Bir şirketin başarılı olabilmesi büyük ölçüde çalışanlarına bağlı. Bu noktada doğru yetenekleri iş gücüne katabilmek için İK yetkililerine ve yöneticilere büyük görev düşüyor. Sahip olunan İK verilerinin doğru analiz edilmesi ise işleri kolaylaştırıyor. Peki, ama nasıl?

Günümüzde aynı pozisyona başvuran binlerce kişi göz önünde bulundurulduğunda, adaylar arasında doğru bir değerlendirme yapmanın önemi de artıyor. Özellikle yönetici pozisyonunda çalışanların, işlerinin insanlarla ilgili yönlerini daha iyi anlayabilmeleri için bazı analitiklerden yararlanmaları gerekiyor.

İşte, her yöneticinin bilmesi gereken İK analizleri

Yetenek analizi

Yetenek analizi; işinizde istediğiniz ve ihtiyacınız olan yetenekleri tanımlamanızı sağlayan bir yetenek yönetim süreci olarak açıklanabilir. Bu yeteneklerin ne olduğunu öğrendikten sonra, herhangi bir eksiklik olmadığını görmek için şu anda sahip olunan yeteneklerle bir karşılaştırma yapabilirsiniz. Yetenekler sadece nitelikler ve becerilerle ilgili olmadığından “İlişkiler geliştirme ve sürdürme” gibi resmi olarak tanınmayan özellikleri de karşılaştırmaya dahil edebilirsiniz.

Uzmanlık edinme analizi

Yeteneğin kazanılması ve yönetimi genellikle işin büyümesinde kritik bir faktördür. Yetkinlik edinimi analizi; işletmenizin istenen yetkinlikleri ne kadar iyi veya başka şekilde edindiğini değerlendirme sürecidir. İşletmenizin şimdi ve gelecekte ihtiyaç duyacağı temel yetkinlikleri belirleyerek işe başlamanız gerekir. Ardından, işinizdeki bu yetkinliklerin mevcut düzeylerini değerlendirmeniz ve eksik kalan noktaları belirlemeniz gerekir. Daha sonra bu yetkinlikleri şirket içinde geliştirmede veya yetkinliklere sahip adayları tespit edip, işe alma konusunda ne kadar etkili olduğunuzu görebilirsiniz.

Kapasite analizi

Kapasite genel olarak geliri etkiler. Kapasite analizi, bir işletmede operasyonel olarak verimli insanların ne kadar işe yaradığını belirlemeye çalışır. Örneğin; çok fazla zaman harcanmasına rağmen kârlı işlere imza atılamıyor mu? Böyle bir durumda hata nereden, kimden kaynaklanıyor? Bu gibi sorulara verilecek cevaplar, sağlıklı ve gerçekçi büyüme hedeflerinin konulmasına olanak tanır.

Çalışan karmaşası analizi

Çalışanları işe almak, eğitmek zaman ve para gerektirir. Çalışan karmaşası analizi; geleceği tahmin etmek ve çalışan karmaşasını azaltmak amacıyla personel devir oranlarını değerlendirme süreci olarak açıklanabilir. Tarihsel çalışan karmaşası, çalışan memnuniyeti endeksi, çalışan bağlılığı düzeyi ve personel savunuculuğu puanı gibi geleneksel KPI’lar aracılığıyla tanımlanabilir. Anketler ve çıkış görüşmeleri bu analizi yaparken yararlanılabilecek araçlardandır.

Kurum kültürü analizi

Kültürü değiştirmeye çalışmak oldukça zordur. Bu nedenle kurum kültürü analizi yaparak, kuruluşunuzda var olan farklı kültürleri anlamanız oldukça önemlidir. Bu, daha sonra yapmak istediğiniz kültürel değişiklikleri izlemenize, kültürün nasıl değiştiğini anlamanıza ve kurum kültürüyle çatışmayan kişileri işe almanızı sağlar.

İşe alım kanalı analizi

Çalışanlar, çoğu işletmede en büyük maliyeti ve en büyük fırsatı temsil eder. İşe alım kanalı analizi; en iyi çalışanlarınızın nereden geldiğini ve hangi işe alım kanallarının süreçte etkili olduğunu belirleme sürecidir. Anketler ve giriş görüşmeleri bu noktada yararlı veri kaynaklarıdır.

Liderlik analizi

Bir işletmenin, bölümün veya ekibin iyi yönetilmemesi işletmeye maddi manevi kayıp getirmekle birlikte, işletmenin potansiyelini yerine getirmesine de engel olur. Liderlik analitiği; iyi ve kötüyü ortaya çıkarmak için liderlik performansının çeşitli boyutlarını veri yoluyla açar. Liderlik performansı ile ilgili veriler, anketler, odak grupları, çalışan görüşmeleri kullanılarak elde edilebilir.

Çalışan performans analizi

İşletmelerin ayakta kalabilmesi ve başarılı olabilmesi için yüksek performanslı çalışanlara ihtiyaç vardır. Çalışan performans analizi; bireysel çalışan performansını değerlendirmeye çalışır. Ortaya çıkan bilgiler, kimin iyi performans gösterdiğini ve kimin kendini geliştirmesi gerektiğini ortaya koyar. Ancak doğru sonuçlar elde etmek için klasik ve güncel olmayan performans incelemelerinden uzaklaşmakta fayda var. Modern veri analiz teknikleriyle performans ölçümü yapmak daha gerçekçi ve sağlıklı sonuçlar verecektir.

Kaynak: Forbes