HR Pulse Okuyucu Açık Rıza Metni

YURT DIŞI VERİ PAYLAŞIMI HAKKINDA OKUYUCU AÇIK RIZA METNİ

Burada vereceğiniz açık rıza, yalnızca bu raporun tarafınıza iletilmesi için, teknik alt yapı gereği servis desteği aldığımız ve veri sorumlusu/veri işleyen ilişkisi içerisinde bulunduğumuz, yurt dışında yerleşik servis sağlayıcımıza  ilgili verilerinizin aktarımına ilişkindir.

Kişisel verilerinizin işlenmesine dair detaylı bilgilere Okuyucu Aydınlatma Metni’ nden ulaşabilirsiniz.

HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLİYORUZ?

Tarafımızca, bizimle paylaşmanız halinde, işlemeye konu olabilecek kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir: 

  • İsim soy isim;
  • E-posta adresi
  • Şirket ve pozisyon adı

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verilerimin Açık Rıza Metni’nde belirtilen şekilde işlenmesine onay veriyorum” onay kutucuğunu işaretlemeniz halinde, söz konusu raprorun tarafınıza iletilmesi için, teknik alt yapı gereği destek aldığımız ve vei sorumlusu/veri işleyen ilişkisi içerisinde bulunduğumuz yurt dışında yerleşik servis sağlayıcımızla sözü edilen bilgileriniz paylaşılacaktır.  

Ayrıca söz konusu verileriniz gerektiği hallerde savunma hakkımızı kullanabilmemiz için avukatlarımızla paylaşılabilir.