Deloitte’un, Massachusetts Institute of Technology (“MIT”) ile yaptığı araştırmaya göre, şirketler için sosyal medya, sosyal ağ ve sosyal yazılımların önemi giderek artarken, iş dünyası 2015’e kadar sosyalleşecek.

isdunyasisosyal250150Deloitte ile MIT’nin ortaklaşa gerçekleştirdiği ‘İş dünyasının sosyalleşmesi: Şirketler Gerçekte Neler Yapıyor?‘ araştırması, şirketlerin sosyal iş kavramına bakış açılarını ortaya koyuyor. 115 ülkede, McDonalds, IBMve SAP gibi büyük şirketlerin yöneticileri ile yapılan araştırma, iş dünyasının sosyal medya, sosyal yazılım ve sosyal ağ aktivitelerine giderek önem verdiğini gösteriyor. Araştırmaya katılanların yüzde 18’i günümüzde iş dünyasının sosyalleşmesi gerektiğine inanırken, yüzde 65’i ancak önümüzdeki üç yıl içinde iş dünyasının sosyalleşebileceğini düşünüyor.

Sosyal yazılımlar önemini koruyacak
Araştırmaya göre, sosyal iş kavramı ve iş süreçlerine entegrasyonu, birçok sektörde önem kazanarak büyüyor. Araştırmaya katılan yöneticilerin yaklaşık yüzde 75’i medya endüstrisinde, yüzde 66’sı ise teknoloji endüstrisinde sosyal yazılımların bugün ve gelecek dönemlerde önemini koruduğu ve koruyacağı düşüncesinde. Diğer taraftan, sosyal yazılımların, önümüzdeki üç sene içerisinde enerji ve altyapı hizmetlerinde önemli olacağını düşünen yöneticilerin oranı yaklaşık yüzde 47 iken, bu oran üretim-imalat sektöründe yüzde 50, finansal hizmetlerde ise yaklaşık yüzde 59 seviyelerinde bulunuyor. Sosyal iş süreçlerinin liderliği geliştirebileceğinin belirtildiği araştırmada, CEO ve Yönetim Kurulu Başkanı gibi stratejik yönetimden sorumlu liderlerin, operasyonel süreçlere daha yakın CIO ve CFO gibi liderlere göre, sosyal iş kavramının iş yönetimi için daha önemli olduğunu düşündüğü belirtiliyor.

Şirketlerin büyüklüğü önemli
Araştırmada göze çarpan bir diğer nokta ise 100 bin ve üzeri çalışana sahip büyük şirketler ve 1000’den az çalışana sahip küçük şirketlerin, orta büyüklükteki şirketlere oranla, sosyal işleri daha çok önemsedikleri gerçeği. Öte yandan araştırmada, orta ölçekteki şirketlerin de sosyal araçların avantajını görmekle beraber, bu avantajlardan ancak önümüzdeki birkaç yıl içinde faydalanabileceklerini düşündükleri yer alıyor. Araştırma ayrıca, sosyal iş kavramını hayata geçirmek için girişimcilere ve yöneticilere birtakım önerilerde bulunuyor. Öncelikle, şirketlerin insan kaynaklarını ve finansmanını sosyal işe geçiş sürecine yönelttiği uzun vadeli bir vizyon belirlemesi gerekiyor.

:::::::::::::::::::..

Bu adımlara dikkat!

Diğer taraftan araştırmaya göre, sosyal iş kavramını süreçlerine dahil etmek isteyen şirketlerin aşağıdaki adımları takip etmesi gerekiyor:

1. Faaliyet gösterilen sektöre yönelik, etkili ve verimli sosyal iş kaynaklarının tespit edilmesi,
2. Bu kaynakların doğru yönlendirilmesi,
3. Kaynakları değerlendirme yetkilerini elinde bulunduran kişilerin iyi belirlenmesi.

Ülkemizde ise Eylül 2012 tarihli Socialbakers istatistiklerine göre Sosyal Medya üzerinde en fazla takipci sayısına ulaşmış ilk 5 markamız şu sekilde yer alıyor:

Facebook

Marka Beğenen Sayısı
1- Turkcell 2.615.873
2- AVEA 2.474.081
3- Volkswagen Türkiye 2.451.011
4- Nokia Türkiye 1.755.425
5-  Trendyol 1.500.043

 

Twitter

Marka Takipçi Sayısı
1-  Sevdim Bunu 432.920
2- TURKCELL 392.498
3- Babylon Istanbul 383.430
4- Turkish Airlines 329.545
5-  Greenpeace Türkiye 329.232