Bugün iş dünyasında etkili bir global oyuncu olma yolunda pek çok kritik faktör var. Çeşitliliğe değer veren, kapsayıcı bir şirket kültürü ise en önemli etkenler arasında yer alıyor. “Why Diversity Matters” adlı McKinsey Araştırması, toplumsal cinsiyet çeşitliliğini içselleştiren şirketlerin sektördeki rakiplerinden %15 daha başarılı olduğunu, farklı dil, din ve ırktan çalışanları olmasına özen gösteren şirketlerde ise aynı oranın %35 olarak dikkat çektiğini gösteriyor.

Global çapta başarı için artık şirketlerin çeşitlilik ve kapsayıcılığı içselleştirmelerinin oldukça kritik olduğu görülüyor. Üstelik artık buna dair pek çok bilimsel veri ve araştırma var. 2018 yılında yayımlanan “Why Diversity Matters” adlı McKinsey Araştırmasının sonuçları, kapsayıcı bir kültürün başarıyı getirdiğini ve fark yarattığını göstermesi açısından son derece önemli.

Fortune 500 şirketlerini içeren Catalyst Araştırmasına göre yönetimde daha çok kadına yer veren şirketler uzun vadede rakiplerinden daha yüksek performans gösteriyor. 245 küresel kuruluş ve 70’in üzerinde müşteri mülakatına dayanarak hazırlanan 2017 tarihli Deloitte Global Human Capital Trends Araştırması’nda ise katılımcıların %78’i çeşitliliğin şirketlere kesinlikle rekabetçi bir avantaj sağladığını düşündüğü ortaya çıkmış.

İşte araştırmadan çıkan diğer kapsayıcılık püf noktaları:

Çeşitliliği bir öncelik olarak benimseyen ve içselleştiren kuruluşların daha üstün iş sonuçları rapor etme olasılığı yüksek.

⦁ Çeşitliliğe ek olarak kapsayıcılığa da odaklanan şirketler rakiplerine fark atıyor.

⦁ Şirket kültürünün yanı sıra liderlikte de kapsayıcılık ön planda olmalı. Çeşitliliğe değer veren liderler kapsayıcı kültürü, dolayısıyla başarılı iş sonuçlarını hayata geçiriyor.

⦁ Yetenek yönetiminde demografik çeşitlilik ve düşünce çeşitliliğini esas almak, şirketlerin farklı ve güçlü yetenekleri bünyelerine katmasını kolaylaştırıyor.

⦁ Çeşitliliği önemseyen kapsayıcı kültürlerde şirketler bu alanda çalışanlarının kişisel gelişimine büyük önem veriyor. Önyargıları önlemek, barışçıl ve başarılı bir takım kültürü oluşturmak için düzenli eğitimler düzenleniyor. Çalışanların çeşitliliği içselleştirmesini sağlayacak etkinlikler planlanıyor.

⦁ Öne çıkan bir diğer veri de sorumluluk yaratmakla ilgili. Şirketler bu alandaki çalışmalarını düzenli olarak ölçmeli ve sorumluluk yaratmalı. Liderlik, üst düzey ve orta düzey yönetici bazında yürütülecek bu tür bir sistem, kapsayıcı kültürün canlı ve güçlü kalmasını sağlıyor.