“Yeni yönetim yaklaşımları” kuramının ortaya çıkmasıyla birlikte yönetsel argümanların farklı bakış açısıyla kullanıldığını gözlemliyoruz. Öyle ki değişim sürecindeki her kurum, yapılanma aşamasında İK birimini bu kavram çerçevesinde geliştirip değişime hazırlamanın çabasına giriyor. Peki, değişime neden ihtiyaç var?

Yeni olan her kavram, değişimi de bünyesinde barındırmaktadır. Değişim ise her kurumun ve yöneticinin kolay kolay benimseyemeyeceği, fakat değişimin benimsenmesinden sonra süreçlerin kolaylaştığının fark edilmesini sağlayan bir gerçektir. Günümüz iş dünyasında, özellikle kurumsallaşan veya kurumsallaşmaya çalışan kurumların bu değişimden kaçınmaları mümkün değil. Bunu günümüzde birçok firma farkında. Dolayısıyla çağı yakalamak, en önemli gündem maddelerinden olmaya devam ediyor.

İnsan kaynakları departmanı hangi hedeflere yönelmeli?

İnsan kaynakları birimi yalnızca işe giriş, işten çıkış, izin işlemleri vb. süreçleri yürütmemeli. Bu süreçlere ne kadar çok vakit ayrılırsa, olması gereken noktadan ve hedeften o kadar uzaklaşılmış olur.

Çalışan sayısı arttıkça yönetilebilirlik için dijitalleşmeye, hıza, raporlama yapabilirliğe,  tutundurmaya ve sürdürülebilirliğe ihtiyaç doğar. Bu kavramların ilk sıralarına ise “tutundurmayı” eklemek yanlış olmayacaktır. Tutundurmayı ise kendi içerisinde birçok alt başlıklara ayırabiliriz. Tutundurmanın içerisinde insan kaynakları yönetimi argümanlarından olan;

 • Eğitim,
 • Oryantasyon,
 • Performans yönetimi,
 • Kariyer planlama
 • İş analizi,
 • Görev, yetki ve sorumluluklar,
 • Ücret skalası vb. bulunmaktadır.

Bu kavramlar doğru bir şekilde uygulandığı takdirde ortaya, çalışan bağlılığının artması ve turnover rate (personel devir hızı) azalması çıkacaktır. Dolayısıyla tutundurma sağlanmış olacaktır. İnsan kaynakları yönetiminde artık vazgeçilmez olan bu kavramların faaliyete geçirilmemesi, yalnızca İK departmanına değil, kurumun faaliyetlerine de olumsuz yansır.

İK stratejik bir rol üstlenmeli

İnsan kaynağının yönetimini üstlenen insan kaynakları departmanı, uzun yıllardır gelişen, değişen ve dijitalleşen bir sürecin içerisinde yer alıyor. Bu süreci daha yönetilebilir ve yeni yaklaşımları uygulayabilir kılmak için;

 • Yönetimin desteğini almak,
 • Yönetimin aldığı her kararın içerisinde olmak,
 • Yönetime iş geliştirici öneri ve raporlamalar sunabilmek,
 • Stratejik plan ve hedefleri yönetim ile belirlemek.

Tüm bunlar insan kaynakları departmanı için ulaşılacak önemli bir başarıdır. Bu başarı, aynı zamanda birimin stratejik bir noktaya ulaşmasını da sağlayacaktır.

Ortaya konulan bu çerçeve doğrultusunda yönetilen bir insan kaynakları departmanı, yalnızca mevcut çalışanlar açısından değil aynı zamanda işe alım süreçlerini yürütürken, “çalışılmak istenen bir kurum” olarak görüleceğinden açık pozisyonların daha hızlı kapatılmasına ve kurumun eksik ve zayıf noktalarına hızlıca çözüm üretmesine olanak tanır. Böylelikle yeni yönetim yaklaşımlarından biri olan “Stratejik İnsan Kaynakları Departmanı” oluşmuş olur. Ancak bu sürecin tamamlanması için yöneticinin ve yönetimin tavrı, değişime ve yeni yaklaşımlara olan bakış açıları belirleyici olacaktır.

Konuk Yazar: İshak Yıldız / IGU Personel Daire Başkan Yardımcısı

Yazara ait diğer yazıları okumak için buraya tıklayabilirsiniz.