Bir eğitim kurumu olarak mutlak başarının ancak çalışan mutluluğu ve bağlılığından geçtiğini ve yüzde yüz öğrenci ve veli memnuniyeti için de bunun olmazsa olmaz olduğunu belirten Türk Koleji İnsan Kaynakları Müdürü Erdem Yoldaş, “Bu noktada eğitim sektöründeki diğer kolejlere göre personel devir hızı en düşük olan kurumların başında geldiğimizi rahatlıkla söyleyebilirim” diyor.

erdem-yoldas
Türk Koleji İnsan Kaynakları Müdürü Erdem Yoldaş

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi’ndeki eğitimi esnasında aldığı İnsan Kaynakları derslerinin etkisiyle İK alanına ilgi duymaya başlayan, önemli firmalarda uzun yıllar İK yöneticiliği yaptıktan sonra İzmir Türk Koleji’nde İK Müdürü olarak görevini sürdüren Erdem Yoldaş; değişim yönetimi ve yetenek yönetimi gibi kritik süreçlerin başarısının ancak güçlendirilmiş ve karar mekanizmalarında aktif rol alabilen bir İnsan Kaynakları departmanı ile mümkün olduğunu ifade ediyor. Yoldaş, eğitim sektöründeki İK politikalarından ve projelerinden söz ediyor.

Eğitim geçmişiniz ve İK alanını seçmeye karar verme nedenlerinizden bahsedebilir misiniz?

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde öğrenimimi devam ettirirken aldığım İnsan Kaynakları dersleriyle yoğun bir şekilde bu alana ilgi duymaya başladım. Ardından üst üste yaz stajlarımı üretim, ihracat ve satış alanlarında faaliyet gösteren bir grup şirketinin özlük ve bordro departmanında çalışarak geçirdim. Yaptığım bu stajlar benim İnsan Kaynakları mesleğine olan ilgimi pekiştirdi. 1999 yılında üniversite mezuniyetimden sonra kısa dönem askerliğimi yapar yapmaz o dönem İzmir’de yeni açılan Özdilek İzmir alışveriş merkezine Personel Şef Yardımcısı olarak kabul edilerek 2001 yılından itibaren profesyonel iş hayatıma başlamış oldum. Bir yıl kadar sonra aldığım terfiiyle görevime bu kez yönetici olarak birkaç yıl boyunca devam ettim. Ardından 2004 – 2012 yılları arasında sırasıyla Pepsi ve Tesco Kipa gibi uluslararası şirketlerde sekiz yıla yakın bir süre yöneticilik yaptım. 2013 yılından itibaren de İzmir Özel Türk Koleji İnsan Kaynakları Müdürlüğü görevini yürütmekteyim.

Sizce stratejik olarak İK yönetimi yapmak neden önemli?

Günümüzde yaşanan baş döndürücü teknolojik, ekonomik ve sosyal gelişmelerin şirketlerin insan kaynağına verdiği önemi her geçen gün artırdığını görüyoruz. Bu nedenle sadece geleneksel İK fonksiyonlarının yerine getirilmesi yetersiz kalıyor. Bunun yerine geçmiş ve geleceği günümüzle harmanlayan stratejik bir bakış açısıyla işleri doğru yapmaktan, doğru işleri yapmaya dönüştürmek şirketler açısından adeta kaçınılmaz oluyor. Tam bu noktada değişim yönetimi, yetenek yönetimi gibi kritik süreçlerin başarısı ancak o kurumlardaki güçlendirilmiş ve karar mekanizmalarında aktif rol alabilen bir İnsan Kaynakları departmanı ile mümkün.

Son dönemde sizi en çok heyecanlandıran İK Projesi ne oldu?

İzmir Özel Türk Koleji aynı zamanda büyüyen, bu büyüme ile de sürekli yönetici ihtiyacı olan bir kurum. Bu noktada geçtiğimiz yıl yeniden yapılandırarak tüm okullarımızda hayata geçirdiğimiz İTK Liderlik Akademisi’nden başarı ile mezun olan lider adaylarımızdan yüzde 80’inin bölüm başkanı, müdür yardımcısı ve okul müdürü gibi üst rollere atanmaları ve sonrasında da bu yeni görevlerini başarıyla yürüttüklerini görmek bizleri oldukça mutlu ederek gururlandırdı, aynı zamanda benzer hedefleri olan diğer çalışanlarımız için de oldukça önemli bir motivasyon kaynağı oluşturdu. Bu yıl da anaokullarımıza yönelik olarak açtığımız liderlik programımızla gelecekteki anaokulu yöneticilerimizi yetiştirmeyi hedefliyoruz.

Çalışan bağlılığı için kurumunuzda hangi İK süreçlerine önem veriyorsunuz?

Biz kurum olarak çalışan bağlılığını çok önemsiyor, mutlak başarının ancak çalışan mutluluğu ve bağlılığından geçtiğini düşüyor ve yüzde yüz öğrenci ve veli memnuniyeti için de bunun olmazsa olmaz olduğuna inanıyoruz. Bu noktada İzmir Özel Türk Koleji’nin eğitim sektöründeki diğer kolejlere göre personel devir hızı en düşük olan kurumların başında geldiğini rahatlıkla söyleyebilirim. Dilerseniz bunu nasıl başardığımızdan kısaca bahsedeyim: Okulumuzda oldukça renkli bir çalışma ortamı mevcut. Her yıl yirmiden fazla büyük çaplı etkinlik organize ediliyor. Bu etkinlikler konserler, müzikaller, davetler, geceler, sergiler, gösteriler, yarışmalar, sosyal sorumluluk projeleri gibi her kademeden çalışanımızın aileleriyle birlikte rahatlıkla katılabileceği türden etkinlikler. Ayrıca okul olarak her yıl şirketler arasında düzenlenen çeşitli turnuvalara katılmaya özen gösteriyoruz. Farklı departmanlardan çalışanlarımızdan oluşturulan karma takımlar iş arkadaşlarımızın birbirleriyle çok daha uyumlu ve işbirliği içerisinde çalışmalarına ve motivasyonlarına önemli katkılar sağlıyor. Bunların dışında her yıl öğretmenlerimizin yüzde 15 – 20’si dünyanın farklı yerlerinde düzenlenen yarışmalar, eğitim gezileri veya mesleki gelişim çalışmaları amacıyla görevlendiriliyor, aynı zamanda yurt içinde de benzer eğitim, seminer, çalıştay ve mesleki gezilere de yine çok sayıda öğretmenimiz katılıyor. Bu ve benzeri çalışmaların öğretmenlerin kişisel vizyonlarıyla mesleki gelişimlerine muazzam katkı sağladığını sizlere rahatlıkla söyleyebilirim. Bu sayede yine her yıl 500’den fazla öğrencimiz de 70’e yakın branşta, ulusal ve uluslararası bilim, sanat ve spor dallarındaki bireysel ve takım performanslarında önemli dereceler alarak okulumuza çok sayıda kupa ve madalya kazandırıyor. Ayrıca her yıl toplamda yaklaşık altı hafta süreyle kurum içinden ve dışından gelen uzmanlar tarafından öğretmenlerimize yine mesleki ve kişisel gelişim eğitimleri verilerek akademik bilgileri her daim güncel tutuluyor, yeni eğitim öğretim model ve teknikleri ile 21. yüzyıl kazanımları noktasında kendilerini geliştirmeleri sağlanıyor. Son olarak çalışanlarımızın çocuklarının eğitimlerine yönelik verdiğimiz yüzde 75’e varan eğitim bursları ile de her kademede görev yapan tüm çalışanlarımızın çocuklarını üç yaşından itibaren 12. sınıfa kadar 15 yıllık eğitim hayatları süresince destekliyoruz.

Bu yıl İK hedeflerinizin arasında en önemli başlıklar neler?

Bu yıl kritik iş süreçlerimizle görev tanımlarımızın güncellenmesine odaklandık. Hedeflediğimiz büyüme ve hizmet kalitemiz adına bunun stratejik açıdan gerekli ve önemli olduğunu düşündüğümüz için 2017 İK ajandamıza ilk madde olarak ekledik. Bu noktada oluşturduğumuz proje grupları ile önemli bir yol kat ettiğimizi rahatlıkla söyleyebilirim. Ayrıca son iki yıldır bu projeyi yaz tatili döneminde de başarı ile uygulayarak, 67 yıllık bilgi birikimimiz ve kendi iç kaynaklarımızla geliştirerek hayata geçirdiğimiz akademik performans değerlendirme sistemimizi de aldığımız geri dönüşler paralelinde yeniden gözden geçirmek suretiyle 2017-2018 eğitim öğretim dönemine taşımak hedefindeyiz. Bunun dışında mali işler, kurumsal iletişim ve bilgi teknolojileri departmanlarımız tarafından yürütülen mali işler, marka ve teknoloji alanlarında aldığımız danışmanlıklarımız da aynı hızla eş zamanlı olarak davam ediyor.

Hem genel olarak işe alımlarda hem de kendi ekibinizi oluştururken adayda ilk dikkatinizi çeken vasıflar ve özellikler nelerdir? 

Bugün itibariyle dört bine yakın öğrencimiz ve yaklaşık 900 çalışanımız bulunuyor. Bu noktada mülakatlarda ilk önceliğimiz, pozisyonu ne olursa olsun öncelikle adayların çocukları sevmesi. Bu konu bizim için oldukça önemli. Bununla birlikte ayrıca enerjiklik, güleryüzlülük, güçlü iletişim becerileri ile yüksek iç motivasyon da aradığımız destekleyici diğer kişilik özelliklerini oluşturuyor. Ayrıca iyi bir takım oyuncusu olması da görmek istediğimiz diğer önemli özelliklerin başında geliyor. İnsan Kaynakları olarak aslında işimizin önemli bir kısmını ilişki yönetimi oluşturuyor. Bu nedenle sosyal yönü kuvvetli, entelektüel bir bakış açısına sahip, iletişim becerileri gelişmiş, özgüveni yüksek ve kişisel gelişime önem veren adayları İK’da öncelikle tercih ediyoruz. Ayrıca sorumluluk algısı yüksek ve dikkatli olmaları da aradığımız diğer destekleyici özellikleri oluşturuyor. Ben ekibimi oluştururken genelde teknik ve uzmanlık bilgisinden ziyade önceliği yukarıda belirttiğim noktalara öncelik vermeyi tercih ediyorum. Zaten söz konusu özelliklere sahip olan adaylar oldukça kısa bir sürede bizlerin de desteği ve koçluğuyla mesleki uzmanlaşmalarını rahatlıkla tamamlayabiliyor. Bu nedenle genel olarak genç ve potansiyeli yüksek olan adayları deneyimli adaylara tercih ettiğimi söyleyebilirim.

turkikk
Türk Koleji İnsan Kaynakları ekibi

Eğitim sektöründe İnsan Kaynakları yönetiminin nasıl farkları var?

Eğitim sektörünün üretim veya diğer hizmet sektörlerine göre en önemli farkı çalışanlarının yüzde 80’inden fazlasının eğitimli beyaz yakalı çalışanlardan oluşması. Ayrıca yüksek eğitim diğer bir noktayı oluşturuyor. Çok sayıda yüksek lisans ve doktora derecesine sahip çalışanımız bulunuyor. Böyle olunca İK olarak verdiğiniz hizmetin çok daha kaliteli, hızlı ve tatmin edici olması, ayrıca tüm çalışanlarla açık ve güçlü iletişim mekanizmaları kurulması oldukça önemli. Bununla birlikte kariyer beklentilerinin de oluşturulan programlarla mutlaka sağlaması gerekiyor. Özetle saydığım tüm bu hususlar aslında eğitim sektöründeki İK departmanlarının stratejik rolünün ne kadar önemli olduğunu bize gösteriyor. Eğitime sadece ticari kaygılarla yaklaşmak kesinlikle mümkün değil. Bu nedenle performansı yüzde yüz somut hedeflerle ölçmek de doğru olmuyor. Bu noktada eğitim sektörüne uygun dengeli sistemler geliştirmek oldukça kritik ödeme sahip. Aksi halde eğitim-öğretimin doğasından ve doğal akışından uzaklaşmanız kaçınılmaz. Son olarak her ne kadar köklü bir özel okul olsak da birçok yasal ve idari süreçle çalışanların özlük hakları noktasında Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ilgili kanun ve yönetmeliklere tabii olarak çalışmak durumundayız. Bu nedenle tüm bu yasal zorunluluklar İK çalışanlarının MEB ile ilgili tüm mevzuat ve yönetmeliklere azami derecede hakim olmalarını gerekli ve önemli kılıyor.

Son olarak sektöre dair eklemek istedikleriniz var mı?

Eğitimde 67 yıllık köklü geçmişiyle Türkiye’nin ilk özel okulu olma gururunu taşıyan İzmir Özel Türk Koleji İnsan Kaynakları ekibi olarak Atatürk’ün evinde ve Atatürk’ün izinde nice genç Atatürk’ler yetiştirebilmek misyonuyla tüm çalışan, veli ve öğrencilerimize en kaliteli hizmeti verebilmek adına var gücümüzle çalıştığımızı söyleyebilirim. Bu noktada İTK’da kariyer yapmak isteyen herkese uzunca bir süredir iş ortağımız olan Kariyer.net’te yayınlanmış kendilerine uygun olabilecek tüm açık pozisyonlara başvurmalarını önemle tavsiye ediyorum.