Arşivler

Güven ilkesiyle büyüyorlar

halitbBoydak Holding, 70 kişilik İK ekibiyle çalışan memnuniyeti, kariyer planlamaları ve sosyal sorumluluk projelerini tüm hızıyla sürdürüyor. Boydak İnsan Kaynakları Koordinatörü Halit Bayhan, “Boydak Holding’in çalışana karşı dürüst olması ve çalışanın da şirkete karşı dürüst olması karşılıklı güveni sağlıyor” yorumunu yapıyor.
Boydak Grup, İnsan Kaynakları alanında çalışan 70 kişilik bir ekiple hizmet veriyor. Genel yapılanma olarak grup bünyesindeki firmalar kendi içlerinde özlük işleri, eğitim, işe alım, performans yönetimi gibi alt alanlarda görev alıyor. Holding İnsan Kaynakları departmanında dört kişilik bir ekip yer alıyor. Boydak İnsan Kaynakları Koordinatörü Halit Bayhan kurumun stratejik planları doğrultusunda hedeflediği başarıya ulaşması için kritik olan ve tüm çalışanların sahip olması gereken yetkinlikleri; adaylarda da aradıkları öncelikli kriterler olduğunu söylüyor. Bayhan, Boydak Holding İK süreçleri hakkında bilgi verdi.

İşe alımda en önemli kriter “güven ve dürüstlük”
İnsan Kaynakları alanında beyaz yaka kadromuz için yeni mezun adaylarda üniversite mezuniyeti, 29 yaş sınırı ve erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış olmak gibi temel işe alım kriterlerimizin yanında Boydak Holding’de görev alacak tüm insanların sahip olması gereken yetkinlikler var. Bu yetkinlikler Boydaklı olmanın temel şartları ayrıca kadro ve pozisyona göre değişkenlik gösteren yetkinlikler söz konusu. Alımı yapılacak adaylar bu yetkinlikler kapsamında değerlendirmelerden geçirilerek işe uygunluğu konusunda karar veriliyor. Mavi yaka kadromuz için ise lise mezuniyeti, 29 yaş sınırı ve erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış olmak temel kriterlerimizin yanında görev alacakları pozisyona göre mesleki bilgi, belge ve tecrübe gibi kriterler ile çeşitleniyor. Fakat aslında en önemli kriterimiz dürüstlük ve güven. Boydak Holding’in çalışana karşı dürüst olması ve çalışanın da şirkete karşı dürüst olması karşılıklı güveni sağlamlaştırdığına inanıyoruz.
Boydak Grup’ta işe alım sürecini başarıyla tamamlayan ve işbaşı kararı verilen çalışanlar işe başladıklarında şirketlerimize özel oryantasyon programına tabi tutuluyorlar. Bu program ile yeni başlayan takım arkadaşlarımızın kuruma olumlu bakması, kültür çatışmasına girmeden doğrudan işine yönelerek endişe yerine güven duyması ve firmaya hızlı intibakı sağlanıyor.
Çalışanlar oryantasyon programı kapsamında tüm grup ile ilgili bilgi edinmenin yanında çalışacakları firma ve bölüm ile ilgili detaylı bilgiye sahip oluyorlar. Sonrasında bölüm ve göreve göre farklı sürelerde “iş başı eğitimi” görüyorlar.

Spor ve sanatsal faaliyet kulüpleriyle çalışan motivasyonu artırılıyor

Özellikle sosyal faaliyetlere ağırlık vermeye çalışıyoruz. Profesyonellerinde yer aldığı fotoğrafçılık, resim ve tiyatro kulüplerimiz bulunuyor. Yılın belirli dönemlerinde arkadaşlarımız çektikleri fotoğrafları, sergiledikleri oyunları bizlerle paylaşıyor. Aynı şekilde futbolseverler için grup bünyesinde şirketlerimiz arasında futbol müsabakaları düzenliyor, yine futbolseverler için profesyonel maçlara yönelik yıllık katılım kartları veriliyor. geleneksel hale getirdiğimiz “Biz bize” buluşmaları ile de çalışanlarımız aileleri ile holdingimizde ağırlanıyor.
Çalışanlarımızın yüksek lisans yapmalarını teşvik ederek destekliyoruz. İş saatinde denk gelen sınav ve derslere katılımlarını sağlıyoruz. Bunun yanında tüm personelimiz için bulunduğu departmanda ihtiyaç duyulsun veya duyulmasın sadece kendi talebinden yola çıkarak yabancı dil kursuna katılımlarını sağlıyoruz. Bu eğitim sonucunda başarılı olmaları tek şartımız.

Yeni proje ve önerileri değerlendiriyorlar
Ayrıca tüm çalışanlarımız şirkette yer alan herhangi bir sistem ile ilgili değişiklik önerisi getirebilir veya proje oluşturabilir. Şirketlerimiz bünyesinde ilgili projenin içeriğine göre oluşturulan proje ekiplerince değerlendirilen önerilerden başarılı bulunanların fikir sahipleri ödül alıyor. Güncel gelişmelerin ve değişimin fazla olduğu teknoloji ile ilgili alanlardan bilgi teknolojileri, Teknoloji müdürlükleri, üretim, sistem ve iş geliştirme gibi departmanlara güncel teknolojik gelişmeler, yeni sistemler, teknolojideki yeni trendler konularında eğitimler sağlanıyor. Bunun yanında satış pazarlama, Ar&Ge, Ür&Ge gibi departmanlara da özellikle yurtdışı fuarlar, teknik geziler gibi olanaklar sağlanıyor. Mali – hukuksal gelişmeler ve değişiklikler konusunda bilgilendirme eğitimleri ile kişisel gelişim, yönetim ve yönetişim teknikleri konusunda eğitim fırsatları da sunuluyor.

Çalışana yönelik özel eğitim
MT programlarımıza yetenek yönetimi adımı ile başlanıyor; yeteneklerin belirlenmesi aşamasında İnsan Kaynakları ve Boydak Holding üst düzey yöneticileri aktif rol alıyor. Belirlenen adaylar yetenek havuzunu oluşturuyorlar. Yetenek havuzunda olan çalışanlar için özel eğitim planları hazırlanıyor. Aldıkları eğitimin işlerine ve gelişimlerine etkisi; çalışanın yöneticisi ve İnsan Kaynakları Departmanı tarafından yakından takip ediliyor. Bu gelişim süreci koçluk ve mentörlük ile destekleniyor. Grup bünyesinde çalışanlardan yedek planlama kapsamında değerlendirilecek çalışanlar için özel eğitim programları belirleniyor. Ve belirlenen periyotlarda bu eğitimlere katılım sağlanarak, adayın gelişimi İnsan Kaynakları departmanı ve program yönetmeni tarafından gözlemlenerek takip ediliyor. Gelişim sürecinde ortaya çıkabilecek ve eğitim ile desteklenebilecek konularda yeni eğitim programları hazırlanırken herhangi birinde başarısız olan adaylar programdan çıkartılıyor.
Performans ücretleri etkiliyor
Boydak Holding ücret yönetiminde ücretlendirme stratejisinin yanı sıra çalışanın görevi, yaptığı işin değeri ve performansı da ücretlendirme ve ödüllendirmede belirleyici rol oynuyor. Ücret modeli oluşturulurken tüm bu hususlar dikkate alınarak tasarım gerçekleştirilmekte aynı zamanda ücret bantlarının düzenlenmesinde her yıl piyasa ücret araştırmalarından da faydalanıyoruz. Ücretin sadece baz bir maaş olmadığı, içinde çok farklı dengeler barındıran bir sistem olduğu bilinciyle hareket ediyoruz.

Boydak’ın 2012 ajandası
2012 yılı itibari ile Boydak Grubu stratejisini destekleyecek inisiyatiflerin ve stratejik hedeflerin belirlenmesi konusunda Kurumsal Karne çalışmasına öncelik verilerek mevcutta Boydak Grup’ta birimlerde kullanılan hedefler kurum anahtar performans göstergesi sistematiğine oturtularak kurumsal karne çalışmasının projelendirilmesi planlanıyor. Bu proje kapsamında Boydak Grup Şirketleri bazında kurumsal karnelerin hazırlanarak; anahtar performans göstergelerinin belirlenmesi ve ardından birim ve bireylere indirgenmesi hedefleniyor.
Yine 2012’de İnsan Kaynakları Uygulamalarımızın tamamının ERP sistemi üzerinden sağlanması önceliklerimiz arasında.

Boydak, insana dair her alanda aktif rol oynuyor
Günümüzde refah düzeyinin gelişmesi ve sürdürülebilir kılınmasında sadece bireyler değil kurumlarında üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmesi büyük önem taşıyor. Biz de Boydak Holding olarak üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirme gayreti ile eğitim, sağlık ve çevre alanında bir dizi projeler gerçekleştirdik ve gerçekleştirmeye devam edeceğiz. En büyük gücümüz ve avantajımız olarak gördüğümüz genç neslimizin geleceğe güvenle bakması bu sebeple  eğitilmesi ve nitelikli iş gücüne sahip olması için eğitime hassasiyetle yaklaşıyoruz. Bu bakış açısından hareketle 1992 yılından beri Türkiye’nin farklı bölgelerinde toplam dokuz okul ve bir üniversite projesi gerçekleştirildi. Bunun yanı sıra çevreye yönelik projelerimizde “Doğa olmazsa biz de olmayız” anlayışı çerçevesinde tüm tesislerimizde çevre koruma tedbirlerini titizlikle yerine getirmekteyiz. Ayrıca, Boydak Holding olarak , “Boydak Ormanı” adını verdiğimiz  1,1 milyon metrekarelik bir alanı ağaçlandırıyoruz. Şimdiye kadar 50 farklı ağaçtan 240 bin fidanın dikildiği alanda, yakın zamanda bu sayınını 300 binin üzerine çıkmasını hedefliyoruz.
Toplumun öncelikli ihtiyaçları arasında olan sağlık konuları, holdingin proje kapsamında yer almaktadır. Kayseri’de 1999 – 2000 yılları arasında hayata geçirilen İstikbal Sağlık Ocağı’nın yanı sıra, yine Kayseri – Hacılar’da yaptırılan Sami Boydak – Mustafa Boydak Sağlık Ocağı faaliyetlerini sürdürüyor.
Kayseri – Hacılar’da inşaatı tamamlanan lojmanlar ve Emniyet Müdürlüğü binaları, Hacı Sami Boydak Aşevi, Hacılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Çocuk Esirgeme Kurumu’nun yenilenme projelerinin yanı sıra ülkemizde meydana gelen 1999 ve Van depreminde de üzerine düşen sorumluluğu yerine  getiriyor.
Kadıköy Anadolu Lisesi’nin ardından diplomat olma hayaliyle girdiği Marmara Üniversitesi Fransızca Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde eğitimine devam ederken gazetecilik mesleğine gönlünü kaptırdı. “Türkiye’de ve Fransa’da Gazeteci Kimliği Sorunu” konulu tezini yazarken çalışmaya başladığı ajansta gazeteciliğe adım attı.
**İçeriklerimizle ilgili görüş ve önerilerinizi editor@kariyer.net adresinden bize iletebilirsiniz.