Çalışanlar açısından iş hayatındaki en sıkıntılı konulardan biri şüphesiz ki yeteri kadar inisiyatif alamamak. Çalışanlar inisiyatif almak isterken, bazı yöneticiler yetkileri devretme konusunda çekimser kalabiliyor. Yetkileri devretmenin bir yöneticiye neler kazandırabileceğinin detayları bu yazımızda…

Yetki devri, çağdaş yönetimin temel işlevlerinden biri. Yöneticilerin örgütlerini başarılı, etkili ve verimli bir şekilde yönetebilmeleri için astlarına yetki devretmeleri aslında yönetsel bir gereklilik. Gerektiğinde yetkilerini devretmeyi bilen yöneticileri, başarılı yöneticiler olarak tanımlayabiliriz; çünkü bu yöneticilerin çalışanlarına sunduğu yetkiler, onların daha özgüvenli ve sorumluluktan kaçmayan çalışanlar olmalarına destek oluyor. İnisiyatif kullanmasına izin verilen çalışanlar, yöneticisine, işine ve şirketine karşı daha aidiyet duygusu besliyor. Bu durum ekip geneline yayıldığında ise başarı kendiliğinden geliyor.

İş hayatında yöneticilerin ekiplerini verimli, etkili ve dinamik bir şekilde yönetebilmeleri için alt birimlerine yetki vermesinin öneminden, yönetim bilimci Herbert G. Hicks ise şöyle bahsediyor:

“Yetki devri olmaksızın resmi örgütler var olamazlar. Eğer yetki devri olmasaydı, belki yönetici dışında örgütte hiç kimse bir işi yapma hakkına sahip olamayacaktı.”

Günümüzde şirketlerde yürütülen işlerin ve işlemlerin artması, alanında uzman çalışanlara doğal olarak bir ihtiyaç doğurmuştur. Öyle ki günümüzün dijitalleşen iş süreçlerinde yepyeni pozisyonlar ortaya çıkmakta ve departmanlar da farklı yönlerde gelişmektedir. Hâl böyleyken, tek bir kişinin yani sadece yöneticinin tüm sorumluluğu yüklenmesi mümkün değil. İşlerin profesyonel bir bakışla, beklentiye uygun ve zamanında çözülebilmesi için iş bölümü şart. Bu iş bölümünde her çalışan kendi uzmanlık alanındaki işleri yaparken ne kadar özgür bırakılırsa, başarı da o kadar artıyor. URWICK Araştırma Raporu ise tüm yetkileri elinde toplayan bir yöneticinin başarılı olmasına, hatta işlerin altından kalkmasına pek olanak olmadığı sonucunu ortaya koyuyor.

URWICK Araştırma Raporu’nun ortaya koyduğu diğer sonuçlar ise tüm bu anlattıklarımızı destekler nitelikte. Araştırma sonuçlarına göre;

  • Yetkileri devreden yöneticiler, çalışanlarının gözünde doğal olarak bir saygınlık kazanıyor.
  • Yöneticiler sorumluluklarını çalışanlarıyla paylaştığında diğer önemli işler için zaman kazanıyor ve detayları gözden kaçırmıyor.
  • Yetki devri, mevcut çalışanların terfi sürecine sağlam adımlarla ilerlemesini sağlıyor.
  • Daha önce de bahsettiğimiz gibi inisiyatif alan çalışanların şirket bağlılığı artıyor.

Sonuç olarak yetki devri; yönetimde planlama, hedefleri tespit etme, örgütleme, önderlik ve rehberlik etme, denetleme gibi temel yönetim fonksiyonlarını ortaya çıkarmaya yardımcı oluyor. Bu nedenle yetkilerinizi devretme konusunda çekimser kalmayın ve çalışanlarınıza tek başına karar alabilme özgürlüğü tanıyın.

Konuk Yazar: Eda Akar / İK Profesyoneli