İş 3.0 ile iş gücü daha esnek bir şekilde yapılandırılacak ve profesyoneller proje-bazlı ve amaca uygun zaman dilimlerinde çalışabilecek. İş gücünün akıcı hale gelmesi ise coğrafi sınırların, saat farklarının, yeteneğin ve beceri farklılıkların aşılması, daha etkin çalışmanın kolaylaşması anlamına geliyor.

is-3.0

Son beş yıldır “on-demand”, yani talep üzerine ekonomisinin hayatımızın neredeyse her yönünü etkilediğini görüyoruz (ulaşım, yeme-içme, günlük işlerimiz, alışveriş, vs). Bu yeni seçeneklerin sağladığı hız, esneklik ve tatmin duygusu artık o kadar değerli bir hale geldi ki, günlük hayatımızı bu şekilde sürdürmeyi tercih ediyoruz. Talep üzerine ekonomisinin bir sonraki dalgasını çalışma hayatımızı etkileyecek. Bu değişimi ofislerimizin fiziksel yapısında şimdiden görüyoruz, kapalı ofisler yerine açık çalışma alanları ve ortak çalışma merkezleri kullanılmaya başlandı. Bu değişimin bir sonraki etkisi yurt dışında “Future of Work” veya “Work 3.0” olarak adlandırılan, daha esnek, talep-üzerine istihdam modellerinde görülecek.

Bilgi ve uzmanlığa hızlı erişim

Bir yandan profesyoneller artık daha özgür ve esnek çalışmayı tercih ediyor, ilgilendikleri ve uzmanlık alanlarına uygun projelerde yer almak istiyor. Aynı zamanda tüm kariyerlerini tek bir şirkette geçirmek yerine farklı projeler, sektörler ve alanlarda tecrübe edinmek ve bu şekilde kariyerlerini kendileri yönetebilmek istiyorlar. Diğer yandan günümüzün hızla değişen, rekabetçi iş dünyasınında şirketlerin bilgi ve uzmanlığa çok daha hızlı, esnek ve güvenilir bir şekilde erişmesi ve bu uzmanlığa uzun vadeli bir bağlılık olmadan, verimli bir şekilde faydalanabilmesi gerekiyor.

Bu iki tarafın bir araya gelmesi şimdiye kadar hem zor hem de verimsiz şekilde, birebir referans gibi sistemsizliklerle yapıldı. Ama İş 3.0 dünyasında bunu daha efektif ve sistematik bir şekilde yapmak ve uzmanlık paylaşımını sağlamak için pazaryerleri kullanılacak. Böylelikle firmalar ihtiyaçları doğrultusunda en doğru profesyonellere hızlıca erişebilecek ve bu kişilerle proje bazlı çalışabilecek. İş gücü daha esnek bir şekilde yapılandırılacak ve profesyoneller proje bazlı ve amaca uygun zaman dilimlerinde çalışabilecek (saatlik, günlük, haftalık, aylık, dönemsel). İş gücü böyle akıcı bir hale gelince coğrafi sınırlar, saat farkları, yetenek ve beceri farklılıkları aşılıyor ve daha etkin bir şekilde çalışmak kolaylaşıyor. Üstelik gelişen pazarlar gibi global talebin yerel talebi geçtiği yerlerdeki profesyonellere de fırsat eşitliği sağlanmış oluyor.

Hem şirketler hem de profesyoneller kazanıyor

İş 3.0’ın temelindeki esnek iş gücü modelini hem talep-üzerine ekonomisinin çalışma hayatımıza uyarlanması, hem de yalın üretim tekniklerinin istihdam süreçlerine uygulanması gibi düşünebilirsiniz. Artık bilgi paylaşımının demokratikleştiği, her firmanın dünyanın en iyi uzmanlığına hızla erişebildiği ve böylece hedeflerine daha hızlı ulaşabildiği bir döneme giriyoruz. Aynı zamanda profesyonellerin uzmanlıkla daha esnek ve dengeli bir kariyer inşaa edebileceği bir dünya. Esnek iş gücü çalışma modeli hem şirketler hem de profesyonellerin kazandığı, daha verimli ve sürdürülebilir bir model olduğu için dünyada hızlı gelişiyor.

Intuit firmasının yakın zamanda yaptığı bir ankete göre, ABD’deki şirketlerin yüzde 80’i kısa dönemli ve proje bazlı çalışan sayılarını artırmayı planlıyor. Randstad tarafından düzenlenen başka bir ankete göre ABD’deki İnsan Kaynakları yöneticilerinin yüzde 50’isi bağımsız ve proje bazlı çalışanları istihdam süreçlerine dahil etmeyi planlıyor. ABD’deki bağımsız çalışan oranı yüzde 34’e ulaşırken, bağımsız çalışanların yüzde 79’unun bu modeli geleneksel istihdam modellerine tercih etmesi de dikkat çekici.

Her duruma uygun olmamakla birlikte, esnek işgücü modelinin geçici bir trend olmadığı, tüm şirketleri ve profesyonelleri etkileyecek kadar büyük bir devrim olduğu kesin. Önümüzdeki yıllar, çalışma hayatımızdaki bu yeni seçeneği benimseyen ve faydalanabilen şirketleri ve uzmanları ön plana çıkartacaktır.

Not: İş 1.0, tüm profesyonellerin tam zamanlı çalışan olarak kapalı ofislerde çalıştığı dönem, İş 2.0 ise teknolojik gelişmeler sayesinde işin nerede ve ne zaman yapıldığı konusunda esnekliklerin olduğu dönem anlamına geliyor.

Expertera Şirket Ortağı Hayal Koç
Expertera Şirket Ortağı Hayal Koç