Günümüz iş dünyasında en önemli başlıklardan biri de “Çalışan bağlılığı” konusu. Bağlılık kavramın önemini farkında olan çoğu şirket, bu yönde yeni adımlar atıyor. “Çalışan bağlılığını yükseltmek için daha farklı ne yapabilirim?” diyorsanız, öneriler bu yazımızda!

Temelinde insanı barındıran her topluluk gibi kurumsal şirketler için de başarılı ve bulunduğu konumdan memnun bireylerden oluşan bir grup oluşturmak büyük önem taşıyor. Yetenekli ve organizasyonun ihtiyaçlarına her an cevap verebilen bir iş gücü oluşturabilmek; şirketin verimliliğine ve iş akışını sorunsuz bir şekilde devam ettirebilme yetkinliğine doğrudan etki ediyor. Bu yüzden bir organizasyonun kusursuz devamlılığını sağlayabilmenin yolu öncelikli olarak doğru zamanda doğru insanları içinde barındıran, şirketin değişen ve gelişen ihtiyaçlarına cevap verebilen ve gittikçe artan rekabet seviyelerinde organizasyonun ayak uydurmasını sağlayabilen ekipler oluşturabilmekten geçiyor. Fakat ekiplerin yalnızca yetenekli ve alanlarında kalifiye olmaları tüm bu yetkinliklere sahip olmalarını da sağlıyor.

Başarılı ve işleyen bir ekibin aynı zamanda dahil oldukları organizasyona karşı pozitif yaklaşımlara ve sürekli olarak yüksek motivasyona sahip olmaları gerekir. Bu yüzden çalışanlardan işleri hakkında düzenli geri bildirimler almak, şirketlere ihtiyaç duydukları ekibe sahip olma açısından büyük ölçüde yardımcı olur. Fakat bu süreçte çalışanlardan alınan geri dönüşün, şirketin ihtiyaç duyduğu veriyi sağlaması için sorulan soruların da titizlikle düşünülerek hazırlanması gerekmektedir. Bu noktada WeFocus çalışan bağlılığı platformu gibi bir araca ihtiyaç duyulmaktadır. Çalışanları anlamak, dinlemek ve çözümler üretmenin kolay yolu olan WeFocus, çalışan deneyimini iyileştirmek, olası motivasyon sorunlarına karşı hazırlıklı olmak adına periyodik anketler düzenleyebilmeniz için akademik olarak doğrulanmış bir soru havuzu sunar.

Peki çalışanlarınıza her ay sormanız gereken 5 soru nedir?

Gelin hep birlikte inceleyelim…

1- İşinizle ilgili iyi giden şeyler neler?

Öncelikle, çalışanlarınızı yerine getirdikleri görevler için tebrik etmek ve onlara şirketinize kattıkları değerin göz önünde bulundurulduğunu hissettirmek, bir ekibin motivasyonunu yüksek tutmak için atılması gereken ilk adımlardan biri. Verdikleri emeğin değerlendirildiğini ve işlerinin pozitif sonuçlarının sizin tarafınızdan pozitif geri dönüşleri olduğunun farkında olan çalışanlar, hem şirkete karşı sorumluluklarını daha kolay yerine getirecek hem de bu süreçte psikolojik olarak daha büyük bir tatmine ulaşacaktır. Ayrıca çalışanlarınıza soracağınız sorulara iş süreçlerini takdir edebileceğiniz bir soru ile başlamak, görüşmenizin devamında çalışanlarınızın gerçek duygu ve düşüncelerini size aktarabilmesini kolaylaştırır.

Bunun yanında çalışanlarınızın son başarılarını anlatmalarını sağlamak, onların iş süreçleri boyunca nelere değer verdiklerini anlayabilmek ve ekibinizin değerli bulduğu alanların üzerine yoğunlaşabilmek için de etkili bir yoldur.

2- İş yerinde ne gibi sorunlarla karşılaşıyorsunuz?

İlk soru önerisinden sonra odaklanabileceğiniz en uygun konu, çalışanlarınızın iş süreçleri boyunca karşılaştıkları zorluklar olacaktır. Çalışanlarınızın kaynak fark etmeksizin karşılarına çıkan sorunlarını dinlemek ve raporlamak, organizasyonunuzun gerektiği gibi işlememe ihtimali olan bölümlerini tespit edebilmek adına en etkili yöntemlerden biridir. Böylece çalışan ve şirket arasındaki güven bağlarının da çift taraflı bir şekilde güçlenmesini sağlanır.

ADP Araştırma Enstitüsü tarafından yapılan bir araştırmaya göre ekip liderine güven duyan bir çalışan, iş sürecine 12 kat daha fazla dahil olmaktadır.1

Çalışanlarınızla şirketinizde yaşadıkları problemler hakkında konuşarak gelecekteki iletişiminizi daha sağlıklı bir boyuta taşıyabilir, çok sayıda çalışan tarafından paylaşılan problemleri tespit ederek bir eylem planı oluşturma sürecinde öncelik sıralaması yapabilirsiniz.

3- Şirket olarak neyi geliştirmeliyiz?

Çalışanlarınızla karşılıklı güven üzerine kurulu bir iletişim kurabilmek için iş yerinde karşılaşılan sorunları tartışmanın yanında, çalışanların bu sorunlara ürettikleri alternatif çözümleri dinlemek ve bahsi geçen problemlerle ilgili şirketin yapabileceği olası hamleler hakkında düşüncelerini almak da kritik önem taşımaktadır. Çalışanlarınızın şirket olarak geliştirebileceğinizi düşündükleri konuları öğrenmek ve onların bu konularla ilgili çözüm önerilerini dinlemek oldukça önemlidir.

Şirket içinde düşüncelerinin dinlenerek değerlendirmeye alındığının ve şirketin sorun çözme ve karar alma mekanizmalarına dahil olduklarının düzenli olarak farkında olan çalışanlar, hem kendilerini şirketin bir arada işleyen organik parçalarından biri olarak görme konusunda daha hevesli olurlar hem de organizasyonunuzun çalışan deneyimini geliştirme çabalarına çok daha fazla destek gösterirler.

4- Yakın zamanda iş arkadaşlarınızın başardığı ve iş yerini olumlu etkileyen neler oldu?

İlk önerdiğimiz soruyla aynı amaca hizmet ediyor gibi gözüken bu sorunun asıl hedefi ise tüm ekibiniz arasında bir takdir kültürü oluşmasını tetiklemek ve çalışanlarınızın şirketinize katkılarının iş arkadaşları arasında fark edilmesini sağlamaktır. Bu çabanız işveren ve çalışan arasındaki fark edilme ile kıyaslandığında hem çok daha verimli hem daha kolay hem de değere dönüştürülmeye daha elverişlidir.

Yapılan bir araştırmayakatılan çalışanların %78’ine göre iş akışına katkılarının görünürlüğü arttıkça çalışanların motivasyonu artmakta.

Çalışanların birbirlerinin katkılarını görmeye ve takdir etmeye başlaması ekip arası bağları da güçlendirerek verimliliğe direkt olarak katkıda bulunmakta ve ekibin her üyesinin yapmakla yükümlü olduğu işe verdiği değerin artmasını sağlamaktadır.

5- Yöneticinize verdiğiniz geri bildirimlerle ilgili ne hissediyorsunuz?

Çalışanlarınızla düzenli görüşmeler yapmanın ve onların fikirlerini almanın önemini elbette farkındasınız; ancak atlanmaması gereken önemli bir detay var. Çalışanlarınızın verdikleri geri bildirimlerde gerçek duygu ve düşüncelerini aktardıklarından emin olabilmeniz için yaptığınız görüşmeler hakkında ne düşündüklerini düzenli olarak kontrol etmeniz, size bu görüşme süreçlerinin ne derece etkili olduğu konusunda değerli bilgiler sunacaktır. Bunun yanında iş yeri içi güven seviyesinin çalışan performansına direkt etkisi olduğu araştırmalarca kanıtlanmış bir gerçek. ADP Araştırma Enstitüsü tarafından yapılan bir araştırmaya göre ekip liderine güven duyan bir çalışan, iş sürecine 12 kat daha fazla dahil olmakta.1 Sağlıklı bir iş yeri ortamına sahip olmanın da çalışan motivasyonuna direkt etkisi olduğu için çalışan-yönetici ilişkisinin durumunu öğrenebileceğiniz bu soru ile iletişiminizi geliştirebileceğiniz yönleri tespit edebilirsiniz.

Ayrıca bu soruya alacağınız cevaba göre çalışanlarınızla kuracağınız geri bildirim alışverişinde gereken değişiklikleri yapabilirsiniz. Örneğin; çalışanlarınızdan şirket hakkında yaptıkları geri bildirimler sırasında rahat hissetmediklerini öğrenirseniz, sorularınızın bir kısmının cevaplandırılmasını anonimleştirmeyi düşünebilirsiniz.

WeFocus ile hepsi mümkün

İsterseniz yukarıdaki önerilere benzer sorular üretebileceğiniz, isterseniz akademik olarak doğrulanmış soru havuzlarından yararlanabileceğiniz WeFocus; çalışanlarınızın gerçek duygu ve düşüncelerine ulaşmanızı sağlayan ve bu geri bildirimleri sağlıklı bir şekilde toplayıp görselleştiren bir çalışan bağlılık platformudur. Yerelleştirilmiş yapay zeka ile hiç olmadığı kadar detaylı analizler yapabilir ve oluşturacağınız eylem planlarında size yardımcı olacak değerli verilere kolayca ulaşabilirsiniz. WeFocus, toplamda 8 farklı soru tipini destekleyerek size çalışan verileri toplama sürecinizde büyük özgürlük tanıyor. Öneri sorularını, ister açık uçlu sorular şeklinde sorarak çalışanlarınızdan alabilir ya da örneğin 5. soruda çalışanlarınızdan geri bildirim deneyimlerini puanlamalarını isteyerek ortalama bir not oluşturabilirsiniz. Şirket içi iletişimin veriminize olan katkısını bu not sayesinde takip edebilirsiniz.

WeFocus ile ekip motivasyonunuzun sürekli olarak istediğiniz seviyede kalmasına yardımcı olacak içgörüleri toplayıp analiz edebilir, periyodik anketler ve çalışanlarınızın anında fikir belirtebilmesini sağlayan sosyal portallar ile iş gücünüzle düzenli iletişim halinde kalabilir, ısı haritası ve duygu durum analizleri ile ekibinizin duygu düşüncelerini görselleştirilmiş bir şekilde inceleyip eylem planları oluşturmada bunlardan yararlanabilir ve çalışan geri bildirimi raporlarınıza yapay zeka tarafından sağlanan aksiyon önerilerini değerlendirebilirsiniz. Tüm bunları ve daha fazlasını deneyerek ekibiniz ile ihtiyaç duyduğunuz iletişim ağını kurmaya başlamak için  WeFocus’u ücretsiz denemeye başlayabilirsiniz!

Kaynaklar