Çalışan bağlılığı, personellerin kişisel menfaatleri ile bulundukları iş yerinin menfaat ve amaçlarıyla uyumlu olmasıdır. Çalışan bağlılığı iş yerleri için oldukça önemlidir. Zira çalışan personelin iş yerine bağlılığı ile iş yerinin başarısı doğru orantılıdır. Çalışan bağlılığı olduğu sürece iş yerinde daha fazla verimlilik, yüksek performans, çalışan sirkülasyonunda azalma ve nitelikli elemanın devamlılığı ortaya çıkar. Çalışanlar kendilerini o iş yerine ait hissettikleri zaman yeni bir iş arayışı içine girmezler. Peki, çalışan bağlılığını nasıl arttırırız?

Öncelikle bunun bir süreç olduğunun, her gün daha iyiye gitmenin ölçüm ve takip ile mümkün olabileceğinin bilincinde olmamız gereklidir.

Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi tarafından geliştirilen şirketlerin çalışan geri bildirimlerini en sağlıklı şekilde toplamasını, bu verileri analiz etmesini ve görselleştirmesini sağlayan, rakiplerinden kullandığı yerelleştirilmiş yapay zeka ile ayrılan ve şirketlerin iyi tanımlanmış eylem planları oluşturmasına yardımcı olan WeFocus; bu süreçte şirketlerin İK departmanının en büyük yardımcısı olarak öne çıkıyor.

WeFocus ile 10 adımda çalışan bağlılığı nasıl arttırılır?

1- Çalışanın işini benimsemesini sağlayın

Çalışanın aidiyet duygusu hissetmesi, işini benimsemesindeki birinci adımdır. İş dışında motivasyon arttırıcı aktiviteler yapılması da çalışan mutluluğu için önemli bir konudur. Kritik nokta ise bu aktivitelerin zamanını ve miktarını belirlemektir. Bu konu WeFocus ile kolaylaştırılabilir. WeFocus’u kullanarak zaman zaman çalışanların işini benimsemeleri için iş dışında motivasyon arttırıcı aktiviteler yapılmasının yanında spesifik olarak ne yapılması gerektiğini de öğrenilebilirsiniz.

2- “Çalışan bağlılığı” sözcüğünün anlamını özümseyin

Çalışan bağlılığını arttırmak için şirket içinde “çalışan bağlılığı” sözcüğü tam anlamıyla benimsenmelidir. Böylece çalışanlarınızdan da bu bağlılığı bekleyebilirsiniz. WeFocus ile yapılan çalışan bağlılığı anketleri sonucunda alacağınız aksiyonlarla çalışanlarınızın kendilerini daha değerli hissetmesini sağlayabilirsiniz.

3- Rekabet ve eğlenceyi birleştirin

“Eğlence ve rekabeti nasıl birleştirebiliriz?” diye düşünebilirsiniz. Aslında bu oldukça basittir. Örneğin; cuma günleri 1 saatlik zaman dilimi ayrılarak çalışanlarla çeşitli oyunlar oynanabilir. Ofis içerisinde oyun alanları kurulabilir. Bazen ofis dışında tiyatroya gidilebilir, paint ball gibi oyun turnuvaları düzenlenebilir. Bazen çalışanlarla spor müsabakaları düzenlenebilir. Bu aktiviteler basit gibi gözükse de esasen bağlılık ve aidiyet hissedilmesine yardımcı olur. WeFocus’un Sosyal Portal özelliğini kullanarak bu motivasyon ve bağlılık arttırıcı önerileri çalışanlarınıza sorabilir ve görüşlerini alabilirsiniz. Ayrıca gelen taleplerin diğer çalışanların ilgisini çekip çekmediğini de görebilirsiniz. Yani takım ruhunu güçlendirebilmeniz için elinizin altında mükemmel bir araç olmuş olur.

4- Çalışanların birbirini referans göstermesini sağlayın

Çalışanlar iş yerinde birbirinin rakibi değildir. Bunun için de çalışanların iş yerine olduğu kadar birbirlerine de belli ölçüde bağlı olması gerekir. Birbirlerine bağlı oldukları takdirde iş yerinde olumlu duygularla çalışılır, kaos ortamından uzak mutlu bir çalışma ortamı sağlanmış olur. Buna ek olarak çalışanların birbirini anlayabileceği bir ortam oluşturmak da gerekir. Odak noktası mutlu çalışanlar olan WeFocus periyodik anketlerle çalışan nabzını tutarak, çalışanların işlerine olan bağlılığının yanı sıra birbirlerine olan bağlılığı için de veriler sunar.

5- Kararları çalışanların almasını sağlayın

Çalışan bağlılığı yüksek olan şirketlerde, çalışanların şirkette kalma olasılığının 2 kat daha yüksek olduğunu biliyor muydunuz? Buna ek olarak çalışanların iş arkadaşlarıyla yardımlaşma oranı ise yine 2 kat fazladır. Peki tüm bunların sebebi nedir? İşte burada önemli olan husus kararları çalışanların almasını sağlamaktır. Çalışanlar şirketin çeşitli karar alma süreçlerine aktif olarak katıldıkları zaman bunun sonucunu görmek isterler. Bu karar süreçlerinde çalışanlara danışmak, onları dinlemek, fikirlerinin takip edip uygulanması sürecini sağlıklı ilerletmek ve alınan aksiyonların sonuçlarını analiz etmek WeFocus ile mümkündür. Bu yüzden çalışanları karar alma sürecine dahil etmek, onları yalnızca bir organizasyonun başarısına katkıda bulunmaları için güçlendirmekle kalmaz, aynı zamanda şirkete artan üretkenlik ve azalan dış kaynak kullanımında zaman ve para tasarrufu sağlamaktadır.

6- Belirsizlikleri ve kararsızlıkları kaldırın

Belirsiz bir ortam, karanlık bir odada çıkışı bulmaya benzer. Önünü göremezken kapıyı bulmak da güçleşir ve stresi arttırır. Örneğin; kriz yaşayan bir şirkette durumun belirsiz olması çalışanların endişelenmesine sebep olmaktadır. Çalışanların stres seviyesi artmaktadır.  Örneğin, bir iş yeri düşünelim… Bu iş yerinde çalışanlar işte kalacaklar mı kalmayacaklar mı bilmeden çalışsınlar. Burada çalışanlar bedenen işte olabilirler. Ama buna rağmen zihnen işe kendini veremeyebilir, işine odaklanamayabilirler. Dolayısıyla daha az endişe duyan çalışanlar işlerine hem bedenen hem de zihnen odaklanırlar. Bu da iş yerinde verimliliği arttırmaktadır. Bu belirsizliklerin çalışanlar üzerindeki etkisini yine WeFocus ile ölçebilirsiniz. Yaşanan olumsuz duruma karşı müdahale şansını da WeFocus’un yapay zeka tabanlı aksiyon önerileri sayesinde kazanabilirsiniz.

7- Yetenekli çalışanları öne çıkarın

İşte çalışan bağlılığını periyodik olarak ölçmenin gerekliliklerinden biri daha. Çünkü hepimiz takdir edilmekten, öne çıkarılmaktan hoşnut oluruz. Takdir gördüğümüz ölçüde de yaptığımız şeye daha çok bağlanırız. Mesela WeFocus’un duyuru modülü kullanılarak, takdir edilen çalışanlara motivasyon arttırıcı ufak tatiller verildiği duyurulabileceği gibi, maddi anlamda da böyle küçük ödüllerin tüm şirkete ilan edilerek verilmesi gayet motive edici olabilir. Bu konunun oldukça değerli olduğunu söyleyebiliriz; fakat ne sıklıkla yapılması gerektiği, yapılmasının çalışanlarımıza etkisini, bu uygulamanın bıraktığı pozitif etkinin süresini ya da tam tersi birilerini onore ederken, başka çalışanların motivasyonunun düşüşünü somut verilerle görmek, tespit etmek ve şirkete kazandırmak çok önemlidir.

8- Yapılandırılmış tartışma kültürü oluşturun   

HIPPO etkisi nedir, hiç düşündünüz mü? HIPPO etkisinin esasen çok da faydalı olmadığını biliyor muydunuz? Sekizinci adıma HIPPO etkisini ve yapılandırılmış tartışma kültürünün önemini ele aldık. İşletmelerde en önemli kararların alınıp alınmaması konusunun, en yüksek ücretli çalışanın inisiyatifine bırakılmasına HIPPO etkisi denmektedir. Çalışan bağlılığını arttırabilmek için tartışmalar ve kararlar HIPPO etkisine bırakılmamalıdır. Yani yapılandırılmış bir tartışma kültürünün oluşturulması gerekir. Şirketteki işlerin nasıl yürüdüğüne dair çalışanların düşüncelerini öğrenmek için onların güvenle konuşabileceği ister kişisel ister anonim fikir beyan edebilecekleri bir alan sağlanması gereklidir. Yapılandırılmış tartışma kültürü, çalışanların da bu tartışma ve fikir alma sürecine katılabileceklerini gösterir. Çalışanlar, şirket içindeki zorluklara cevap bulmaya katkıda bulunduğunda, çözümleri uygulamak için sahiplenmeye daha istekli hale gelebilir. Bu sebeple yapılandırılmış tartışma kültürünün oluşturulması için WeFocus gibi gerekli teknolojik altyapının da oluşturulması oldukça mühimdir.

9- Tarafsız kalın

Çalışan bağlılığında bir diğer önemli husus tarafsızlıktır. Evet tarafsızlık çalışan bağlılığı için önemlidir. Çalışanlar tarafsız, şeffaf ve güvenilir bir ortamda kendilerini daha iyi ifade etmektedir. Üstelik tarafsız bir iş yerinde kendilerini daha güvende hissederler. Bu sebeple şirket içerisinde yöneticilerin çalışanlara karşı tarafsız bir tutum içinde olması, herkese eşit davranması gerekir. Diyelim ki şirketinizin tarafsız ve liyakate dayalı yönetildiğini düşünüyorsunuz, peki şirket çalışanlarınız tarafsız ve liyakata dayalı bir şirket olduğunuzu düşünüyor mu? Bu sorunun her birim ve departman için farklı cevapları olabilir. Yani belki de şirketinizin birincil politikası bazı departmanlarda işlemiyor olabilir. Bu sorunun tespiti ya da olumlu gidişatın sağlaması adına WeFocus’tan faydalanılabilir.

10- Lidere güven duyulmasını sağlayın

Liderlerin somut verilerle desteklenmesi önemlidir, çünkü liderin şirketin kolektif psikolojisi ile ilgilenmesi ve buna karşı adımlar atması yadsınamaz. Yöneticiler tarafından yapılan müdahaleler, istikrarlı, şeffaf ve güven duygusunu besleyen davranışlarla çalışanların yöneticilere güven duyması birbirine paraleldir. Şayet yöneticiler veya liderler istikrar ortamını sağlayamıyorsa, belirsizlikleri kaldıramıyorsa çalışanların gözünde güven duygusu azalır. Güven duymayan çalışan ise motivasyonunu kaybeder ve verimsiz bir performans gösterir. Bunun sonucu olarak da iş yerinden ayrılma durumu da söz konusu olabilir. Bu sebeple yöneticiler, tarafsız ve şeffaf olarak belirsizlikleri ortadan kaldırmalı ve çalışanlarına güven duygusu aşılamalıdır.

Detaylı bilgi için buraya tıklayabilirsiniz.