Randstad Workmonitor 2014 yılsonu verilerine göre 2015’te İnsan Kaynakları  işe alınabilirliğe  ve Z kuşağına hazırlanmaya odaklanacak.  

randstad

Randstad‘ın  3 kıtada 33 ülkeyi kapsayan Work Monitor Araştırması 2003 yılından beri üçer aylık periyodlarla gerçekleştiriliyor ve  İnsan Kaynakları’nın 2014 yılını değerlendirmeleriyle birlikte 2015 beklentileri hakkında  da bilgi veriyor.  Çalışanların  yüzde 65’inin  yenilikçi bir yaklaşım için Z kuşağının iş dünyasının içerisinde olmasına ihtiyaç olduğunu belirtmesi, araştırmanın en dikkat çekici sonuçları arasında yer alıyor.

İşverenler yetenek geliştirmeye daha fazla zaman ayırıyor

Randstad Workmonitor 2014’e göre çalışanların, 2015 yılına yönelik olarak iyimser duygular taşıdığı gözlemleniyor. Ülkelerindeki ekonomik durumun 2015’te daha iyi olacağına inananların oranı, geçen yıla kıyasla yüzde 9 yükselerek yüzde 58’e ulaşıyor. Ankete katılanların yüzde 54’ü, işverenlerin yetenek geliştirmeye daha fazla zaman ve kaynak ayırmaya başladıklarını söylüyor. Bu ifadenin paylaşımı yüzde 80’in üzerinde olan Hindistan ve Çin’in aksine Yunanistan yüzde 31 ile benzer düşünceyi gütmüyor. Küresel katılımcıların yüzde 79’u, yetenek geliştirmeye odaklanmanın kişisel gelişim için bir fırsat olduğunu ifade ediyor. Meksika ve Arjantin’de bu ifadeye katılanların oranı ise yüzde 95’i buluyor.

İş değişikliği yüzde 23 ile sönük kaldı

rans-memnun

Araştırmaya göre; 2014 yılı üçüncü çeyrekte altı ay içinde başka bir iş bulmayı arzu eden çalışanların sayısı 110’dan 109’a iniyor ve 2012’den bu yana oldukça istikrarlı bir görünüm ortaya çıkıyor. Buna karşılık, son altı ay içinde tüm dünyada iş değiştiren çalışanların sayısı yüzde 23 oluyor. İş değiştirenlerin çoğunluğunun farklı bir işverenle çalışacakları işler buldukları  ve bu oranın Asya’da en yüksek, Belçika ve Lüksemburg’da ise en düşük olduğu görülüyor. İş değiştirme isteği, İsveç ve Hindistan’da en yüksek; Belçika, Lüksemburg ve Avusturya’da ise en düşük düzeyde  yaşanırken Hindistan’da başka bir iş arama isteği, önceki çeyreğe göre artış gösteriyor.

Çalışanların yüzde 70’i işinden memnun

Ölçümlenen tüm ülkelerin yüzde 50’sinde iş memnuniyetinin yüksek düzeylerde olduğu ortaya çıkıyor: “Çok memnun” ve “Memnun” sıralarında yer alanların yüzde 70 ve üzerinde olduğu görülüyor. İş memnuniyeti önceki çeyreğe göre Arjantin, Macaristan ve Japonya’da artarken; Danimarka ve Yeni Zelanda’daki çalışanlar ise geçen çeyreğe oranla işlerinden biraz daha az memnunlar.

rans-isZ kuşağına hazırlanmak…

Randstad Workmonitor 2014, mevcut çalışanların bugünden itibaren beş yıl içinde işgücü pazarına girecek olan Z kuşağını nasıl gördüğü hakkında da bilgi veriyor:

– Ankete katılan çalışanların yüzde 70’i, Z kuşağının önceki kuşaklara göre işyerinde daha esnek çalışma düzenleri talep edebileceğine inanıyor.
– Çalışanların yüzde 62’si, mevcut çalışanların Z kuşağından teknoloji kullanımıyla ilgili çok şey öğrenebileceğini söylüyor.
Kuşaklar arası işbirliğini güçlendirmek için işverenlerin yüzde 59’u mentorluğu aktif biçimde destekliyor. Ancak bu konu Hollanda, Danimarka ve Japonya’da fazla önemsenmiyor.
– Çalışanların yüzde 65’i gerçekten yenilikçi olmak için Z kuşağının bir gereklilik olduğunu düşünüyor. Bu yaklaşımı en fazla benimseyenlerin yüzde 88 ile Portekiz, yüzde 87 ile Brezilya ve yüzde 86 ile Hindistan çalışanları olduğu görülüyor.