Tüm yıl beklenen yaz tatili öncesi gündeme bomba gibi bir konu düştü: Hafta sonu tatili kalktı, kalkıyor, kalkacak, kalkabilir… Genel kurulda kabul edilen tasarı doğru mu? Yanlış mı yorumlanıyor? İşin aslı nedir uzmanına sorduk.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanması halinde önümüzdeki günlerde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmesi beklenen, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilmiş olan Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Kanunu pek çok değişikliği kapsıyor. Peki, bu değişiklikler neler?

Kanunun gerçek kapsamı nedir?

Değişikliklerden en önemlisi bugün uygulama alanı kalmayan, ticaret hayatının engellerinden biri olan Hafta Tatili Kanunu’nun kaldırılması olarak öne çıkıyor.

Kanunda, “10 bin veya 10 binden fazla nüfusu olan şehirlerde fabrika, imalathane, tezgah, dükkan, mağaza, yazıhane, ticarethane, sınai ve ticari bilumum müessesat ve tevabiinin haftada 1 gün tatili faaliyet etmeleri mecburidir” ibaresi var. Kanunun kaldırılması ticaret hayatının yıl boyunca ara vermeden devam etmesi anlamına geliyor.

Buradaki asıl önemli nokta durumun çalışanlara nasıl yansıyacak olduğu. Bu durum asla hafta sonu tatilinin kaldırılması anlamına gelmiyor. Çünkü tatil hem anayasal dinlenme hakkı hem de İş Kanunu’nun 46. maddesine göre koruma alınmış durumda.

Yıllık izinlerle ilgili tüm merak ettikleriniz yazımızı okumayı unutmayın.

Tekrar üzerinde durarak belirtmek gerekir ki, Hafta Tatili Kanunu’nun kaldırılması, artık hafta sonu tatili yok demek değil.

İş Kanunu’nda hafta tatili nasıl geçiyor?

Kanun kapsamına giren işyerlerinde, belirlenen iş günlerinde çalışmış olmaları koşuluyla işçilere hafta içinde kesintisiz en az yirmi dört saat dinlenme hakkı veriliyor ve bugünün ücreti işçiye tam olarak ödeniyor.

Eğer işyeri haftanın bir veya birkaç gününde işveren tarafından tatil ediliyorsa ve bunun zorlayıcı ve ekonomik bir sebep nedeni yoksa, bu tatil günleri yasaya göre ücretli hafta tatiline hak kazanmak için çalışılmış sayılıyor.

Kanun kapsamındaki yeni değişiklikler neler?

 • 50’den az çalışanı olan işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri işverenler veya işveren vekilleri tarafından yürütebilecek
 • 50’den az çalışanı olan az tehlikeli işyerlerinde sağlık raporları kamu hizmet sunucuları veya aile hekimlerinden alınabilecek
 • 50’dan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin üstlenilmesine ilişkin yönetmelik hazırlanacak
 • 6331 Sayılı Kanun kapsamında iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri, kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için üç yıllık ertelemeyle 01.07.2020 tarihinde başlayacak
 • Sanayi işletmelerinin her yıl hafta tatili günlerinde çalışabilmek için belediyelerden hafta sonu çalışma ruhsatı almak zorunda olması nedeniyle doğan mali yükün kaldırılması amacıyla 394 sayılı Hafta Tatili Hakkında Kanunu yürürlükten kaldırıldı. 6948 Sayılı Sanayi Sicili Kanunu kapsamına bilişim firmaları da eklenmiş durumda. Dolayısıyla bu tür firmalar da belge almak zorunda olacak.
 • Sanayi siciline kaydolmayanlara idari para cezası verilecek
 • Organize sanayi bölgelerinde kurulan meslek yüksek okulları için eğitim desteği verilecek
 • Yükseköğretim kurumları sermaye şirketi statüsünde teknoloji transfer ofisi kurabilecek
 • YÖK, devlet yüksek öğretim kurumlarının fen ve mühendislik bölümlerine son yılın bir yarı yılında uygulanmak üzere zorunlu uygulamalı eğitim getirebilecek, bu öğrencilere İşsizlik Fonu’ndan net asgari ücretin yüzde 35 üzerinden ücret ödenecek
 • Yükseköğretim kurumlarında staj yapan öğrencilere de staj ücreti ödenecek
 • Teknoloji geliştirme bölgelerinde çalıştırılacak temel bilim lisans mezunlarına ücret desteği verilecek

Kanunun kapsamı oldukça açık ve tatilin kaldırılması gibi bir durum söz konusu değil. Dolayısıyla “Hafta tatili kalktı” gibi başlıkların atıldığı kötü gazetecilik örneklerine kulak vermemek gerekiyor.