Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

Müşteri Hizmetleri / Çağrı Merkezi Elemanı

Sınırsız Eğitim Hizmetleri Yay. San. ve Tic. Ltd.

İlan yayından kaldırılmıştır!
İstanbul(Avr.)(Güngören)

Uzaktan Çalışma

Uzaktan Çalışma

İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman

Departman

Müşteri Hizmetleri / Çağrı M...

Müşteri Hizmetleri / Çağ...

Başvuru Sayısı

0-50 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman

Başvuru Sayısı

0-50 başvuru

Departman

Müşteri Hizmetleri / Çağrı Mer...

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

İŞ TANIMI:

 • Satışını ve üretimini yaptığımız Yabancı Dil Eğitimi Yazılımlarının son kullanıcı desteğinin verilmesi.
 • Oluşabilecek sorunlara karşı müşteriyi doğru yönlendirebilecek teknik bilgiye sahip.
 • Müşterilerden gelen aramaların kayıt altına alınıp çözüme kavuşturulması ve raporlanması.
 • Şikayet yönetiminin sağlanması.
 • Mail trafiğini yönetmek ve yönlendirmek.
 • Departman içi raporların hazırlanması.

  Genel Nitelikler

 • Meslek Yüksek Okulu, ya da Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun,
 • İyi seviyede İngilizce dil bilgisine sahip,
 • Teknolojiyi seven, araştırma ve sorun çözme becerileri olan,
 • MacOs, Linux ve Microsoft Windows işletim sistemlerine hakim, tercihen Microsoft sertifikası sahibi (MCP),
 • MS Office programlarına hakim, tercihen sertifika sahibi,
 • Mobil işletim sistemlerini tanıyan,
 • Yoğun çalışma temposuna uyum sağlayabilecek,
 • Ekip çalışmasına uyumlu, planlı ve düzeli çalışmayı seven,
 • İletişimi ve temsil yeteneği çok güçlü, 
 • En az 2 yıl müşteri ilişkileri konusunda tecrübeli,
 • Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış,
 • İstanbul Avrupa Yakası Esenler / Güngören-Merter civarında ikamet eden ya da bölgeye ulaşım sorunu olmayan,
 • Çağrı Merkezi Destek Elemanı aramaktayız.

Aday Kriterleri

En az 2 yıl tecrübeli
Ön Lisans(Mezun), Üniversite(Mezun)
Yapıldı
B sınıfı

Çağrı Merkezi Elemanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Çağrı Merkezi Elemanı Çağrı Merkezi Elemanı Maaşları Çağrı Merkezi Elemanı Nasıl Olunur? Çağrı Merkezi Elemanı Nedir? Çağrı Merkezi Elemanı İş İlanları
Hakkımızda

Şirketimiz; sağladığı kullanıcı odaklı uzaktan eğitim ve multimedia dil çözümleriyle Türkiye’de alanında liderdir.Yabancı dil yazılım geliştirme alanında Türkiye'de tek üretici konumundadır.BBC Worldwide Learning , Young Digital Planet , Learnetic , Highlights ve Richmond gibi alanında uzman yazılım ve yayıncı firmalar ile yazılım geliştirme alanında iş birliği yapmaktadır.

Şirketimiz; sağladığı kullanıcı odaklı uzaktan eğitim ve multimedia dil çözümleriyle Türkiye’de alanında liderdir.Yabancı dil yazılım geliştirme alanında Türkiye'de tek üretici konumundadır.BBC Worldwide Learning , Young Digital Planet , Learnetic , Highlights ve Richmond gibi alanında uzman yazılım ve yayıncı firmalar ile yazılım geliştirme alanında iş birliği yapmaktadır.

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

ÇALIŞAN ADAYLARINA AİT KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDAAYDINLATMA METNİ“Tozkoparan Mah. Haldun Taner Sok. Alparslan Iş Merk. B Blok No:27 K:5 D:19 Merter Gungoren/İstanbul” adresinde faaliyet gösteren SINIRSIZ EGITIM HIZMETLERI YAYINCILIK SAN. ve TIC. A.S. (“ELT” veya “ŞİRKET”) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, Şirket bünyesinde çalışmak isteyen ve iş başvurusunda bulunan gerçek kişilere ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”)’na, Kanun’a bağlı yürürlüğe koyulan ve koyulacak ikincil düzenlemelere (yönetmelik, tebliğ, genelge) ve bağlayıcı nitelikteki Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından alınmış ve alınacak kararlara uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile Kanun’da tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.,1. Veri Sorumlusuna İlişkin Bilgiler Kanun uyarınca İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü’nde 714755-0 sicil numarasıyla kayıtlı, 0769076921200021 MERSİS numaralı, “Tozkoparan Mah. Haldun Taner Sok. Alparslan Iş Merk. B Blok No:27 K:5 D:19 Merter Gungoren/İstanbul” adresinde faaliyet gösteren SINIRSIZ EGITIM HIZMETLERI YAYINCILIK SAN. ve TIC. A.Ş. Veri Sorumlusudur.2. Kişisel Verilerin İşlenme AmaçlarıKişisel verileriniz ELT tarafından;• Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi,• İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,• İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması,• İstihdam süreçlerinin yürütülmesi,Amaçlarıyla Kanun’da belirtilen sınırlar çerçevesinde hukuka, dürüstlük kurallarına uygun ve işbu amaçlarla her daim bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenmektedir.3. Kişisel Verilerin AktarılmasıKişisel verileriniz, yukarıda sayılan amaçlar kapsamında sadece ihtiyaç duyulması halinde, ELT haricinde başkaca üçüncü kişilere aktarılmadan sadece Şirket bünyesindeki İnsan Kaynakları Birim çalışanları ve yöneticileri tarafından işlenecektir.4. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri ve Hukuki SebepleriKişisel verileriniz; İnsan Kaynakları Departmanı, tarafından, e-posta, telefon, internet sitesi ve kağıt ortamında tutulan formlar gibi vasıtalarla otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır.Bu kapsamda; CV’nizde/İş başvurularınızda yer alabilecek ad-soyad, uyruk, doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyet, medeni hali, ehliyet, fotoğraf, eğitim bilgisi, erkek çalışanlar için askerlik durum belgesi, telefon numarası, e-posta adresi, çalışma prensiplerimize ve ekibimize uyumunuzun tespiti amacıyla kişilik tespiti değerlendirmeleriniz, referanslarınız, işyeri giriş çıkışlarının takibinin yapılması adına kamera kayıtları, ve güvenlik kontrolünde alınan kayıtlar, işe uygunluk durumunuz, iş başvurunuzun olumsuz sonuçlanması halinde ret nedeni tipindeki kişisel verileriniz Kanun’un 5. maddesinin 2/d-e-f bentleri uyarınca ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması ve ilgili kişinin temel hak ve hürriyetlerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.5. Veri Sahiplerinin Kanun Kapsamındaki HaklarıDilediğiniz zaman ELT’ye başvurarak;• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,• Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,• Kanun’un 11. maddesinin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,• İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendiniz aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,Haklarınızı kullanmayı talep edebilirsiniz. Haklarınıza ve Kanunun uygulanmasına ilişkin taleplerinizi, işyerinden veya ELT’in web sitesinden temin edebileceğiniz başvuru formunu doldurarak ıslak imzalı şekilde “Tozkoparan Mah. Haldun Taner Sok. Alparslan IS Merk. B Blok No:27 K:5 D:19 Merter Gungoren/İstanbul” adresine noter kanalıyla, iadeli taahhütlü posta yoluyla veya şahsi başvurunuzla ya da elektronik ortamda doldurduğunuz başvuru formunu mobil imzanızla, güvenli elektronik imzanızla imzaladıktan sonra KEP adresinizi veya ELT’nin veri kayıt sisteminde halihazırda ELT’nin kurumsal e-posta adresini veya kep adresini yazınız.kayıtlı olan e-posta adresinizi kullanarak ELT’nin web sitesinden ulaşabileceğiniz kep mail adresine iletebilirsiniz. ELT , bu kapsamdaki taleplere yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret almadan; on sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alarak yanıtlandıracaktır. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde Şirket tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemeyecektir.Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda noter tarafından tasdiklenmiş özel vekâletnamenizi ibraz etmeniz gerekecektir. Başvurularınızda, ad-soyad, imza, T.C. kimlik numarası, ikamet veya işyeri adresi, e-posta adresi, telefon ve faks numarası, talep konusu unsurlarının bulunması “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca zorunludur. Söz konusu unsurları barındırmayan başvurular ELT tarafından reddedilecektir.SINIRSIZ EGITIM HIZMETLERI YAYINCILIK SAN. ve TIC. A.S.

Detaylı Bilgi
Yan Haklar

Yemek Kartı (Ticket, Multinet, Sodexo vb.).

Çağrı Merkezi Elemanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Çağrı Merkezi Elemanı Çağrı Merkezi Elemanı Maaşları Çağrı Merkezi Elemanı Nasıl Olunur? Çağrı Merkezi Elemanı Nedir? Çağrı Merkezi Elemanı İş İlanları