Kendinizle ilgili kısaca bilgi verir misiniz ?
1959 Ağrı doğumluyum . Lise eğitiminden sonra Uludağ Üniversitesi İktisat Fakültesi İşletme bölümünü bitirdim.İzmir’de başlayan kariyerimin son 4 yılı İstanbul’da devam etmekte.1.Nisan.2000 tarihinden buyana BİLFAR Holding AŞ.’nde (Bilim İlaç San.ve Tic.AŞ. – Kopaş Kozmetik San.ve Paz.AŞ.) tüm şirketlerin insan kaynakları yönetiminden sorumlu İnsan Kaynakları Müdürüyüm.

Bilim İlaç’ın ve ilaç sektörünün Türkiye’deki durumu ve geleceği hakkındaki fikirleriniz nelerdir ?
Türk İlaç sektörü önümüzdeki yıllar iki büyük değişim yaşayacaktır. Bunlardan ilki patent yasasının yürürlüğe girmesi, ikinci ise OTC(reçetesiz satılan, ara ürünler) ilaçlar hakkında yapılan düzenlemelerdir. Patent yasası ile birlikte Türk İlaç Firmalarının pazar payları küçüleceği kaçınılmaz bir gerçektir. Yerli ilaç sanayisi patent süresi bitmiş jenerik ilaçlarla sınırlı kalacak, potansiyel yaratacak yeni ürün bulma olanaklarının azalacaktır ve dolayısıyla küçük ölçekli yerli ilaç firma sayısında azalma gözlenecektir. Bilim İlaç son 16 yıldır devamlı Türkiye İlaç Pazarının ilk onunda yer alan, geniş ürün gammı ve nitelikli insan kaynağına sahip bir firmadır. Sektörde yerini uzun yıllardır koruyan ve ilerletmeye çalışan düşünce yapısı ve ürün portföyümüz (birçok segmentle önemli Pazar payına sahip ilaçlar) ve pipeline’daki ürünler önümüzdeki yıllar açısından umut vericidir.
Yeni yönetmeliğe göre, hastalıkların tanı, tedavi ve önlenmesinde spesifik ve selektif kullanıma yönelik olmayan ürünler reçetesiz satılabilecek, fiyat serbestliği olacak ve geri ödenmeyecektir. Bu yönetmeliğin gerçek anlamda hayata geçirilmesini takiben, bu ürünlerin eczane dışında yerlerde satılması, sınırlıda olsa reklam ve tanıtımın yapılması beklenen gelişmelerdir.

Firma yapınız ve firmanızdaki kariyer olanakları hakkında bilgi verir misiniz? Yeni mezunlara yönelik insan kaynakları politikanız nedir?
Şirketimizin 1953 yılında İstanbul’un Tünel semtinde başlayan başarılı bir öyküsü var. Bugün 150 yerli ve yabancı ilaç firmasının sektörün kendi etik kuralları içerisinde rekabet ettiği çok zor bir pazarda sürekli ilk 10 içerisinde yer almaktayız. Pazarda bu başarı çizgisini yakalayan firmamızın en önemli hedeflerinden biri gelecekte pazarın gelişen koşullarına daha iyi uyum sağlayacak kurumsal bir organizasyonu gerçekleştirmek olduğunu düşünen bir yönetim anlayışına sahibiz. Bu amaçla 1999 yılı sonunda başlayan “Yönetim Sistemleri Geliştirme Projesi” kapsamında” İş Mükemmelliği Modelini” süreçler bazında uygulamaya başladık.Tabii ki bu sistemin en önemli parçası insan kaynağımız.
Bilim İlaç, BİLFAR Holding’in en büyük şirketi ve ulusal pazardaki başarısını, son yıllarda başlayan ihracat faaliyetleriyle dünyanın farklı bölgelerinde göstererek ülke ekonomisine katkıda bulunmayı hedefliyor.Maslak ve Çerkezköy’de tamamen otomasyona dayalı ve beşeri ilaç üretimi yapan tesisleri bugün ilaç sanayinin en iyi üretim teknolojisine sahip tesislerinin başında geliyor.
200 mavi yakalı olmak üzere toplam 900 çalışanımız var.Gücümüzün önemli bir bölümünü ülkemizin çeşitli bölgelerinde satış ve tanıtım etkinliğimizi artırmaya çalışan Bölge Yöneticileri ve Tıbbi Mümessiller oluşturuyor.Böyle büyük bir şirkette kariyer olanakları da oldukça geniş.Şirketimizdeki boş her pozisyonla ilgili öncelikle mevcut çalışanlarımızı potansiyellerine göre değerlendirdiğimiz bir kariyer aday havuzumuz var.
Bilim ilaç son yıllarda uyguladığı insan kaynakları politikaları ile genç bir şirket oldu .Tıbbi Mümessil olarak her yıl belli dönemlerde yaptığımız işe alımlarda tamamen üniversite mezunu ve iş deneyimi bulunmayan adaylara öncelik veriyoruz. Organizasyonumuzun uzmanlık ve deneyim gerektirmeyen diğer tüm pozisyonlarında da yine önceliği üniversite mezunu genç adaylar alıyor.

Bilim İlaç’da uygulanan belli eğitim programları var mı? Var ise içerikleri ve yapısı hakkında bilgi alabilir miyiz?
Tüm holding şirketlerinde olduğu gibi Bilim İlaç’ta da uygulamaya başladığımız Yönetim Sistemleri Geliştirme Projeleri kapsamında İnsan Kaynakları politikalarının temelinde kurumsal ve kişisel gelişimin eğitim programlarıyla desteklenmesi son derece önemlidir.
İnsan kaynakları olarak üstlendiğimiz misyon eğitimi bir şirket kültürü haline getirerek, öğrenen bir organizasyon yaratmaktır.
Bu amaçla şirket içi ve şirket dışı eğitim planlarını yıllık olarak hazırlamaktayız. Çalışanlarımızın eğitim gereksinimleri görev tanımları, performans değerlendirme sisteminden gelen sonuçlar, kariyer planları doğrultusunda belirlenmektedir. Yönetici aday havuzunda bulunan çalışanlarımız bu sistemde önemli bir yer tutmaktadır. Ayrıca, toplam 450 saha çalışanımıza yönelik Satış Becerileri Eğitimi ile Satış Becerileri yetkinliğimizi geliştirecek önemli bir projeyi uygulamaya başladık.

Çalışanlarınızın motivasyonunu nasıl sağlıyorsunuz? Performans yönetimi yapıyor musunuz?
2 yılda bir kez uygulamaya aldığımız Çalışan Memnuniyeti Anketi ile çalışanlarımızın motivasyonunu etkileyen koşulları belirlemeyi hedefledik. Bunun sonucunda beklentiler göz önünde bulundurularak öncelikler kapsamında bir iyileştirme planı hazırlayıp, uygulamaya başladık.
Çalışanlar motivasyon amaçlı topluluk içerisinde düzenlenen uçurtma şenliği, şirket pikniği, sportif turnuvalar gibi bir çok etkinlikte bir araya gelmektedir. Ayrıca çalışanların yaratıcılığını destekleyen proje yarışmaları ve farklı konularda görüş ve önerilerine başvurulan sistemleri sürekli uygulamada tutulmaktadır.
Yönetim Sistemleri Geliştirme projesi kapsamında uygulamaya aldığımız Hedeflerle Yönetim prensibine bağlı Performans Değerlendirme Sistemi ile birçok insan kaynakları sistemi entegre olarak çalışmaya başlamıştır.

İşe alım politikaları nelerdir? İşe alımlarda internet size ne gibi faydalar sağlıyor?
İnsan kaynakları politikalarımızın önemli hedeflerinden biri sadece bugünkü gereksinimlerimizi karşılayacak ve boş pozisyonları dolduracak bir çalışan profili yerine ekip çalışmasına yatkın, her türlü yeniliğe ve öğrenmeye açık, insan öz değerlerine bağlı bir insan kaynağımızın yapılandırılmasına özen göstermektir. İşe alacağımız adayların belirli bir okul veya bölümü bitirmiş olması birinci önceliğimiz değil, sahip olduğu bilgiyi kullanabilecek yetkinlikteki adaylar bizim için daha önemlidir.
Organizasyonumuzdaki boş pozisyonlarla ilgili öncelikle kendi aday havuzumuzu kullanmaktayız.Bu yolla sonuç alamazsak Kariyer.Net üzerindeki aday veritabanını yinede sonuçlamazsak internet üzerinde ilan vermek suretiyle işe alım sürecini başlatmaktayız. Kariyer.Net’i kullanmakta olduğumuz son bir yıl bizim için son derece verimli çalıştığımız ve site üzerinden 21 adayı işe yerleştirdiğimiz başarılı bir çalışma dönemi oldu. İnsan kaynakları sistemlerine yardımcı olan Kariyer.Net’i bu vesile ile kutlamak isterim.
Üniversite mezunu birçok genç aydınımız bugün dünyanın gelişmiş ülkelerinde önemli sorumluluklar almakta ve bireysel performanslarıyla bulunduklara organizasyonlara maksimum katkı sağlamaktadır. Bu potansiyelin ülkemizde iyi yapılandırılmış sistemlerde de başarılı olmaması için hiçbir neden yoktur. Biz BİLİM İlaç olarak bu kadar genç bir nüfusun bulunduğu ülkemizdeki insan kaynağının kalitesine ve değişimdeki katkısına yürekten inanıyoruz.