“Global Generations 3.0” adlı EY raporu, tam zamanlı çalışanların yarısına yakınının işverenlerine, yöneticilerine ya da meslektaşlarına güvenlerinin tam olduğunu ortaya koyuyor. Günümüz iş atmosferinde güven kavramına dair global bir bakış açısına sahip olmak, bu konuda çalışanların en çok önem verdikleri noktaları ve güven/güvensizlik nedenlerini tespit etmek amacıyla yapılan çalışma geleceğin iş dünyasına ışık tutuyor.

guven

Almanya, ABD, Japonya, Çin, Meksika, Brezilya, Hindistan ve İngiltere olmak üzere sekiz ülkeyi kapsayan, 19-68 yaş arası 9 bin 800 çalışanın internetten katılım sağladığı EY anketi, çalışanların işverenlerine, yöneticilerine ve meslektaşlarına duydukları güveni ve güven/güvensizliğin nedenlerini ortaya çıkarmak amacıyla kurgulandı. Araştırmanın içerisinde yer alan yan çalışma ise Z jenerasyonuna odaklanıyor ve bu grup için güven sağlayan faktörleri ve geleceğe bakışlarını ele alıyor. Oranlar birbirine yakın EY İş Ortağı ve Global Çeşitlilik ve Kapsamlılık Uzmanı Karyn Twaronite, araştırmanın amacının bugün iş yerlerinde güven kavramına dair global bir bakış açısına sahip olmak ve bu konuda çalışanların en çok önem verdikleri noktaları çalışanların en çok önem verdikleri noktaları
tespit etmek olduğunu belirtiyor. Twaronite, “Çalışanların işverenlerine, yöneticilerine ya da takımlarına güven duymalarını sağlayan etkenleri tespit edebilmek, bize sadece iş dünyasında çeşitliliğin ötesinde yeni bir kültür yaratma fırsatı sağlamakla kalmıyor, geleceğin modern ve güvenilir organizasyonlarını kurma noktasında da yardımcı oluyor” diyor. Ankete katılan çalışanların yüzde 46’sı yöneticisine güveniyor. İşverenine ve takım arkadaşlarına güvenenlerin toplam oranı ise yüzde 49 olarak öne çıkıyor. Ankette yer alan en çok işverenlerine güvenen çalışanlar sırasıyla yüzde 66, yüzde 65 ve yüzde 59 oranlarıyla Hindistan, Meksika ve Brezilya’da yer alırken, en az güven duyanların yüzde 21, yüzde 33 ve yüzde 38 oranlarıyla Japonya, İngiltere ve ABD’den çıktığı görülüyor. Pek çok ülkede çalışan grupları yüksek oranlarla işverenlerine ve meslektaşlarına yöneticilerinden daha çok güvendiklerini belirtiyor.

En az güven duyan X jenerasyonu

İş ortamında güven duyan en geniş kitle 51-68 yaş aralığındaki Babyboomers kuşağı. Babyboomers’ın yöneticilerine güven oranı yüzde 51, işverenlerine yüzde 52 ve meslektaşlarına yüzde 53 olarak görülüyor. 35-50 yaş aralığındaki X jenerasyonu en az güven duyan jenerasyon olarak öne çıkıyor. Bu grupta yer alan çalışanların yöneticilerine ve patronlarına güven oranları sırasıyla yüzde 41 ve yüzde 46. 19-34 yaş aralığındaki Y jenerasyonunun ise X ve Z arasında kaldığı görülüyor. Bu çalışanların yöneticilerine ve patronlarına güven oranları ise sırasıyla yüzde 45 ve yüzde 50. Ankete katılan 19-68 yaş arasındaki çalışanlardan güven duymayanlar güvensizlik nedenlerini, gelir adaletsizliği, kötü liderler, yüksek turn-over ve işbirliğinin teşvik edilmemesi olarak bildiriyor. Şirketine güvenmediği için iş arayan çalışanların oranı yüzde 42, mesai saatleri dışında çalışmak istemeyenlerin oranı yüzde 30, daha az ilgili ve üretken olduğunu belirtenlerin oranı ise yüzde 28 olarak ortaya çıkıyor. Yüksek güven oranına sahip çalışanlarsa güven duymalarının nedenlerini, verilen sözlerin yerine getirilmesi, iş güvenliği, adil yan haklar ve transparan iletişim olarak sıralıyor. Ankette her beş katılımcıdan ikisinin iş ortamında ırk, cinsiyet ve düşünce temelli çeşitliliği “çok önemli” olarak işaretlediği görülüyor. Kadın ve erkek çalışanlar arasındaki en büyük ayrım ise “Farklılık gözetmeksizin herkes için eşit maaş ve prim fırsatı” ve “Çeşitlilik ortamı” maddelerinde ortaya çıkıyor. Buna göre ankete katılan kadın çalışanların güvensizlik oranları bu konularda daha yüksek.

Z jenerasyonu nerede duruyor?

Araştırmanın içinde yer alan yan çalışma ise Z jenerasyonuna odaklanıyor. Bu çalışmada 16-18 yaş arasındaki üç bin 207 genç için güven sağlayan faktörler, ilk tam zamanlı işverenleri hakkında karar vermeden önce kime danışacakları ve ailelerinin iş hayatı öykülerinin onlar üzerinde nasıl bir etki yarattığı araştırılıyor. Buna göre katılımcıların yüzde 66’sı işverene güven duymak için maaş ve primin yeterli olmadığını, çalışan gelişimine katkı sağlayacak eğitimlerin varlığının da şart olduğunu söylüyor. Katılımcıların yüzde 62’si iş güvenliği, yüzde 64’ü yan haklar, yüzde 52’si esnek çalışma, yüzde 44’ü ise işyerinde çeşitlilik olması gerektiği noktasında birleşiyor. ABD’deki Z jenerasyonuna mensup katılımcıların yüzde 71 gibi yüksek bir oranla iş güvenliği maddesini seçtiği görülüyor. Yine bu gruptan her beş katılımcıdan biri ebeveynlerinin iş deneyimlerinin gelecekteki işverenlerine güven noktasında kendilerini “çok ya da bir açıdan kötü” olarak etkilediğini bildiriyor.

grafik