DEMSA Şirketinin ve sektörünün Türkiye’deki durumu ve geleceği hakkındaki fikirleriniz nelerdir?
Gıda Dışı Parekendecilik sektörü ülkemizde henüz gelişme sürecinde olan ve gelişme potansiyeli yüksek bir sektördür. Ülkemizdeki hızlı nüfus artışı ve gelir düzeyindeki yükselmeyle birlikte bu sektör daha büyük bir hızla gelişecektir. Henüz 1999 yılı Aralık ayında faaliyetine başlayan DEMSA, dünyaca ünlü Mothercare, Laura Ashley, Mexx gibi markaları ülkemize getirerek hızla mağaza sayısını arttırmıştır. Kurulduğu günden bu yana sürekli ekonomik kriz ortamında olmasına rağmen satış hacmini, kar marjını ve mağaza sayısını arttıran DEMSA, sektörünün öncüsü olma yolunda hızla ilerlemektedir. Tabi ki, bu yolda DEMSA’nın en önemli sermayesi ve değeri insan kaynakları olacaktır.

Firma yapınız ve firmanızdaki kariyer olanakları hakkında bilgi verebilir misiniz? Yeni mezunlara yönelik insan kaynakları politikanız nedir?
DEMSA, Mothercare, Laura Ashley ve Mexx gibi dünya markalarının Türkiye distribütörüdür. Şirketimiz ürünlerini kendi açtığı mağazalar zinciri ile pazarlamaktadır. Türkiye’nin dört bir yanına dağılmış olan mağazalarımız şirketimizin genel müdürlüğünden idare edilmektedir. Şirketimizin temel faaliyet konusu olan ürünlerimizin satışı ve pazarlanması direkt insanla ilişkili olduğu için, şirketimizde insan kaynaklarının önemini bir kat daha arttırmaktadır. Bu nedenle şirketimizde görev yapan personelimizin performansları şirketimizin direkt olarak etkilemektedir. Şirket olarak insan kaynaklarımızı en önemli sermayemiz olarak kabul ediyoruz.
DEMSA yapısı gereği sektörde tecrübeli olan personellere ihtiyacı olduğu kadar üniversiteden yeni mezun kişilerde şirketimizde belirli eğitimlerden geçtikten sonra rahatlıkla çalışabilmektedirler. Tabi ki, ister tecrübeli olsun tecrübesiz olsun tüm çalışanlarımız, şirketimizin dinamik ortamına ayak uydurarak kendilerini geliştirmek ve eğitmek zorundadırlar.
Şirketimizde kariyer planlaması insan kaynakları yönetiminin en önemli fonksiyonu olarak görülmektedir. DEMSA olarak her şeyden önce çalışanlarımızın iş tatminini ve memnuniyetini hedefliyoruz. Kendi çalışanlarını memnun edemeyen bir şirketin müşterilerini memnun edemeyeceğine inanıyoruz. Çalışanlarımızın kariyer planlaması, şirketimizin mevcut ve gelecekteki ihtiyaçları ve çalışanlarımızın bilgi, beceri, tecrübe ve yetenekleri göz önünde tutularak oluşturulmaktadır. Sektörümüzde rekabet çok yoğundur ve bu rekabette üstün gelmeyi sağlayacak en önemli etmen insan kaynaklarıdır. Bu nedenle sektörümüzde gelecekle ilgili tahminlerini doğru yapan ve insan kaynaklarını geleceğe iyi hazırlayabilen firmalar yaşamlarını sürdürebilecek ve büyüyebileceklerdir.
Yeni mezun arkadaşlarımızın yapmış olduğu müracatları değerlendirirken, bu arkadaşlarımızın gelecekle ilgili beklentileri ve yapacakları işi sevmeleri bizim için oldukça önemli olmaktadır. Zira DEMSA olarak çalıştırmaya başladığımız yeni mezun arkadaşlarımıza gerçekten ciddi yatırımlar yapıyoruz ve bu arkadaşlarımızın gelecekte kendilerine yapılan bu yatırımı şirketimize gösterecekleri yüksek performansla yansıtmalarını bekliyoruz.

Şirketinizde belli eğitim programlarınız var mı? Var ise içerikleri ve yapısı ile ilgili bilgi alabilir miyiz?
Oldukça yoğun bir rekabetin yaşandığı sektörümüzde, insan kaynaklarının önemi her geçen gün artmakta ve sektörümüzde rekabetsel avantajı sağlayan en önemli etmen durumuna gelmektedir. Şirketimizde çalışanlarımızın pozisyonlarına yönelik özel eğitim programları mevcuttur. Tüm eğitim programlarımızı şirketimizin gelecekteki yerini, durumunu ve büyüme potansiyelini göz önünde bulundurarak geliştiriyoruz. Şirketimizdeki eğitimleri iki alt başlıkta ele alabiliriz.
a) Kurumsal Vizyon ve Kültür Eğitimleri
b) Mesleki Yeterlilik Eğitimleri
Kurumsal Vizyon ve Kültür Eğitimleri; yeni işe başlayan personelimize, şirketimizin kültürel yapısı ve kurumsal vizyonu konusunda verilen eğitimleri içermektedir. Bu eğitimlerde şirketimizin geçmişten günümüze geldiği nokta ve gelecekle ilgili planları, hizmet ve çalışma anlayışı gibi konulara yer verilmektedir. Mesleki Yeterlilik Eğitimleri; işe yeni giren personelimizin yetiştirilmesine ve mevcut personelimizin geliştirilmesine yönelik eğitimleri içermektedir.
Tüm eğitim çalışmalarımızda genellikle şirket içindeki deneyimli ve başarılı elemanlarımızdan faydalanırken zaman zaman profesyonel eğitim kuruluşlarından destek alınmaktadır.

Çalışanlarınızın motivasyonlarını nasıl sağlıyorsunuz? Performans yönetimi yapıyor musunuz?
Personelimizin yüksek iş motivasyonunun devamını şirket performansının devamı için vazgeçilmez bir unsur olduğunu düşünüyoruz. Şirketimizde çalışanlarımızın motivasyonunun sağlanmasında iş ve ücret tatminine özellikle önem veriyoruz. Şirketimizde çalışanların işlerini kendi işleri olarak kabul etmeleri oldukça önemli. Çalışanlarımıza, yaptıkları iş üzerinde etkin olma, insiyatif kullanma olanağını veriyoruz. Çalışanlarımızın tümü, şirketimizin vizyonuna, misyonuna ve kalite politikasına hakimdirler. Yaptıkları her işin, şirketimizin organizasyonel etkinliğine katkısının bilincindedirler. Şirketimizde herkes “kendi işinin lideridir”.
Tüm bunların yanında çalışanlarımızın ücret tatminin sağlanması için, başarının ödüllendirilmesi ilkesinden hareketle, performans yönetimine özel bir önem veriyoruz. Şirketimizde performans değerlendirmesi, somut ve ölçülebilir hedeflere dayalıdır. Sene başında çalışanlarımız ve yöneticileriyle birlikte kendi görevlerine özgü hedefler belirler.
Bu hedefler yıl içinde takip edilir, gerekli değişiklikler, yönlendirmeler yapılır. Yılsonunda gerçekleştirilenlerle karşılaştırılarak performans düzeyleri belirlenir. Şirketimizde çalışanların performans düzeyi, kişisel kariyer planları çerçevesinde kendilerini çeşitli görevlere aday gösterebilmelerini sağlar ve ücretlerini doğrudan etkiler.
Şirketimizde yükselme, ünvana göre değil, göreve dayalı olarak yapılmaktadır. Yetki, sorumluluk ve ücret artışını beraberinde getirmektedir. Bir üst göreve geçebilmek için görev tanımının gerektirdiği bilgi, deneyim gibi özelliklere sahip olmak gereklidir. Ancak, en önemli ölçüt performans düzeyidir.

İşe alım politikalarınız nelerdir? İşe alımlarda Internet size ne gibi faydalar sağlıyor?
Şirketimizin işe alım politikası, adayların ilgili pozisyonlar için objektif kriterlerle değerlendirilmesi ve şirket kültürüne uygun kişilerin şirketimize kazandırılmasıdır. İhtiyaç duyulan pozisyon için gelen CV’ler pozisyon için gerekli niteliklere uygun olup olmadığı konusunda İnsan Kaynakları Departmanı tarafından ilk elemeye tabi tutulur. Söz konusu pozisyon için uygun görülen adaylarla ilk görüşme İnsan Kaynakları Departmanı tarafından yapılarak uygun görülen adaylar, pozisyonun bağlı olacağı yöneticiyle görüştürülerek kesin aday belirlenir. Belirlenen adayla ilgili referans kontrolü yapılarak, adaya iş teklifinde bulunulur.
Şirketimizde iş başvuruları için internet kullanılması gerek zamanda gerekse maliyetlerde önemli tasarruflar sağlamıştır. Ayrıca şirketimizin çok daha geniş insan kaynaklarıyla ilgili bilgi bankasını ulaşmasını sağlarken, şirketimizin daha geniş aday kitlesi tarafından tanınmasını sağlamıştır.

Şu an içinde bulunduğumuz ekonomik krizde firmanız nasıl bir insan kaynakları politikası izlemektedir?
Ülkemizin içinde bulunduğu kriz ortamı tüm şirketleri olduğu gibi DEMSA’yı da olumsuz etkilemektedir. Ancak şirketimizde gerçekleştirilen kriz yönetimi sayesinde bu krizin şirketimizi en düşük seviyede etkilediğini düşünüyoruz. Etkin bir kriz yönetiminde belki de en önemli görev üst yönetimle çalışanlar arasında köprü görevi gören İnsan Kaynakları Departmanı’nına düşmektedir. İnsan Kaynakları departmanı olarak üst yönetimin kriz yönetimiyle ilgili aldığı kararların çalışanlarca paylaşılması ve bu kararların taşıdığı mantığın çalışanlara aktarılması konusunda önemli bir görev üstlendik.
DEMSA olarak ekonomik şartlar ne olursa olsun hiçbir çalışanımızı kaybetmek istemiyoruz. Bizim için her çalışanımız şirket sermayesinin önemli bir parçası ve bu sermayenin erozyona uğramasını kesinlikle istemiyoruz.