Arşivler

e-eğitim hakkında bilmeyenler

e-eğitim okul hayatında yoğun olarak kullanılmaya başladı. Peki hayatımızı kolaylaştıran, aynı mekanda bulunma zorunluluğunu ortadan kaldıran e-eğitim hakkında bilmemiz gerekenler neler?

e-eğitim nedir?

e-eğitim; öğretmen ve öğrencinin aynı ortamda ve aynı anda bulunmalarına gerek kalmadan, internet teknolojileri aracılığıyla gerçekleştirilen eğitim ve öğrenim faaliyetleridir.  

e-eğitim’in ne gibi faydaları var?

 • Öğrenme zamanına e-öğrencinin karar vermesini,
 • İnternet erişiminin olduğu her yerden eğitimlere ulaşabilmeyi,
 • e-öğrencinin, kendi öğrenme hızında, istediği zaman, istediği kadar öğrenmesini,
 • Eğitimlere ve bilgiye tekrar tekrar ulaşılmasını,
 • Eğitmenlere ve konu uzmanlarına e-mail ve forum gibi ortamlarda sürekli olarak erişimi,
 • Eğitim masraflarından tasarrufu sağlıyor.

İyi bir e-öğrenci olmak için neler gerekir? İyi bir e-öğrencinin özellikleri nelerdir?

 • Öğrenmenin ilk şartı öğrenmeyi istemektir. e-öğrenciler öğrenimlerini kendileri yönlendirirler. Bu büyük bir şans olduğu gibi bazı zorluklarla karşılaşılması da muhtemeldir. Bir e-öğrenci, öğrenme yönündeki kişisel motivasyonunu hep en üst seviyede tutmayı hedeflemelidir.
 • e-öğrenciler günün belli zamanlarını eğitim almak için ayırırlar. Kendilerini saatler boyunca bilgisayar başında oturmaya şartlandırmazlar, fakat planlanmış eğitim seansları başarıyı artıracaktır. Örneğin her gün 1’er saatlik seanslarla eğitimlere devam edilebilir.
 • e-öğrenciler eğitim saatini belirlerken, günün daha az yoğun ve eğitim seansının daha az kesileceği bir zamanı seçerler. Eğitim alırken mümkün olduğunca dikkatlerini dış etmenlerden (çalan telefonlar, arkadaşlarımızın sesleri gibi uzaklaştırmaya çalışırlar.
 • e-öğrenciler, her seansı tamamladığında yeni öğrendikleri bilgileri ve bunları ne gibi durumlarda kullanabileceklerini düşünürler. Bu motivasyonu artıracaktır.
 • e-öğrenciler kendilerine günlük hedefler belirlerler. “Bu hafta bu eğitimi bitirmeliyim !”, “Bugün 3 farklı konu öğreneceğim” gibi.
 • e-öğrenciler, anlamadıkları veya pekiştirmeye ihtiyaç duydukları bir konu ile ilgili olarak, eğitmenlere veya diğer arkadaşlarına e-mail veya forum odaları ile soru sormaktan hiç çekinmezler. Öğrenmenin en çok karşılıklı görüş alış verişi olduğunu bilirler.

e-eğitim terimlerinden örnekler

Konu Uzmanı : Bir konuda bilgi birikimi ve tecrübeye sahip olan kişi.
Geribildirim : Katılımcı ile eğitimci ya da sistem arasındaki etkileşim. Geri bildirim eğitimin kalitesini artırıcı niteliktedir.
İçerik : e-öğrenci’ye öğrenmesi için sunulan bilgi.
Uzaktan öğrenme : Genellikle internet üzerinden gerçekleştirilen, e-öğrenci’nin belirli bir sınıf ortamında bulunmasını gerektirmeyen eğitim ve öğrenme yöntemi.
Eğitim yönetim sistemi : Eğitim içeriklerinin ve kullanıcı bilgilerinin depolandığı ve yönetildiği e-eğitim altyapı sistemi.
Çoklu ortam (Multimedia) : Öğrenmenin etkisini artırmak için kullanılan grafik, yazı, animasyon ses ve video gibi bileşenler.
Plug-In : Bir yazılımın özelliklerini artırmak için kullanılan yardımcı yazılım.
Portal : Özelleştirilmiş içerikleri kapsayan web sitesi.
Simülasyon : Problem çözme, prosedürler veya işlemleri öğretmek için e-öğrenciyi gerçek ile benzerlik gösteren durumlarla karşı karşıya bırakan eğitim ve öğrenim yöntemi.
Senkron eğitim : Eğitmen ve e-öğrenci’nin aynı anda internet veya intranet üzerinde sanal sınıflarda etkileşim kurarak gerçekleştirdikleri eğitim ve öğrenim biçimi.
Asenkron eğitim : Belirlenen bir zamana bağlı kalmaksızın alınabilen eğitim biçimi. e-öğrenci ilerleme hızına ve eğitimi alacağı zaman dilimine kendisi karar verir.
Gazeteci olmak için yola çıkarak Eskişehir Anadolu Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde Basın Yayın eğitimi aldı. Sektörel yayınlarda tecrübe kazanan, 2007 yılında Kariyer’de Editör olarak çalışmaya başlayan Nogay, 2011’den bu yana Genel Yayın Yönetmeni olarak görev yapıyor.
**İçeriklerimizle ilgili görüş ve önerilerinizi editor@kariyer.net adresinden bize iletebilirsiniz.