Pandeminin ne zaman biteceğiyle ilgili belirsizlik, bugün birçok kişide ortak bir duygu olarak “tükenmişlik” hissini yarattı. Özellikle çalışanları etkisi altına alan bu his giderek artarken, sürdürülebilirlik için işverenlerin de yeni kararlar alması gerekiyor.

İzole yaşama adapte olmaya çalışırken, günlük hayatın dinamiklerinden uzaklaşmak zamanla birçok kişiyi “tükenmişlik” hissine kaptırdı. Sosyal hayatın ve ilişkilerin azalması, iş ve özel hayat dengesinin bozulması, gelecek kaygısı, kaybetme korkusu, belirsizlik gibi etmenlerle psikolojik olarak zorlu bir süreçten geçiyoruz.

Eagle Hill Consulting’in araştırmasına göre, pandemi döneminde özellikle çalışan tükenmişliği %58 arttı. Salgının ilk günlerinde %45 olan bu oranın artması ise kaygı verici.

Eagle Hill Consulting’in icra kurulu başkanı Melissa Jezior, araştırma sonucunu şöyle yorumluyor:

“Bu tükenmişlik seviyesi kolay kolay azalamayacak gibi. Milyonlarca kişi evden çalışmaya devam ettikçe ve okullar tam olarak açılmadıkça bu oran da artabilir. Uzun süredir salgınla beraber yaşıyoruz ve işverenlerin, çalışanların motivasyonu için bir şeyler yapması gerekiyor. Aksi takdirde şirketler kârlılık oranlarına ve markalarına zarar verme riski taşıyor.”

Eagle Hill Consulting’in araştırmasına göre çalışan tükenmişliğinin en önemli beş nedeni ise şunlar:

  • Sorumlulukların getirdiği yorgunluk (%47)
  • İş ve özel hayat dengesinin bozulması (%39)
  • İletişim, geri bildirim ve destek eksikliği (%37)
  • Zaman baskısı ve beklentilerin belirsizliği (%30)
  • Performans beklentileri (%28)

Global bir sorunla mücadele ettiğimiz düşünüldüğünde, bu sonuçlar birçok ülke için genellenebilir. Bu nedenle birçok kurumun uzaktan çalışan ekipleri yönetmek ve çalışanların motivasyonlarını arttırmak için yenilikçi adımlar atması gerek.  Evden çalışma sırasında ihtiyaç duyulan şeylerin temin edilmesi bile bu noktada önemli bir adım.

Çalışan tükenmişliğinin üretkenlik, bağlılık ve iş tatmini gibi kavramlar üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak isteyen işverenler; yaygın tükenmişlik belirtilerini (bitkinlik, hayal kırıklığı, kaygı, günlük işlere ayak uyduramama) zamanında fark etmek için gözlem yapmalı. Günlük mesai içerisine sağlıklı yaşam programlarının eklenmesi, stres azaltıcı uygulamaların yapılması, iş/yaşam dengesinin korunmaya çalışılması ve bunun çalışanlara hissettirilmesi vb. çalışmalar yapılabilir.

Sürecin ne zaman biteceği belirsiz ve şu an emin olduğumuz tek şey de bu. Öyleyse var olan şartların daha nasıl iyi olabileceğine odaklanmak en iyisi.

Kaynak: Best Money Moves