Fonksiyonları tartışılmaz derecede önemli olan İnsan Kaynakları departmanı, bugün artık operasyonel birim algısından kurtulup iş ortağı olarak görülmeye başladığı bir geçiş aşamasında. Peki, İK’nın yeni rolleri arasında neler var?

iknin-yeni-roluu

İnsan Kaynakları departmanı hâlâ bürokrasinin son kalesi olarak tanımlanabiliyor. İK her ne kadar önemli bir dönüşümün içinde olsa da geleneksel algıya göre hâlâ sistematik ve kurallara dayalı bir yapıya sahip ve esnek değil. Diğer pek çok departmanın gözündeki İK algısı da dikkat çekici. Bazı organizasyonlarda İK operasyonel bir yapı olarak görülmeye devam ediyor, stratejik bir iş ortağı olması gerektiğine dair inanç ise düşük.

İşe alımın ve çalışan bağlılığının merkezi olan İnsan Kaynaklarının yenilikçi ve bütünsel yönetim anlayışları sayesinde hızlı bir değişimde olduğu ve büyük pek çok firmanın İK’yı artık iş ortağı olarak gördüğü muhakkak, ama değişim devam ediyor ve eski algının geçerli olduğu pek çok orta ve ufak çaplı firma varlığını sürdürüyor. Dönüşümün yayılması ve daha da hızlanması için İK’nın uzmanların üstünde durduğu bazı yeni roller edinmesi gerekiyor. University of Michigan’da Profesör olan Dr. Dave Ulrich tarafından yazılan İnsan Kaynakları Şampiyonları (Human Resource Champions)  adlı kitapta bu yeni rollere yer veriliyor.

İşte İK’nın yeni rolleri:

Stratejik iş ortağı

Bugün İK departmanlarının sürdürülebilir yapılar olması için kendilerini stratejik bir iş ortağı olarak görmeleri şart. Bu rolde İK uzmanı organizasyonun uzun vadeli büyüme planlarında ve projelerinde önemli bir yere sahip. İK uzmanının çalışan bağlılığı ve başarısının söz konusu olduğu yeni iş sistemleri hakkında derin bir bilgiye sahip olması gerekiyor. Stratejik ortaklıkta İnsan Kaynakları uzmanı pozisyonların tasarımı, işe alım, ödüllendirme, yetenek yönetimi, kariyer planlaması, kişisel gelişim gibi tüm alanlara hakim olduğu gibi diğer departmanlarla ve yönetimle de entegre bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. İK uzmanının çok iyi bir iş ortağı olabilmesi için işverenin bakış açısına da sahip olması, finans bilmesi, bütçe hakkında donanımlı olması ve dijital İK’yı ve uygulamalarını da takip ediyor olması yine kritik özellikler olarak öne çıkıyor. İK’nın stratejik yapılanmada aktif rol alması için yönetimde bir koltuğa sahip olması yeterli değil. Süreçlere tam katılım için hakim olması gereken konular son derece fazla.

Çalışanın avukatı

İş yerinde aynı zamanda çalışanın avukatı rolü olan İK uzmanı çalışan hakları söz konusu olduğunda organizasyonun iç yapısında önemli bir role sahip. İK uzmanının bu özelliği aynı zamanda çalışanın motive, huzurlu ve mutlu çalışabilmesi için uygun çalışma ortamını yaratabilme görevini de içeriyor. İnsan Kaynakları uzmanı organizasyonun kültürünü oluşturma/geliştirme noktasında müşterilere iyi hizmet verebilen çalışanlar için sağlıklı rekabet ve çalışan bağlılığının olduğu bir çalışma ortamı sağlamak için çalışıyor. İK uzmanının yetenek yönetimi stratejileri, çalışan gelişimi fırsatları, çalışan destek programları, kazanç paylaşım stratejileri, şirket gelişimi, problem çözümü, açık iletişim gibi sorumluluklardan oluşan bu rolünde çalışan odaklı olması çok önemli.

Değişim şampiyonu

İnsan Kaynakları uzmanının bir diğer dikkat çeken özelliği de değişimle ilgili. İK uzmanı değişimi yönetebildiğinde ve şirketin stratejik ihtiyaçlarıyla birleştirdiğinde memnuniyetsizlik ve değişime direnç de minimize ediliyor. Şirket gelişimi için değişimi yönetebilmek İK uzmanını ekstra çalışma alanlarıyla tanıştırıyor. Doğru organizasyon kültürünü yaratmak için çalışan memnuniyetini sağlamada yapılan her çalışmanın mutlaka geri bildirimini alıp analizler yapmak şart. İnsan Kaynakları fonksiyonlarının etkili olabilmesi için değişimin diğer departmanlara da taşınması çok önemli. Bu noktada da İnsan Kaynakları uzmanının farklı departmanlarla işbirliği içerisinde çalışması gerekiyor.