Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, uzaktan çalışmaya geçen iş yerleri için yönetmelik yayımladı. Yönetmeliğe göre mevcuttaki iş sözleşmeleri, işçinin ve işverenin anlaşması durumunda uzaktan çalışma sözleşmesine dönüştürülebilecek. Yeni yönetmeliğe dair tüm detaylar İK Blog’da!

Pandemiyle birlikte birçok şirket, uzaktan çalışma modeline zorunlu ve hızlı bir geçiş yaptı. Bugün geldiğimiz noktada işverenler, yeni çalışma düzeninin nasıl olması gerektiğini düşünürken; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hazırlanan “Uzaktan Çalışma Yönetmeliği” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikte uzaktan çalışmaya dair usul ve esaslarının belirlenmesi dışında, uzaktan çalışmanın uygulanamayacağı işler de açıklandı.

İş sözleşmesi yazılı olarak yapılacak

Uzaktan çalışmaya ilişkin iş sözleşmeleri, yazılı olarak yapılacak. Sözleşmede; işin tanımı, yapılma şekli, işin süresi/yeri, ücret ve ücretin ödenmesine ilişkin hususlar, işveren tarafından sağlanan iş araçları gibi çalışma şartlarına ilişkin hükümler yer alacak.

Çalışma ortamı gerekirse yeniden düzenlenecek

Çalışanların uzaktan çalıştığı mekanla ilgili düzenleme yapılması gerekiyorsa, sözleşme aşamasında bu konu da değerlendirilecek. Düzenlemelerden kaynaklanan maliyetlerin karşılanma usulü, çalışan ve işveren tarafından birlikte belirlenecek.

Çalışma süresi belirlenecek

Uzaktan çalışmanın yapılacağı zaman aralığı ve süresi iş sözleşmesinde belirtilecek. Mevzuatta öngörülen sınırlamalara bağlı kalmak koşuluyla taraflar, çalışma saatlerinde değişiklik yapılabilecek.

İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tedbirler alınacak

İşverenler; yaptığı işin niteliğini dikkate alarak, iş sağlığı ve güvenliği konusunda çalışanlarını bilgilendirecek ve gerekli iş güvenliği tedbirlerini alacak.

Resmi olarak uzaktan çalışmaya nasıl geçilecek?

İş ilişkisi doğrudan uzaktan çalışma sözleşmesi ile kurulabilecek. Hâlihazırda iş yerinde çalışan işçinin iş sözleşmesi, işçinin ve işverenin anlaşması halinde, uzaktan çalışma sözleşmesine dönüştürülebilecek.

Çalışanlar uzaktan çalışma taleplerini nasıl iletecek?

  • Talep yazılı olarak yapılacak ve belirlenen usul doğrultusunda işverence değerlendirilecek,
  • Talep değerlendirilirken, işin ve işçinin uzaktan çalışmaya uygun olup olmadığı konusunda belirli kıstaslar kullanılabilecek,
  • Talebe ilişkin değerlendirme sonucu 30 gün içinde işçiye yazılı olarak bildirilecek,
  • Talebin kabul edilmesi halinde iş sözleşmesinde belirtilen hususlara uygun şekilde sözleşme yapılacak,
  • Uzaktan çalışmaya geçen işçi, tekrar iş yerinde çalışma talebinde bulunabilecek ve böyle bir durumda işveren talebi öncelikli olarak değerlendirecek,
  • Uzaktan çalışmanın mevzuatta belirtilen zorlayıcı nedenlerle iş yerinin tamamında veya bir bölümünde uygulanması durumunda, uzaktan çalışmaya geçiş için işçinin talebi veya onayı aranmayacak.

 Uzaktan çalışmanın uygulanamayacağı işler neler?

Tehlikeli kimyasal madde ve radyoaktif maddelerle çalışma, bu maddelerin işlenmesi veya söz konusu maddelerin atıkları ile çalışma, biyolojik etkenlere maruz kalma riski bulunan çalışma işlemlerini içeren işlerde uzaktan çalışma yapılamayacak. Milli güvenlik açısından stratejik önemi bulunan; proje, tesis veya hizmetlerden hangilerinde uzaktan çalışma yapılamayacağı birim, proje, tesis veya hizmetten sorumlu olan veya hizmeti alan kamu kurum ve kuruluşunca belirlenecek.

Kaynak: Resmi Gazete