Randstad’ın Türkiye’de gerçekleştirdiği ücret araştırması satış, finans, IT ve mühendislik alanında uzman ve üst düzey çalışanların yıllık maaşlarıyla ilgili bilgi veriyor. Rapora göre,  satış ve finans üst düzey yöneticileri yıllık 246 bin TL ile en yüksek geliri elde ediyor.

Randstad tarafından Türkiye’de gerçekleştirilen Ücret, Ek Yardımlar & İşyeri Eğilimleri 2014-2015 Yıllık Araştırma Raporu yayınlandı. Randstad seçme ve yerleştirme danışmanlarının Aralık 2014’ten Şubat 2015’e kadar tüm Türkiye’de 193 İnsan Kaynakları yöneticileri ile yaptığı görüşmeler sonucunda hazırlanan rapor, önemli makro-ekonomik gelişmeler, istihdam stratejileri, ödemeler ve ek yardımların yanı sıra işyeri eğilim ve yenilikleriyle ilgili konuları kapsıyor ve Türkiye’deki şirketlerin profilleri ve çalışanların gelirleriyle ilgili verileri de içeriyor.

Şirketlerin yüzde 59’unda 100’den az çalışan var 

Raporda Türkiye’deki şirketlerin yüzde 50’sinin 0 – 50 milyon Euro, yüzde 17’sinin 50 – 500 milyon Euro satış gelirine sahip olduğu ve şirketlerin sadece yüzde 2’sinin 500 milyon Euro’dan fazla şirket ölçeğine ulaştığı görülüyor. Ayrıca,  Türkiye’deki şirketlerin yüzde 59’u 100’den az, yüzde 36’sı 101 ile 1000 arasında, yüzde 6’sı ise 1000’den fazla çalışana sahip.

Satış ve finans yöneticileri en yüksek maaşı alıyor

Satış ve finans üst düzey yöneticilerinin yüzde 90’ının yıllık 246 bin TL ile en yüksek geliri elde ettiğini gösteren araştırmaya göre; muhasebe alanında 204 bin, pazarlama müdürleri 169 bin, bölge satış müdürleri 168 bin, pazarlama/ürün/ticari pazarlama alanında çalışanlar 156 bin, bütçe ve planlama yöneticileri 152 bin, mühendislik müdürü 152 bin, satış analisti 146 bin, marka müdürü 146 bin, ürün müdürü 143 bin TL kazanıyor.

Rapora göre analist, IT destek, mühendis, finans uzmanı, finans memuru ve satış analisti görevinde çalışanların yüzde 10’u yıllık 30 bin TL kazanıyor. Onları yıllık 32 bin TL ile maliyet muhasebecisi ve 36 bin TL ile web master ve yöneticiler ile satın almacılar izliyor.