılığını izleme imkanı verir. Bu iki veri birlikte kullanıldığında, bir ekip içindeki temel temaları yakalamak mümkün olabilir. Aynı lidere bağlı ekibin bağlılığı düşükse veya benzer durumdaki iki ekipten birinin performansı çok belirgin olarak diğerinden farklıysa, bu ortaya çıkarılması gereken bir veri olabilir. Bu verilerle birlikte yönetim daha sağlıklı bir yol haritası çizebilir.

Çıkış görüşmeleri

Bu görüşmeler de “aslında nelerin olduğunu” anlamak açısından altın değerindedir. Ayrılmakta olan çalışanın ayrılma sebeplerini iyi anlayabilmek önemlidir. Ayrılmakta olan çalışanın daha açık, daha serbest, daha çekinmeden ve rakamlara bağlı kalmadan konuşma rahatlığı vardır. Uygun şekilde bir ayrılık oluyorsa, bu rahatlığı verilere ve iç görülere dönüştürmek çok değerli bilgilere ulaşmanızı sağlar.

Konuk Yazar: Bertay Fişekçi / Çalışan Bağlılığı Uzmanı & Profesyonel Koç

Yazara ait diğer yazıları okumak için buraya tıklayabilirsiniz!