Kadınların tüm sektörlerde, topluluklarda ve toplumlarda gelişim adına yaptıkları önemli katkılar var. Aynı şekilde politikadan iş hayatına, spordan sanata, bilimden tarımsal üretime kadar hayatın pek çok alanında, kadınların daha fazla söz sahibi olması için de halen yapılması gereken birçok şey bulunuyor. Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlendirilmesi Birimi (UN Women), kadınların desteklenmesi gereken alanları ve öncelikli olarak yapılaması gerekenleri açıkladı. 

Girişimcilik

Son yıllarda yapılan araştırmaların çoğu, kadın liderlere sahip olan şirketlerin daha başarılı olduğu sonucunu ortaya koyuyor. Bu nedenle kadınların girişimci olma, iş kurma, ekiplere liderlik etme, ilgi duyduğu alanlarda çalışabilme gibi konularda desteklenmesi gerekiyor.

İş dünyasında daha fazla kadının liderlik pozisyonunda çalışabilmesi için politika ve kültürü değiştirmenin beş yolu:

 • Eşit değerdeki işler için eşit ücret talep etmek,
 • Her cinsiyetten ebeveynleri destekleyen ebeveyn izni politikaları için çağrı yapmak,
 • Taciz ve şiddete karşı sıfır toleranslı politikalar talep etmek,
 • Ev ve bakım işlerini evde eşit olarak paylaşmak,
 • Kadınların yönetim kurullarında eşit temsil edilmesini sağlamak.

Spor

Sporculardan yöneticilere spor alanındaki kadın liderler, hayatın her kesiminden kadınlara hayallerini gerçekleştirebilmeleri için ilham veriyor. Böylece kadınlar, toplumsal cinsiyet kalıplarına sıkışıp kalmadan hayallerinin peşinden gidebiliyor.

Kadınların sporda liderlik pozisyonları kazanmalarına yardımcı olabileceğiniz beş yol:

 • Farkındalık yaratmak, algıları değiştirmek (Her spor kadın sporudur),
 • Kadın ve erkek etkinlikleri için eşit ücret talep etmek,
 • Kadın sporcuları ve takımları izlemek, okumak ve desteklemek,
 • Sporu eşitlik için bir platform ve kadınları güçlendirmek için bir araç olarak kullanmak,
 • Spor etkinliklerinde kadın sporcuların başarılarını kutlamak.

Bilim

Son 1 yılda yaşadıklarımız da gösteriyor ki Covid-19 gibi küresel salgınların ya da farklı herhangi bir sorunun üstesinden gelmek için dünyanın bilime, bilimin de kadınlara ihtiyacı var.

Kadınların bilimde liderlik iddiasında bulunmasına yardımcı olabileceğiniz beş yol:

 • Cinsiyet önyargısını reddetmek için çocuklar, eğitimciler ve ebeveynler arasında farkındalık yaratmak,
 • Bilimsel çalışma yapmak isteyen kadınları bulmak ve yükselmelerine destek olmak,
 • Kadınların uzmanlıklarını dinlemek ve araştırmalarına güvenmek,
 • Bilim ve teknolojide kadınlara rehberlik etmek, hedeflerini yüksek tutmaları için onları teşvik etmek,
 • Covid-19 gibi global sorunları çözmede kadınların desteğini almanın önemini bilmek.

Karar verme

Kadınlar kamusal karar alma süreçlerinde yeterince temsil edilmediğinde, uygulanacak politikalar onların ihtiyaçlarını ve önceliklerini yansıtmayabilir. Daha fazla kadının siyasette ve kamusal karar almada görev almasını sağlamak için kararlı adımlar atılması gerekiyor.

Kadınların siyasi liderlik iddiasında bulunmalarına yardımcı olabileceğiniz beş yol:

 • Kadın adayları desteklemek,
 • Kadınların kamusal yaşama ve siyasete katılmaları için gerekli eğitimleri almasını sağlamak,
 • Eşit temsil için yasalarla uygun ortam yaratmak,
 • Siyasi ve kamusal hayatta kadına yönelik her türlü şiddetin suç sayılmasını ve önlenmesini talep etmek,
 • Kadın adayların kampanyalarının desteklenmesini teşvik etmek.

Tarım

Kadın çiftçiler, geleneksel bilgilerini kullanarak ürettikleri ürünlerle toplumda oldukça önemli bir rol üstleniyor. Onların deneyimleri ve değerli içgörüleri, kıt kaynakları yönetme ve iklim risklerini azaltma konusunda yardımcı olabilir.

Kadınların tarımdaki liderliğini desteklemenin beş yolu:

 • Kırsal kesimde tarımla uğraşan kadınların işlerini geliştirmelerini sağlayacak yenilikleri takip etmek,
 • Toprak üzerinde eşit hak sağlamak,
 • Kadınlar tarafından işletilen yerel çiftliklerden veya ilgili işletmelerden ürün satın almak,
 • Tarım alanında kadınları eğiten platformları desteklemek,
 • Toplumsal cinsiyet eşitliği çağrısında bulunan kadınların sesini duyurmak.

Elbette kadınların desteklenmesi gereken alanlar bunlarla sınırlı değil, ancak farkındalık kazanmaya da bir yerden başlamak gerek. Toplumsal cinsiyete dayalı ayrıma müdahale eden ve bunları önlemeye çalışan kadınları desteklemenin gelecek adına da önemli olduğu unutulmamalı.

Kaynak: UN Women