Siemens Türkiye İnsan Kaynakları Direktörü Aslı Kunur, pandemi sürecini nasıl yönettiklerini, yeni normalde hayata geçirdikleri uygulamalarını ve çalışan bağlılığını arttırmaya yönelik çalışmalarını İK Blog’a anlattı.

Covid-19’un toplum sağlığı, ülke ekonomisi ve çalışma hayatı gibi pek çok alanda getirdiği değişimlere hep birlikte tanıklık ediyoruz.  Değişime uyum sağlamak ve insan sağlığını ön planda tutan yeni bir çalışma modeli ile ilerlemek artık günümüzün önemli bir gerçeği. Bir süredir çalışma hayatının gündeminde olan hibrit çalışma modeli için de bu süreç önemli bir test oldu.

Pandeminin ilk gününden itibaren hem iş sürekliliği hem de çalışanların sağlığını ön plana alan uygulamalar ile Siemens Türkiye olarak biz de bu değişime hızlı bir şekilde adapte olduk. Bu kapsamda, “yeni çalışma düzenimizi” hayata geçirdik ve #heryerofis başlığı altında çalışma alışkanlıklarımızda ve alanlarımızda yaşanan dönüşümü kurumsal ve istikrarlı bir hale getirdik. Bu kapsamda yeni çalışma metodumuza uygun uzaktan çalışma yönergemizi yayınlayarak, iş sözleşmelerimizi yeniledik. Pek çok online eğitim ve geliştirici konuşmaların yanı sıra, global Covid bonusu, ergonomi ödemesi ve esnek yan haklar uzaktan çalışma ek bütçesi gibi aksiyonlarla piyasada öncü olan uygulamalarla çalışma arkadaşlarımızın yanında olduk. Fabrikamızda üretim, bugün olduğu gibi pandeminin ilk başında da devam etti. Tabii çalışma arkadaşlarımızın en fazla yüzde 30’unun kampüslerimize gelebileceği şekilde bir düzenleme yaptık ve böylece yeni dönem için ilk adımı atmış olduk. Hijyen, mesafe, ulaşım gibi bütün başlıklarda kapsamlı ve titiz önlemleri almaya devam ederek ilerliyoruz.

Çalışma hayatında hızlı bir dijitalizasyon süreci yaşıyoruz

Bu dönemin beraberinde getirdiği en önemli olgu ise dijitalizasyon kavramının her alanda ivme kazanması oldu. İnsan kaynakları perspektifiyle de dijitalizasyonu çalışma hayatına entegre etmenin en önemli yatırımlar arasında yer aldığına inanıyoruz. Özellikle şirketimiz bünyesine yeni katılan genç arkadaşlarımızın, Siemens değerlerini ve kültürünü en iyi şekilde tanıması ve benimsemesi bizim için çok önemli. Bu konudaki vizyonumuz pandemi öncesine dayanıyor. BİLGE adını verdiğimiz yapay zekâ temelli dijital uygulamamızı, yeni yapımıza uygun olarak yeniliyoruz. BİLGE, aramıza yeni katılan çalışma arkadaşlarımızın oryantasyon sürecini destekleyen bir kişisel asistan görevi üstleniyor ve kendilerine iki ay boyunca rehberlik yapıyor. Tanıtım süreci, yeni çalışma düzeni, IT altyapılarımız, şirketimizin organizasyon şemaları, online eğitim süreci gibi bilgilendirmelerde BİLGE sorumluluğu üstleniyor.

Yapıcı diyalog ve takdir önceliğimiz

Siemens Türkiye olarak Growth Talks (Gelişim Konuşmaları) ile kurum içinde yapıcı diyaloğu güçlendirmenin sistematik bir yolunu sunuyoruz. Bu, çalışanların birbirleriyle ekip içinde veya yöneticilerle olan her etkileşiminin aynı zamanda bir Gelişim Konuşması olabileceği yaklaşımına dayanıyor. Net beklentiler, büyüme perspektifi, sürekli öğrenme ve zamanında takdirden oluşan 4 temel alanda gelişen etkileşimin, büyümeyi güçlendirecek bir araç olacağına inanıyoruz.  Takdir ve teşekkür kültürünün çalışan motivasyonu üzerinde önemli bir etkisi olduğunu düşünüyor ve çalışanlarımızı birbirlerinin başarılarını takdir etmeleri için teşvik ediyoruz. Bu doğrultuda uzaktan çalışma sürecimizde şirketimizde takdir ve teşekkür etme kültürümüzü güçlendiren bir uygulamayı hayata geçirdik. Hiyerarşinin olmadığı STAR platformumuzda çalışanlarımız birbirine teşekkür edebiliyor ve başarıları için birbirlerini tebrik edebiliyor, ödüllendirebiliyor.