İş hayatında farklı birçok insan tipi görmek mümkün. Her farklılığın bir zenginlik olduğu ise kesin. Peki, iş hayatında olumlu taraflarıyla öne çıkan profiller hangileri? İnsan kaynakları proje danışmanı İpek Aral, ofisteki 10 pozitif insan profilini sizin için anlattı!

Her insan kişilik yapısını baz alarak iş hayatına dair vizyonu, amacı, emeği ve tecrübeleri çerçevesinde bir profil geliştiriyor. Bu profili inşa ederken farkında olarak ya da olmayarak fazlasıyla dış faktörlerden etkileniyoruz. İçinde yer aldığımız sektör, kurum, yöneticiler, çalışanlar, kurumların sunduğu imkanlar, tecrübelerimiz aklımızı hatta ruhumuzu şekillendiriyor.

Kim ne derse desin, bana göre iş hayatında hepimizi en çok etkileyen, her gün yüzüne baktığımız yöneticilerimiz ve iş arkadaşlarımızdır. Kendimize uygun insanlarla çalışıyor olmak belki de iş hayatındaki en büyük şanslardan biridir.

İş hayatında birlikte çalışmaktan mutlu olduğumuz pek çok olumlu insan profili var. Aşağıda sıraladığım profiller aslında bir kolajın parçaları. Bir insan birden çok olumlu profili üstünde taşıyabiliyor. Yeter ki birey hangi yetkinlikleri ağırlıklı kucaklayabildiğini bilsin.

Çalışkan uzmanlar 

Çalışkanlık sorumsuzluğun, tembelliğin zıddıdır. İşini zamanında, istenen nicelik ve nitelikte yapabilmektir. Uzmanlık ise kişinin işini yapmanın ötesinde geliştirebilmesidir. İş hayatında unvanı, görevi ne olursa olsun en çok istenilen insan profili “Çalışkan uzmanlar”dır. Onlar katma değer üretirler. Kurumların gelişmesinde ve büyümesinde lokomotiftirler. Yetenek havuzuna girerler ve geleceğin liderleri olarak yetiştirilirler.

Çalışkan memurlar

Çalışkanlık yetkinliği uzmanlarla aynı kalmakla beraber memur profilleri, işlerini geliştirmek için herhangi bir girişimde bulunmazlar. Sorumlu oldukları işi dört dörtlük gerçekleştirmek onların ana odağıdır. Üç, beş, on adım sonrasını düşünerek gelişim yönünde aksiyona geçmek için tetiklenmeleri bulunmaz.

Öğretmenler 

Bu profiller bilgi ve tecrübelerini paylaşmayı kendilerine misyon edinmiş ve bundan büyük keyif alan gruptur. Örneğin; bölüme yeni biri geldiğinde bu profiller o kişiye kol kanat gerer. Kurumlar sıklıkla bu profilleri keşfettikleri anda eğitim bölümüne alırlar ve kişideki bu paylaşma, öğretme motivasyonunu planlı ve organize değer üretimine çevirirler.

Motivatörler 

Bu profiller olumlu enerjileri ile insanları sürükleyebilenlerdir. Onlar en gergin anlarda yaptıkları esprilerle, anlattıkları farklı hikayelerle gergin havayı dağıtabilirler. Sürekli olumlu ve coşkulu olmak onların ekip içindeki yazılı olmayan görevleridir. Tersi bir tutum içine girdiklerinde ekip bunu hemen fark eder, hatta sorgular.

Kriz çözücüler 

Kurumlarda ansızın ortaya çıkan krizlerde herkes kaygı, korku, endişe içindeyken bu grup son derece kontrollüdür. Normal zamanlarda kendilerini göstermeyen bu profiller, adeta kriz zamanları için yaratılmış gibidir. Dağılma tehdidiyle karşı karşıya kalan ekibi soğukkanlılıklarıyla toplarlar, organize ederler ve tekrar çalışır hale getirirler. Sıklıkla krizin atlatılmasıyla birlikte kabuklarına geri çekilirler.

Yaratıcı veya inovatif girişimciler

Yoktan var edenlerdir. Yaratıcılığın veya inovasyonun %99’unun çalışkanlık, %1’inin o ‘peri tozu‘ olduğunu düşünürsek kurumlarda gerçekten yaratıcı veya inovatif insanları bulmak çok zordur. Çünkü bu profiller ya hiçbir zaman profesyonel hayatta çalışmamışlardır ya da kendi işlerini yapacak şekilde 20’li-30’lu yaşlarında profesyonel hayattan çıkarlar. Ayrıca çok da başarılı olurlar.

Yılmayan savaşçılar 

Azimleri ile örnek profillerdir. Bir işin sonunu her ne pahasına olursa olsun getirirler. Kafalarına koydukları her ne ise onun üzerine kısa, orta, uzun vadeli düşünür, planlar yapar ve aksiyona geçerler. Olumsuzluklar, “hayır”lar onları durduramaz. Kapıdan kovsanız bacadan girerler ve istediklerini elde ederler. İnatçı ve agresiftirler. Doğru yönlendirildikleri takdirde kimsenin yapamayacağı işleri başarabilirler.

Öncüler

İlk olmaktan korkmayanlardır. Bir toplantıda ilk sözü almaktan çekinmezler. Risk almak onlar için bir oyundur. Bundan çocuksu bir zevk alırlar. Etrafları tarafından bu yetkinlikleri anlaşılmamış ise başları çoğunlukla belaya girer; çünkü insanlar alışkanlıklarını bırakmak istemezler. İlk olmaktan ve olunmasından hoşlanmazlar ve bu profilleri sıklıkla “hırslı” olmakla itham ederler. Oysa ki öncüler yeni ürünler, yeni pazarlar, yeni süreçler, yeni fikirler için kendilerini korkusuzca feda edebilenlerdir.

Sosyal mayalar

Bu profilleri bir kilometre öteden tanıyabilirsiniz. Ekibin duygusal ve sosyal kaynaştırıcısıdırlar. Dışa dönük karakter yapılarıyla ekiplerini farklı metotlar kullanarak kaynaştırırlar. Onları kâh ofis içi bir parti, kâh bir yemek organizasyonu, kâh bir outdoor gezi düzenlerken görebilirsiniz. Üst yönetimlerin bu profillere sahip çıkması, desteklemesi gerekir; çünkü samimiyetle yürüyen bu gibi aktiviteler kurum kültürünü güçlendirir, ekiplerin kaynaşmasını sağlar.

Liderler

Liderlik çok büyük bir kavram. Lider profilli insanların en büyük ortak özelliği etraflarında çok kısa sürede güven oluşturmalarıdır. Onlar bütündür, çünkü içleri ile dışları birdir. Yapamayacakları şeye yaparım demezler. Çok yönlü kendilerini sürekli geliştirirler ve hep optimisttirler. Odanın en akıllısı olmaya çalışmazlar, ortak akla inanırlar. İyi dinleyicilerdir. İyi insan seçerler. Net ve zorlayıcıdırlar. Çok iyi fırsat yakalarlar. Adanmışlardır, çalışmak onlar için hobidir ve gerçek liderleri en çok farklılaştıran nokta, onlar kendilerini aşacak liderleri yetiştirirler, çünkü onlar insanlara güvenirler.

Konuk Yazar: İpek Aral / İnsan Kaynakları Proje Danışmanı

Yazara ait diğer yazıları okumak için hemen tıkla!