BAREM’in Türkiye’de Mobil Çalışma Kültürü Araştırması’na göre, mobil çalışmanın çalışan memnuniyetini artırdığına inananların oranının yüzde 82. Araştırmada, mobil çalışmanın şirketin imajını artırdığını düşünenlerin oranı yüzde 73 olarak belirlenirken, yöneticilerin yüzde 65’i ise mobil çalışmanın çalışan bağlılığını artırdığını düşünüyor.

mobileworking4

BAREM, Türkiye’de mobil çalışmanın nasıl algılandığına dair yaptığı  araştırmanın sonuçlarını yayınladı. Bilgisayar Destekli Web Görüşmesi (CAWI ) yöntemiyle gerçekleşen Türkiye’de Mobil Çalışma Kültürü Araştırması’na çeşitli sektörlerde çalışan 70 üst düzey, 95 orta düzey ve 41 ilk kademe olmak üzere toplam 206 yönetici katıldı. Araştırma sonuçları, yöneticilerin mobil çalışmayı çalışan memnuniyeti ve bağlılığı için faydalı gördüğünü ortaya koyuyor. Bununla birlikte şirket imajını artırma ve maliyetleri düşürme açısından da mobil çalışmaya olumlu bakılıyor.

Mobil çalışma maliyeti azaltıyor

Araştırma sonuçlarına göre; yöneticiler arasında mobil çalışmanın firmaya yararlı olduğu konusunda görüş birliği var. Mobil çalışmanın çalışan memnuniyetini artırdığına katılanların oranı yüzde 82. Şirketlerin mobil çalışmayla zaman ve paradan tasarruf ettiği görüşü de yöneticilerin yüzde 82’si tarafından ifade ediliyor. Bununla birlikte mobil çalışmanın şirketin imajını artırdığını düşünenlerin oranı yüzde 73 olarak belirleniyor. Yöneticilerin yüzde 65’i ise mobil çalışmanın çalışan bağlılığını artırdığı kanaatinde olduğunu ifade ediyor.

Araştırma kapsamında yöneticilere bir mobil çalışanın sahip olması gereken en önemli özellikler de soruluyor. Zamanı doğru yönetme, disiplinli olma ve teknolojiyi etkin biçimde kullanma ise diğer önemli özellikler olarak ön plana çıkıyor. Buna göre sorumluluk sahibi yüzde 37, zamanı doğru yönetebilen yüzde 19, iç disiplin yüzde 11 ve etkin teknoloji kullanımı yüzde 9 oranıyla bir mobil çalışanın sahip olması gereken özelliklerin başında geliyor.

Yöneticiler, mobil çalışma sisteminin uygulanabilmesi için teknolojik alt yapıyı yüzde 37, firma sahiplerinin sisteme sıcak bakmasını yüzde 23 ve şirket faaliyet alanının uygun olmasını da yüzde 23 oranında en önemli ihtiyaçlar arasında görüyor.