seyahatRegus tarafından yapılan araştırmasına göre X ve Baby Boomer kuşakları iş seyahatine çıkmayı en az isteyenler arasında bulunuyor.

Türkiye’deki çalışanlar iş seyahatindeyken küresel ortalamaya göre çok daha fazla ailelerini özlüyor. Türk profesyonellerin özledikleri şeylerin başında yüzde 56 ile aile gelirken, bunu yüzde 51 ile ev, yüzde 29 ile Türkçe konuşabilmek izliyor. Araştırma sonuçlarına göre iş seyahatlerine isyan eden çalışanların özlemlerini gidermenin çözümü ise video konferans teknolojileri.

Araştırmaya göre, Türkiye’de çalışanlar gittikleri iş seyahatlerinde en çok ailelerini ve evlerini özlüyor. İş için yurt dışına çıkan Türkiye’deki çalışanların özledikleri şeyler listesinde ev ile aileden sonra ana dil geliyor.

Araştırmanın küresel ortalamaları da benzer sonuçlar sergiliyor. Dünyadaki profesyonellerin iş seyahatlerinde özlem duydukları unsurların başında yüzde 68 ile aile ve yüzde 38 ile ev gelirken, bunu yüzde 25 ile ev yemekleri takip ediyor. Araştırmaya katılan beş profesyonelden biri (yüzde 17) ana dilini konuşmayı özlerken, bu sonuçlar iş insanlarının kendilerini gittikleri yere ait hissetmeleri için evlerinde mevcut olan bazı rahatlıkların yerinin doldurulamaz olduğunu gösteriyor.

Araştırma sonuçlarına göre:

  • Türkiye’deki çalışanların yarısı iş seyahatindeyken en çok evlerini özlediklerini söylerken bu oran yüzde 38 olan küresel ortalamanın oldukça üzerinde ölçülüyor.
  • Küresel ortalamalara göre X ve Baby Boomer jenerasyonları ailevi yükümlülükleri sebebiyle iş seyahatine çıkmayı en az isteyenler arasında yer alıyor.
  • Genç çocukları olması en muhtemel olan X jenerasyonu, yüzde 73’lük bir oran ile iş seyahatindeyken evlerini en çok özleyen grup oluyor.
İş seyahatindeykenen çok neyi özlüyorsunuz? Türkiye Küresel    Ortalama
Ailem 56% 68%
Evim 51% 56%
Ana dilimi konuşmak 29% 27%
Kendi kahvem/çayım 20% 2%
Yaşam standardım 18% 6%
Hiçbir şey 16% 13%
Hava durumu 11% 0%
Yastığım 7% 6%
Ev yemekleri 7% 23%
Evcil hayvanım 6% 8%
TV Programları 6% 2%
Yalnızca kendi ülkemde bulabildiğim ilaçlar 6% 4%
Belirli mağazalar 0% 0%

 

Sonuçları yorumlayan Regus Ülke Müdürü Erim Denel, “Yüz yüze görüşmeler iş hayatının en önemli parçalarından biri, insanlar konuştukları kişinin yüz ifadesini ve vücut dilini birebir görmek istiyor. Ancak günümüzde iş insanlarının öncelikleri oldukça değişmiş görünüyor. Çalışanların video konferanslara katılmalarına olanak tanıyan yeni teknolojiler giderek daha yaygın hale geliyor ve profesyoneller iş seyahatine alternatif olarak bu teknolojileri talep etmeye başlıyor. Gereksiz seyahatleri azaltmak şirket bütçelerine de katkıda bulunuyor, masrafların yanı sıra karbon ayak izini de önemli oranda azaltıyor. Daha fazla video konferans imkanı sunan şirketlerin hem karnı doyuyor hem pastası duruyor; nakit ve çevre tasarrufunun yanı sıra çalışan memnuniyetini artırıyor ve iş-hayat dengelerinin iyileşmesini sağlıyorlar.” diyor.