Sosyal medya, şirketlerin görüntüleme ve işe alım süreçlerinde çok önemli bir role sahip. SHRM’nin yaptığı 2015 araştırmasına göre sosyal medya nedeniyle işe alım yapan şirketler hızla artıyor.

sosyal-medya-ise-alim

İnsan Kaynakları Yönetimi Topluluğu’nun (SHRM) 2015’te yaptığı araştırmaya göre işe alım sürecinde adayların üçte birinden fazlasının sosyal medya hesapları nedeniyle diskalifiye edildikleri ortaya çıkıyor. Adaylara süreç içerisinde kendisini anlatma şansı tanıyan firmaların oranı ise 2011’e oranla yüzde 13 artmış görünüyor ve yüzde 39 olarak açıklanıyor.

Sosyal medyanın adayın işe uygun olup olmadığını anlamak için son derece etkili bir araç olduğunu belirten SHRM Direktörlerinden Evren Esen, “Bugün sosyal medya son derece yaygın ve de kalıcı görünüyor. İşe alım uzmanlarının bu nedenle artık çok daha fazla kullandığı sosyal medyanın sürece büyük faydası dokunuyor” diyor.

İnsan Kaynakları uzmanları özellikle beyaz yaka söz konusu olduğunda sosyal medya hesaplarını ve paylaşımlarını daha çok inceliyor. Araştırmaya göre organizasyonların yüzde 84’ü işe alımda sosyal medyayı kullandığını belirtirken, yüzde 9’u ise bunun için çalışmalara başladıklarının altını çiziyor.

Mobilin rolü artıyor

Şirketlerin yüzde 89’u iş ilanlarını yayınlamak için sosyal medyayı kullanırken üçte biri adaylarla iletişim kurmak için, üçte ikisinden fazlası da mavi ve beyaz yaka pozisyonlarını doldurmak için yine sosyal medyaya başvuruyor.

Sosyal medyayı işe alım süreçlerinde kullanmayan şirketlerde ise farklı nedenler ortaya çıkıyor. Buna göre yasal risk almak istemeyen ve İnsan Kaynakları ekibi yetersiz olan şirketlerin oranı yüzde 46.

Mobil işe alım da hızla büyüyen bir alan. Bu amaçla kurgulanan uygulamalar ve araçlar organizasyonların yüzde 66’sında kullanılıyor. Esen konuyla ilgili olarak, “Akıllı telefonlar ortaya çıktığından beri iş arama ve işe alım süreçleri de ister istemez mobil hale gelmeye başladı. Şirketler teknolojiye ve adayların isteklerine adapte olmaya başladıkça zamandan da tasarruf etmiş oluyor” şeklinde açıklama yapıyor.

Mobil kullanıcılara uyum göstermeye başlayan şirketler için işe alım ve arama süreçlerinde çok etkili bir araç olan sosyal medya, iş ilanlarının yayınlanabildiği bir platform olması nedeniyle de çift taraflı bir etkiye sahip. Araştırmada sosyal medyanın İK süreçlerine olan etkisinin önümüzdeki yıllarda spesifik açılardan çeşitlenerek daha da güçlü olacağı ortaya çıkıyor.