Son yapılan Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, istihdam konusunda önemli açıklamalarda bulundu. İşbaşı eğitimi kapsamındaki faaliyetlerde, 3 veya 6 ay boyunca işçilerin sosyal prim desteklerinin Çalışma Bakanlığı tarafından karşılanacağını açıkladı. İşte, detaylar! 

İşbaşı eğitim programı kapsamında işverenlere prim desteği verilecek

Mesleki deneyimi olmayan kişilere mesleki deneyim ve iş tecrübesi kazandırarak bu kişilerin istihdam edilebilirliklerini arttırmak amacıyla işbaşı eğitim programı düzenleniyor. Bu programla birlikte işverenler, işe alacakları kişileri kendi iş yerlerinde yetiştirebiliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni alınan kararla işbaşı eğitimi kapsamında verilen bu eğitimlerin sosyal prim desteklerinin, 3 veya 6 ay boyunca Çalışma Bakanlığı tarafından karşılanacağını belirtti ve işverenleri istihdam garantili yeni işbaşı programından yararlanmaya davet etti.

Teşvikten yararlanma şartları neler?

İşbaşı eğitim programı en az 5 sigortalı çalışanı bulunan, Kuruma kayıtlı olan ve mevzuatta yer alan diğer şartları sağlayan ve belirlenen sektörlerde faaliyette bulunan iş yerlerinde uygulanabilecek. Kamu kurumu olmayan, kamu kurumu teşkilatı içerisinde yer almayan, kısa çalışma ödeneğinden ve ücret garanti fonundan yararlanmayan işverenler programa başvurabilecek. İşverenler, sigortalı sayılarının %30’una kadar katılımcı talep edebilecek.

İşbaşı eğitim programı kapsamında işverenlerin istihdam yükümlülüğü bulunuyor. Bu kapsamda işverenlerin, programa katılanların en az %70’ini program süresinin en az 3 katı kadar süreyle istihdam etmesi gerekiyor.

Başvuru için gerekli belgeler

  • Talep dilekçesi,
  • İşveren taahhütnamesi,
  • Ön talep formu,
  • İşveren türüne göre; ticaret sicil gazetesi, vakıf senedi, dernek tüzüğü, merkezin bulunduğu ile ait birlik veya oda kaydı belgelerinin aslı veya noter onaylı örnekleri veya işverenin hukuki durumunu gösterir belge,
  • Son üç aylık sigortalı çalışan sayısını gösteren belge veya katılımcı adaylarının son üç aya ait sigorta dökümünü gösterir belge,
  • İşverenin veya işverenin imzaya yetkili temsilcisinin imzasını gösterir belge.

Detaylı bilgi almak ve başvuru yapmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Kaynak: İŞKUR