Saygın bir lider olmak ciddi bir çaba ve özveri gerektirir. Mevkii, unvan sahibi olmak veya güzel bir ofis liderlere saygın olmak değil, kazanç elde etmek konusunda fayda sağlayabilir. Çalışanları tarafından ne kadar sevilirse sevilsin, kritik anlarda karar vermekte zorlanan bir lidere saygı duyulması konusunda sıkıntılar yaşanabileceği gibi, alt kademelerde çalışanlara gözdağı vererek işlerini halletmeye çalışan liderlere saygı duyulması da pek mümkün değil.

Saygın bir lider olmak uzun ve zorlu bir sürecin ürünüdür. Bu süreçte basit ahlaki değerler, deneyim ve öz farkındalık, saygın olmanın ön koşulları olarak nitelendirilebilir. Zorlu yollardan geçerek saygınlık kazanmış liderlerin ortak özelliklerini şöyle sıralayabiliriz:

6Başkalarından beklediklerini çoktan yapmışlardır

Hiçbir lider geçmişte yapmadığı gelecekte de yapamayacağı bir şeyi başkasından istememelidir. Liderlerin başarıları onların yönetme gücünü artırarak şirketin geri kalanı için örnek teşkil eder. Önemli bir proje için fazladan zaman veya çaba ayıramayan ancak bunu çalışanlarından bekleyen liderler samimiyetsiz görülür ve saygınlıkları azalır. Öte yandan, saygıdeğer liderler en az çalışanları kadar çaba sarf eder hatta çoğu zaman en sıkı çalışmayı yaparak öncülük ederler.

Bilginin efendisi olmak için çalışmanın uşağı olmak şarttır.

Balzac

4Öz farkındalıkları oldukça yüksektir

Çalışanları tarafından saygı gösterilen liderlerin son derece dozunda bir duygusal zekaları ve öz farkındalıkları vardır. Bu özellikleri sayesinde çalışanlarında nasıl bir izlenim bıraktıklarını ve hareketlerinin etkilerini bilirler.  Öz farkındalıklarının faydasını belki de en çok çalışanlarına geri bildirim yapacakları zaman görürler. Duygu durumunun yoğun olduğu anlarda konuşmaktan kaçınırlar ya da harekete geçmek için kontrollü hissettikleri zamanı beklerler. Bu tavır olayları gözden geçirmek ve doğru adımlar atmak için son derece önemlidir.

Başkalarını yönetmek isteyen insan, her şeyden önce kendisinin ustası olmalıdır.

Robert Burton

8Çalışanlarının en iyisi için çabaladığına inanırlar

Çalışanların liderine inanması kadar liderin de çalışanlarına inanması ve desteklemesi gerekir. Bu yüzden saygıdeğer liderler olumsuz eleştirileri bile çalışanları için öğretici ve geliştirici hale getirmenin yollarını arar. Güvenmeden güven kazanılmadığının farkında olan liderlerin mottosu, “Yanlış oldukları kanıtlanana kadar çalışanlarına inan ve güven!”dir.

İnsanlar, bir lider ve bir patron arasındaki farkı soruyorlar. Lider, rehberlik eder, patron çalıştırır.    

T.Roosevelt

2Takdir etmeyi ihmal etmezler

Saygıdeğer liderler kendinden emindir, var oluşlarına ve yapabildiklerine güvenirler. Bunun getirisi olarak da zor kararlardan çekinmezler, bu beğenilmemek anlamına gelse bile… İşler iyi gittiğinde ise takdir beklemek yerine çalışanlarına takdirlerini sunarlar. Yani başarıya ulaşan fikir kendilerinin dahi olsa uygulamaya geçiren insanları bu başarıya ortak ederler. Söz konusu zor kararlar olduğunda ise bunu hızla halleder, kimseyi suçlamazlar. Popüler olmama olasılığına rağmen karar verme otoritelerini destekleyen bu güven hem kendilerini hem de çalışanlarını güçlendirir.

Her şeyi kendisi yapmak ve bunu yaptığı için tüm takdiri kendisi toplamak isteyen hiçbir insan büyük lider olamaz.

A.Carnegie

5Hatalarını kabul ederek gerektiğinde tüm sorumluluğu alabilirler

Sorumluluk almadan, başkalarını suçlamak kolay geliyor olabilir ama saygın liderler bu tarz durumlarda asla kolaya kaçmazlar. Öyle ki, hata yaptığını rapor eden bir çalışanın bile sorumluluğunu üstlenebilirler. Nihai sorumlu olma prensibi bu liderlere güvenilir insanların desteğini kazandırır ve bu insanlar gerektiğinde liderlerini hiç düşünmeden savunabilir.

Doruğa doğru çıktıkça; hayat güçleşir, risk artar, sorumluluk çoğalır.

Nietzsche

7Çalışanlarını destekler ve kayırmazlar

Sadece güvensiz liderler çevrelerinde onlara zorluk çıkarmayacak ve onları onaylayacak insanlar olmasını isterler. Saygıdeğer olanlar ise zorlukları ve yeni fikirleri gelişimin, daha iyi bir lider olmanın aracı olarak görürler. Duygusal zekası yüksek olan liderler sürekli öğrenme ve gelişme halinde olduklarından çevrelerindeki girişimcileri desteklerler. Karşılarındaki kişi hakkında düşünceleri ne olursa olsun egolarına yenik düşmeden ilerleyen liderler yeteneklere ve sıkı çalışmaya samimi ödüllerle yaklaşmayı ihmal etmezler.

Eğer yürüdüğümüz yolda hiçbir engel yoksa o yol sizi hiçbir yere götürmez.

Bernard Shaw

1Risk almaktan korkmazlar

Saygı duyulan, büyük liderler risk almadan büyümenin ve ilerlemenin mümkün olmadığını bilirler ve aldıkları risklerin sonuçlarına katlanabilirler. Çalışanlarını risk almaları için cesaretlendirebilirler. İşler yolunda gitmediği zamanlarda dahi çalışanlardan desteklerini esirgemezler.

Kaplumbağaya dikkat. Ancak kafasını çıkarıp risk aldığında ilerleyebiliyor.

James B. Conont

3Şeffaflığın ve dürüstlüğün gücünü kullanırlar

Şeffaflık ve dürüstlük her büyük liderin kullandığı en güçlü silahlardan biridir. Bu sayede çalışanlar işler yolunda gitmediği zaman bunun üzerine örtmek ve saklamak yerine liderlerine gidebilme cesaretini gösterebilirler. Bu şirket içerisinde hem güvenin hem de cesaretin gelişmesini sağlar.

Dürüst olmak cesaretini gösteren kimse, hiçbir zaman yalan söylemek ihtiyacını duymaz.

George Herbert