Y kuşağı açık fikirli, pratik, sonuç odaklı, güvenilir ve araştırmayı seven bireylerden oluşuyor. Esnek çalıştıklarında pozitif, yaratıcı ve son derece üretken olabilen bu kuşağın çalışanları, kurumsal kalıpların esnemesinde de giderek daha etkili bir güce sahip. Peki, iş liderliğe gelince Y kuşağına dair neler söylenebilir? Y kuşağı liderlerin belli başlı özellikleri neler?

Tüm çalışanları kapsayan ve herkese hitap eden bir organizasyon ancak iş gücüne Baby Boomers, X  kuşağı, Y kuşağı ve iş hayatına girmeye hazırlanan dijital yetkinlik sahibi Z kuşağı bireyleri kazandırmakla mümkün. Günümüzde, teknoloji sektörünün dışındaki şirketlerde çoğunlukla Baby Boomers ve X kuşağına mensup bireyler çalışırken, 1980-2000 yılları arasında doğan Y kuşağının çoğunlukla orta derece pozisyonlarda çalıştığı görülüyor. PEW Research Center’ın yaptığı araştırmaya göre Amerika Birleşik Devletleri’nde çalışanların üçte birini Y kuşağının oluşturduğu görülürken, 2020 yılında iş gücünün yüzde 50’sini Y kuşağının oluşturacağı tahmin ediliyor. Sabit bir işte uzun yıllar çalışamamaları ve teknoloji bağımlılıkları yüzünden eleştirilseler de Y kuşağı iş dünyasını hızla değiştirmeye devam ediyor.

Uzmanlara göre Y kuşağı yüceltilmeyi hak eden bir kuşak. Ekip çalışmasında aldıkları etkin rol ve çalışmalarını kendi araştırma-geliştirme becerileriyle en iyi şekilde harmanlamaları; yöneticilerini etkilediği kadar, geleceğe yönelik kendi liderlik becerilerini de ortaya koymuş oluyor. Günümüzde birçok şirketin Y kuşağına yönelik araştırma-geliştirme, koçluk, mentör atama ya da yönlendirme gibi çalışmaları olmasa da Y kuşağı sahip olduğu yetkinlikler neticesinde geleceğin liderleri olmaya hazır. Kendilerinden sonra gelecek kuşak olan Z kuşağı için de bunun oldukça önemli bir avantaj olduğunu belirtmek gerekiyor.

Takım çalışmasında başarılı – iyi bir karar verici

Gelecekte; takım çalışması yapabilen, başkalarına mutlaka fikir danışan, gençlerin ne düşündüğünü önemseyen, kısacası iş süreçlerine herkesi dahil eden liderler en başarılı liderler olarak ortaya çıkacak. Sadece kendi bildiğini okuyan, bireysel kararlar veren ve yeniliklere gözünü kapamış liderler tarihte kalacak. Y jenerasyonu başarılı liderlerin özelliklerini taşırken tüm bu ekip çalışmasını iyi bir karara dönüştürebilecek güce de sahip.

Esnek – iletişimde daha rahat

Teknolojiyi önceki jenerasyonlardan daha iyi bilen, değişimin hızını daha iyi görebildiğinden ona uyum göstermede de daha başarılı olan Y kuşağı, esnek çalışmayı seviyor ve tüm yeteneklerini çalışma ortamında gayet başarılı bir şekilde adapte ediyor. Y kuşağıyla birlikte çalışma ortamının çok daha fazla “insan”laştığını belirten uzmanlar, Z kuşağının gelişiyle bunun daha da fazla öne çıkacağını vurguluyor. Y kuşağı liderlerin kattığı bir diğer özellik de rahat iletişim. Önceki kuşakların resmi ilişkileri artık yerini saygı çerçevesinde daha samimi ve kişisel ilişkilere bırakıyor. Çalışanların daha rahat iletişim kurabildiği liderleri tercih etmesi de bu nedenle sürpriz değil.

Statüyle mücadeleye hazırlıklı

Y kuşağının gelişi iş ortamını ve çalışma stillerini pek çok açıdan olumlu olarak etkilese de, daha eski kuşaklarla oluşan çatışma ortamı da üzerinde durulması gereken bir diğer nokta. Çalışma alışkanlıkları çok daha farklı; kalıpları, sınırları ve iletişimleri daha yerleşik olan önceki jenerasyonlar, Y kuşağını sıklıkla sevecenlikle ve değişime kucak açarak karşılayamayabiliyor. Değişim bazıları için korkutucu. Özellikle önceki kuşaktan liderler ısrarla bildiklerini sürdürmeye, değişime direnmeye devam edebiliyor. Bu gibi durumlarda Y kuşağı liderlerin öne çıkan direnme özelliği oldukça etkileyici. Y kuşağı yeniliğe karşı duran statüye adapte olmayı reddediyor. Değişmiyor, inat ediyor, aksine değişime çağırıyor.