Arşivler

İngilizce mülakatlarda en çok sorulan sorular ve cevapları

İngilizce mülakatlarda en çok sorulan

“Ya kendimi istediğim gibi ifade edemezsem?” korkusuna neden olan İngilizce mülakatlara birçok aday “aşılması gereken son engel” gözüyle bakıyor. Korkuya ve strese neden olan İngilizce mülakatlarda en çok hangi sorular soruluyor ve adaylar için örnek olabilecek yanıtlar neler? İşte İngilizce mülakatlarda en çok sorulan sorular ve örnek yanıtları…

Hayalindeki kariyeri yakalamanın yolu elbette yapmak istediğin işe sahip olmandan geçiyor. Bunun için de önünde başarıyla geçmen gereken mülakatlar bulunuyor. Özellikle son yıllarda firmaların İngilizce bilen çalışan ihtiyaçları nedeniyle daha fazla aday Türkçe mülakatların yanı sıra İngilizce mülakatlarda da hayalindeki iş fırsatını yakalamaya çalışıyor. “Ya kendimi istediğim gibi ifade edemezsem?” korkusuna neden olan İngilizce mülakatlara birçok aday “aşılması gereken son engel” gözüyle bakıyor. İş görüşmesine girecek olan adayları terleten, sıkıntıya ve strese sokan İngilizce mülakatları başarıyla atlatmak aslında o kadar da zor değil. Mülakat öncesinde yapılacak bir ön hazırlıkla İngilizce mülakatlarda da başarılı olabilirsin.

İK uzmanlarının adaylara İngilizce mülakatlarda en sık sorduğu soruları ve adaylara örnek olabilecek cevapları senin için derledik. İşte en çok sorulan İngilizce mülakat soruları ve örnek cevapları…

Tell me about yourself.

Hem Türkçe hem de İngilizce mülakatlarda adaylara kuşkusuz en çok sorulan soru “Bana biraz kendinden bahsedebilir misiniz?” sorusudur. Adayların bu soruyu kısa, öz ve etkili bir cevap vermesi gerekir.

“…. Üniversitesi …. Bölümü’nden mezun oldum. İletişim yönü güçlü bir insanımdır …. alanında çalışmak kendime olan güvenimi arttırdı ve bu işte başarılı olabileceğimi anladım. Son işimde … konularında ve şu … projelerde görev aldım. Yaptığım … projesi ile hem firmamızın müşterilerinden olumlu geri dönüşler aldık hem de bu durum firmanın satışlarına yansıdı. Departman müdürümün ve genel müdürümün çalışmamı takdir etmesine çok mutlu oldum.”

“I graduated from…….…. University,  ………… Department. I am a very communicative person. Having worked at …………..field, I had the chance to gain more self-confidence and I believed I could be successful at ………………. I took part in ………….. and …………. Projects at my recent job. With the help of the Project I led, not only we got great feedback from our clients, but also our company’s sales were affected positively. I was so glad that my department manager and general manager appreciated my work.”

Tell me about your education.

“Eğitim bilgilerinizden bahsedebilir misiniz?” sorusu da İngilizce mülakatlarda genellikle “Bize kendinizden bahsedebilir misiniz?” sorusundan sonra adaylara yöneltilen sorular arasında yer alır. Adaydan bu soruyu cevaplarken okuduğu bölümü neden seçtiğini ve okuduğu bölümün işine olan katkısını anlatması beklenir.

“Hayatım boyunca … olmak istediğim için lisedeyken … bölümünde okumak istedim ve …. Üniversitesi’nde …  eğitimi aldım. Öğrencilik yıllarımda işi öğrenmek amacıyla … adlı firmada stajyer olarak çalışmaya başladım. Üniversite bittikten sonra ise .. firmada çalışmaya başladım ve bu süreçte kendimi geliştirmek amacıyla …. dalında master yaptım.”

“Since I wanted to be a/an……………throughout my whole life, I wanted to study…………at high school and I studied at …………..University. During my university years, I worked as an intern at ……………Company in order to learn this job. After graduation, I started working at………..Company and in the meantime I did my master’s degree at……………..field , at ………………University.”

What are your strenghts?

“Güçlü taraflarınız nelerdir?” sorusu adayın işinde hangi alanlarda başarılı olduğunu ölçmek için sorulur. Adayın güçlü olduğu yönlerini ifade ederken daha çok işiyle ilgili olan taraflarına odaklanması gerekir.

“Disiplinli ve planlı biriyimdir. Bu özelliğim sayesinde aldığım işleri vaktinde, eksiksiz olarak tamamlarım.  Yöneticilerim bana iş verdiğinde o işin tamamlanmış olarak kendilerine teslim edeceğimi bilirler.”

“I am a disciplined and organized person, due to that I always finish my work completely on time. My managers would know that when they give me a task, it will be completed fully.”

What are some of your weaknesses?

Hem Türkçe hem de İngilizce mülakatlarda en sık sorulan sorulardan bir diğeri de “Zayıf yönleriniz nelerdir?” sorusudur. Bu soruyla adaydan işiyle ilgili olan zayıf bir yönünü anlatması beklenir. Ancak aday zayıf yönünü nasıl düzelttiğini de bu soruyu cevaplarken vurgulamalıdır.

“Çok heyecanlı biriyimdir. Eskiden bir grup karşısında konuşmaktan, sunum yapmaktan hiç hoşlanmıyordum. Ancak bu sıkıntımın üstüne gittim ve evde sürekli pratik yaptım. Bu konuya ilişkin seminere katıldım. Böylelikle sıkıntımın üstesinden geldim. O zamandan beri çok önemli yöneticiler karşısında bile birçok kez sunum yaptım ve başarılı oldum.”

“I am a very excited person. I used to dislike speaking in public or making presentations. However, I challenged myself ad practiced at home continuously. I also attended a seminar about this, so that I overcame this weakness. Since then, I did many presentations to many well-known managers and I succeeded.”

Why do you want to leave your job?

“İşinden neden ayrılmak istiyorsun?” sorusu, adaylara mülakat esnasında yöneltilen tuzak sorular arasında yer alır. Adayların bu soruya cevap verirken “Eski yöneticim bana sürekli mobbing uyguluyordu”, “Çalıştığım şirketin koşulları çok kötüydü” gibi olumsuz cümlelerden uzak durması gerekir.

“Eski işimde birçok konuda kendimi geliştirdim ve yöneticimden de işimle ilgili olarak çok şey öğrendim. Son iş yeri deneyimim bana çok şey kattı. Bundan böyle daha fazla sorumluluk alacağım, …. konularına odaklanacağım hem bilgi birikimimi hem de tecrübemi kullanabileceğim bir alanda çalışmak istiyorum.”

“I improved myself a lot at my previous job and learned many things about my job from my manager. My last job helped me a lot in means of experience. From now on, I would like to work at a job where I can take more responsibility, focus on………., and use my knowledge and experince more for that position.”

What can you do for this company?

“Bu şirket için ne yapabilirsiniz?” sorusuna cevap verecek olan adayların başvurulan şirkete ve pozisyona olan uygunluklarını vurgulamaları gerekiyor.

“Hem iş hayatımdaki deneyimlerim hem de bilgi birikimim nedeniyle firmanıza katkı sağlayacağıma inanıyorum. Daha önce de  … alanlarında görev almış olmam nedeniyle … pozisyona katkı sağlayabileceğimi düşünüyorum.”

“I believe I can be a good asset for this company both with my experience and knowledge. Since I worked at …………….field before, I think I can manage this position successfully.”

Why should we hire you?

“Sizi neden işe almalıyız?” sorusunu cevap verecek olan adayların, “Bu şirket için ne yapabilirsiniz?” sorusunda olduğu gibi başvurulan şirkete ve pozisyona olan uygunluklarını anlatması, hangi noktalarda faydalı olabileceğini ifade etmesi gerekiyor.

“Konuşmamızdan anladığım kadarıyla, siz daha çok  …… alanında çalışan ve  …… yetkinlikleri olan birini arıyorsunuz. Ben de …… yıllık iş deneyimim süresince ……. alanlarında çalıştım ve şu konularda uzmanlaştım: ………. Yüksek enerjim ve hızlı öğrenme yeteneğimle ……… gibi konularda çözüm ve projeler ürettim. Size de …… alanlarda katkı sağlayabileceğime inanıyorum. Tecrübelerimin ve motivasyonumun ekibinize büyük bir katkısı olacağına inanıyorum.”

“Having considered our talk so far, I understand that you are looking for someone who is qualified and working at……………….field. And I have worked in…………………….fields throughtout my ………………….years experience and become proficient in ……………..subjects. I came up with many solutions and projects on…………… with my enthusiasm and energy. I believe I can contribute to you in ……………I am sure, my experience and motivation will be a good additive to this team/company.”

What major problem have you had to deal with recently? How did you handle it?

“Son zamanlarda yaşadığınız en büyük problem neydi ve bunun üstesinden nasıl geldiniz?” sorusu İK uzmanları tarafından adayın geçmişte yaşanılan bir olay karşısında nasıl davrandığını, sorumluluk alıp almadığını ve gelecekte de benzer bir durumla karşılaştığında nasıl davranacağını ölçmek amacıyla sorulur.

“Daha önce çalıştığım iş yerinde müşterilerimizi etkileyecek çok büyük bir sıkıntı yaşamıştık.  Duruma acilen müdahale edilmesi gerekiyordu. Ben de yöneticimin onayını alarak, bu sorunu çözmek için müşterilerimize ….. konularında öneri sundum ve böylelikle sorunun üstesinden geldik.”

“At my previous workplace, we had a big distress that would affect our clients. We had to handle the situation immediately, so having taken my managers approval, I suggested some options to our clients about……………..and we managed to overcome that unlucky situation.”

Do you work well under pressure?

İK uzmanlarının İngilizce mülakatlarda adayları test ettiği bir diğer soru da “Baskı altında iyi çalışabilir misiniz?” sorusudur.

“Her zaman planlı çalışan biri olmuşumdur. Sorumluluklarımı öncelik sırasına koyarım ve planlı olarak çalışmaya gayret ederim. Bu özelliğim sayesinde stresli anlarda bile ne yapmam gerektiği bilerek çalışmaya devam ederim.”

“I have always been an organized person at work. I put my responsibilities in order and try to follow that track. With the help of this habit of mine, I do my work knowing what to do even when I am stressed.”

Can you give me five words that best describe you?

İK uzmanları bazen de İngilizce mülakatlarda adaylara “Sizi en iyi tanımlayan 5 kelime nedir?” gibi kısa ve net yanıtlar isteyen sorular yönetirler. Adayların çalışacağı pozisyonu gözeterek soruyu cevaplaması gerekir.

“Azimli, planlı, disiplinli, çalışkan ve iletişime açık bir insanım.”

“Determined, organized, disciplined, hardworking and open to communication.”

**İçeriklerimizle ilgili görüş ve önerilerinizi editor@kariyer.net adresinden bize iletebilirsiniz.