İşten ayrılmaların ardından sıkça yaşanan iş davalarından mahkemelerden çıkan sonuç büyük oranda işveren aleyhine oluyor. Özellikle personel dosyalarının tam ve eksiksiz tutulmasının büyük önem taşıdığı bu davalarda işveren tarafının alması gereken önlemleri Dr. Resul Kurt anlattı.

isdavaları-250x150İşçi ve işverenler arasında iş ilişkilerinde her zaman pürüzler ortaya çıkabilir. Haksızlığa uğradığını düşünen çalışanlar tarafından açılan iş davalarında, sanılanın aksine mahkemeye sunulan dava dilekçeleri,  sadece çalışma dönemi alacakları, ücret alacak davaları, kıdem ve ihbar tazminatı davaları ya da alt işveren işçi davaları ile sınırlı kalmıyor.

İnsan Kaynakları ve İş Hukuku mevzuatında yapılan uygulama hataları, bilgi eksikliği ya da sözleşme şartlarıyla çelişen uygulamalar gibi başlıklarda açılan davalar bilgi eksikliği nedeniyle işverenler tarafından kaybediliyor. Açılan iş davalarında, mahkemelerden çıkan kararlar yüzde 90 gibi yüksek bir oranda işverenler açısından olumsuz sonuçlanıyor.

Davaların kaybedilmesindeki en önemli faktör nedir?

İşverenlerin haklı olduklarını ispatlayamamaları ve savunmalarını güçlendirecek belgeleri mahkeme dosyalarına koyamamaları önemli sorunlardan biridir. İş sözleşmesi prosedürlerine yeterince önem verilmemesi ise davanın kaybedilmesini kaçınılmaz hale getiriyor.

Bu konuda öne çıkan sorular şöyle;

  • İş sözleşmesi ve iş sözleşmesinin unsurları çalışanın şirket ile uyumu ile doğru şekilde konumlandırılmış mı?
  • İş sözleşmesinin feshi geçerli sebeplere dayandırılmış mı?  Geçerli ve geçersiz sebepler nelerdir?
  • İşçinin yetersizliği ve davranışlarından kaynaklı sebepler hangi durumlarda geçerli sayılır?
  • İhbar ve kıdem tazminatlarının hesaplanması, ödenmesi ve zaman aşımlarında çıkabilecek anlaşmazlıklar neler olabilir?
  • İş sözleşmesinin feshi, itiraz ve yargılama süreçleri nasıl gelişir?
  • Geçersiz sebeplerle yapılan feshin sonuçları nelerdir?
  • İşçi tarafından açılan kötü niyet tazminatı davaları nelere dayandırılabilir?
  • Çalışma koşullarının değerlendirilmesi, fazla mesai alacakları, iş kazaları ve meslek hastalıkları ya da yıllık izin alacakları davalarında işverenin durumu nedir?

 

İşverenlerin tedbir almamaları, personel haklarını ödememeleri veya eksik ödemeleri, açılabilecek davalara hazırlıklı olmamaları, personel özlük işlerine gereken önemi vermemeleri halinde açılan davalar devamlı artacak ve işverenler, önemli miktarlarda tazminat, fazla mesai, işe iade tazminatları, avukat masrafları ve diğer ödemeleri kaybetmek durumunda kalacaklardır.

Tüm işverenlerin, şikâyetlerinin ortak noktası “Her türlü tedbiri aldıkları halde mahkemeler tarafından işçi lehine karar verildiği” başlığında toplanmaktadır.

İşverenler ne gibi tedbirler alabilir?

Bu tarz sorunların yaşanmaması için iş hukuku ve mevzuatlarını doğru bir şekilde öğrenmek çok önemli. Bunun yanı sıra, işçi ve işveren ilişkilerinin iyi yönetilmesi, denetim yapılması durumunda muhtemel olabilecek risklerin önceden engellenmesi, personel dosyaları ve dokümantasyonlarının mutlaka iş hukukuna uyumlu bir şekilde oluşturmaları ve geliştirmeleri gerekiyor.

 

resuykurthttps://rsyayincilik.com