İstenmeyen e-postalar, SMS’ler 1 Aralık’ta uygulamaya alınacak İleti Yönetim Sistemi (İYS) ile son bulacak. İYS ile ilgili tüm detaylar bu yazımızda!

İYS nedir?

İYS; şirketlerin tüketicilere gönderilecek elektronik ticari iletilerinin onayının alınmasına ve tüketiciler tarafından kabul veya reddetme hakkının kullanılmasına imkan veren bir sistem.

2015 yılında yürürlüğe giren 6563 sayılı “Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi” hakkındaki kanun ve beraberinde hazırlanan “Ticari İletişim ve Ticari İletiler” hakkındaki yönetmeliğin yayınlanmasına kadar, Türkiye’de kurumların izinli iletişim faaliyetlerini düzenleyen özel bir kanun yoktu. Ticari ileti göndermek için izin almak ise sadece kurumların müşteri memnuniyeti politikalarına bağlıydı. E-posta mesajları dışında kurumlar tarafından kişilere herhangi bir çıkış imkânı da neredeyse sunulmuyordu.

ETK (Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun) ve ilgili yönetmeliğin yayınlanmasıyla birlikte izin onay, ret bildirimi ve iletinin içeriğiyle ilgili birçok düzenleme yapıldı. İzinsiz yapılan gönderilerle ilgili Ticaret Bakanlığı’na yapılan şikayetlerin çokluğu ve takibinin zorluğu 2017 yılında kanunda bir değişiklik yapılmasını zorunlu kıldı. 2020 yılında ise yeni bir yönetmeliğin yayınlanması ihtiyacı doğdu. Böylece ilk kez ticari iletişim yapan tüm gerçek ve tüzel kişilerin (Hizmet Sağlayıcılar), ticari iletişim izinlerini aktaracakları “İleti Yönetim Sistemi” (İYS) adında ulusal bir veri tabanı uygulaması hayata geçirildi. Kanun ve yeni yönetmelik hizmet sağlayıcılarına; İYS’ye kaydolma, tüm izinli iletişim adreslerini İYS’ye aktarma ve paralelinde İYS platformunda da izinlerini güncel tutma gibi yükümlülükler getiriyor.

Yeni dönemde iletişim izinleri nasıl alınmalı?

2015 yılında yayınlanan ilk ETK yönetmeliğinde belirtildiği gibi, yeni dönemde de iletişim izinleri hem fiziksel (ıslak imzalı izin kaydı) hem de elektronik ortamda alınabilir. Kurumların birçoğu kişilerin iletişim izinlerini elektronik ortamda almayı tercih ediyor. Fiziksel ortamda alınan izni doğrulamak, arşivlemek ve güncellemek oldukça zor. Elektronik ortamda izin yönetimi yapabilmek içinse İVT benzeri ürünleri tercih ediyorlar. İznin alınma şekliyle ilgili yeni bir değişiklik şimdilik yok, fakat alınan her yeni iletişim izninin 3 iş günü içerisinde İYS’ye aktarılması gerekiyor.

Ret bildirimleri İYS ile birlikte nasıl yapılacak?

Bir önceki yönetmelik kişilere (alıcılara) herhangi bir sebebe bağlı olmadan, herhangi bir zamanda ve ücretsiz olarak ret bildirimi imkanının sunulmasını zorunlu kılmıştı. Ret bildiriminin iletişim kanalı ile aynı kanaldan sunulması da zorunluydu. Bu durum da değişmedi, fakat alıcılara İYS üzerinden ret bildiriminde bulunma imkânı tanındı. Kurumlar kişilerden ret bildirimi aldıklarında, ilgili izin onaylarını 3 iş günü içinde İYS üzerinde iptal etmeleri gerekiyor.

İletişim izinlerini İYS’ye aktarmak neden zorunlu?

İzinli iletişim adreslerinin İYS’ye aktarılmasının kanunen zorunlu olmasının yanında, 16 Ocak tarihinden itibaren İYS’de yer almayan GSM numaralarına SMS gönderimleri de operatörler tarafından engellenecek. Eğer iletişim adresi, iznin alındığı tarihten itibaren 3 iş günü içerisinde İYS’ye aktarılmadıysa hem alınan izin geçersiz sayılacak hem de izin tipi SMS ise ilgili numaraya SMS gönderilemeyecek. Bu da İYS’ye izin aktarımını, izinli iletişim süreçlerinin ayrılmaz bir parçası haline getirmektedir. Takibi zor ve hataya kapalı olan bu süreç, İYS iş ortağı olan firmalarla daha kolay bir hale geliyor.

İzinli iletişim adresleri İYS’ye nasıl aktarılır?

İzinli iletişim adresleri web servisler aracılığıyla İYS’ye aktarılıyor. İYS sadece çok kısıtlı sayılar için ara yüz üzerinden aktarıma izin veriyor. Web servis entegrasyonunu ise hem kurum (hizmet sağlayıcı) hem de İYS iş ortağı yapabiliyor. 250 bin adete kadar iletişim adresine sahip hizmet sağlayıcılar, iletişim adreslerini bir İYS iş ortağı aracılığıyla sisteme aktarmak zorunda. İYS iş ortakları, hizmet sağlayıcıların izinli iletişim adreslerini İYS’ye kaydetmelerine aracılık eden firmalar. Bu firmalara İYS’nin web sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz. Bu firmalardan biri olan Mobildev, İYS resmi iş ortağı olarak firmalara rehberlik ediyor.

Nereden başlamalı?

Öncelikle İYS’ye kaydolmak gerekiyor. Kayıt basitçe başvuru, sözleşme (5000 adetin üzerinde iletişim adresine sahip kurumlar için) ve ödeme adımlarından oluşuyor. Ayrıca kurum adına iletişim adreslerinizi İYS’ye aktaracak bir iş ortağı belirlenmelisiniz.

Kayıt işlemi tamamlandıktan sonra şu ana kadar alınan izinli iletişim adreslerinin, 1 Aralık 2020’ye kadar İYS’ye aktarılması gerekiyor. İzinler; arama, SMS ve e-posta izni olarak aktarılıyor. 1 Aralık 2020’den sonra İYS tarafından, geçmişe yönelik izinlerin aktarımına izin verilmeyecek. Bu nedenle aktarım için iletişim izinlerinin bu tarihten önce düzenlenmesi ve aktarıma hazır hale getirilmesi gerekiyor.

1 Aralık 2020 sonrasında ise alınan her izin ya da ret bildiriminin İYS’ye 3 iş günü içinde aktarılmasını sağlayacak şekilde gerekli entegrasyonların sağlanması gerekiyor. 16 Ocak tarihinden itibaren İYS’de kayıtlı olmayan GSM numaralarına, SMS gönderimleri operatörler tarafından engellenecek.

Detaylı bilgi almak ve izinli iletişim adreslerini Mobildev ile geç kalmadan İYS’ye aktarmak için buraya tıklayabilirsiniz.