Faaliyetlerine 1981 yılında kurulan Seha Neşriyat ile başlayan Server Şirketler Topluluğu, çalışmalarını 1995 yılında kurulan Server Holding A.Ş. çatısı altında devam ettirmektedir. Server Holding 525 çalışanı ile, eğitimden sağlığa, dış ticaretten basın yayına, inşaattan ticarete kadar birçok sektörde, bünyesinde bulundurduğu 19 şirket ile faaliyetlerini sürdürmektedir.

Holding bünyesinde önde gelen sektör ve kuruluşlar şunlar: Eğitim: Asfa Eğitim Kurumları, Sağlık: Hayrunnisa Hastanesi, Basın Yayın: Server İletişim, Akra FM, İnşaat: Gökkuşağı Mermer, Necat İnşaat, Turizm: Seyran Turizm ve Dış Ticaret: Vera İç ve Dış Ticaret.

Şirketinizin geleceği hakkındaki görüşleriniz nelerdir?

Yaptığımız çalışmalarla, her açıdan örnek olmayı hedefleyen bir şirketiz. Server Holding açısından örnek kuruluş olmak, her şeyden önce yüksek nitelikli ve ahlaki değerlere sahip kişileri kazanmak ve bünyesinde tutmak, güven duydukları için iş yapmak isteyen müşterilere ve iş ortaklarına sahip olmak, anlamına gelmektedir. Tüketici haklarına saygılı ve kaliteyi ön planda tutan bir çalışma politikası izliyoruz. Bu doğrultuda sunduğumuz hizmetin ve ürünün kalitesini her gün sorgulayarak, en iyiye ulaşmayı amaçlıyoruz.

Şirketimizin temel amacı, faaliyet alanlarında “standart belirleyen” konumunda olmak ve bunlara uymak, yaptığı işte “en iyi” olmaktır. Bunun için çalışıyoruz ve geleceğimizin çok iyi olacağını, hedeflerimize kısa bir zaman içerisinde ulaşacağımızı düşünüyorum.

Şirketinizde kurumsal eğitim uyguluyor musunuz? Uyguluyorsanız içerikleri ve yapıları ile ilgili bilgi alabilir miyiz?

Eğitim oldukça önemli bir konu. Maalesef geçmiş dönemde yaşanmış olan krizler şirketlerin eğitim bütçelerini de oldukça etkiledi. Biz bu ihtiyacı şirket içi düzenlediğimiz eğitimlerle karşılamaya çalışıyoruz. Özellikle performans değerlendirmeleri sonuçlarında ortaya çıkan eğitim ihtiyaçları doğrultusunda eğitimleri planlıyoruz. Seçtiğimiz eğitimler, çalışanların mesleki gelişimlerine katkıda bulunmakla beraber, ağırlıklı olarak kişisel gelişimlerinde de rol oynayacak eğitimler oluyor.

Şirketinizde uyguladığınız Performans Yönetimi Sistemi var mı? Varsa, genel ilkeleri nedir ve çalışanlarınızın kariyer planları için nasıl bir imkan sağlanmaktadır?

İnsan Kaynakları olarak üzerinde en çok durduğumuz konularımızdan biri de Performans Değerlendirme dir.

Performans değerlendirme sistemimizin ilkeleri, şirketimizin esas hedefine ulaşmasını sağlamak amacıyla personelin eğitimi, geliştirilmesi, maddi olanaklarının iyileştirilmesi, kariyer planlamasının yapılması, motivasyonu ve değerlendirmesidir.

Performans Değerlendirme sistemi ile hem şirketin verimliliğini, hem de personelin performans düzeylerini ölçüyoruz. Personelin etkinliklerini, eksikliklerini yani tüm yönlerini ele alarak geri bildirimlerle gelişimini sağlıyoruz. Ayrıca ücretlendirmede de gerekli yansıtmaları yapıyoruz.

İşe alım politikanız nedir? İşe alımda Kariyer.net size ne gibi avantajlar sağlıyor?

İşe alımlarda ihtiyaç duyulan kadronun ilanını Kariyer.net te vererek süreci başlatıyoruz. İlk elemelerden sonra birebir görüşmelerle, pozisyon için belirlediğimiz yetkinlikler ve pozisyon tarifi ile adayın niteliklerini karşılaştırarak en uygun adayı belirlemeye çalışıyoruz. Sonraki adımda bölüm yöneticisi ile görüştürüyor, uygun olduğu takdirde referans araştırmalarını yaparak yönetim onayına sunuyoruz. Aday’ a iş teklifini yaparak bünyemize kazandırıyoruz.

Seçme ve yerleştirme sürecinde Kariyer.net’i aktif olarak kullanıyoruz, kariyer.net ile çalışmaya başladıktan sonra gazetelere ilan verme ihtiyacı duymadığımızı da söyleyebilirim. Kariyer.net’i kullanarak, zaman tasarrufu, nitelikli aday bulma, adaylara hızlı ulaşabilme ve adayları hızlı bilgilendirme imkanı, seçme ve yerleştirme maliyetlerinde azalma avantajlarını yaşıyoruz.

Yeni mezunlara yönelik standart bir İnsan Kaynakları politikanız var mı? Yeni mezunlardan beklentileriniz ne yönde?

Şirketlerin büyük çoğunluğunda olduğu gibi, günümüzün koşulları gereği, maalesef biz de mümkün ise öncelikle deneyimli adaylarla çalışmayı tercih ediyoruz. Ama tecrübe derken de, öğrenim süresinde çalışıp kendine yeni değerler katmış, kendini geliştirmiş adaylardan da söz ediyoruz. Onun için gençlere tavsiyemiz, öğrencilik dönemlerinde, imkanları varsa kesinlikle ilgili branşlarda çalışmaları ve tecrübe edinmeleri. Bu onların meslek seçimlerinde ve iş bulmalarında önemli bir rol oynayacaktır.

Firmanızdaki staj olanakları ve kariyer fırsatları hakkında bilgi verebilir misiniz?

Profesyonellik, çalışkanlık, sorumluluk, verimlilik, sürekli yenilenme, yaratıcı ve analitik düşünme esaslarında dayalı olarak, yurt içinde ve yurt dışında hizmet verecek olan gelecek kuşakların liderleri olan gençlerimizin, çağın ve iş hayatının gereksinimleri doğrultusunda hayata hazırlanmaları için, öğrenim sürecinde staj-part-time çalışmaları gerektiğine inanıyoruz. Bunun için ihtiyaç doğrultusunda, her yıl ağırlıklı olarak işletme dallarında yüksek öğrenim gören, her sınıftan öğrenciyi staja kabul ediyoruz. Şirketimizde staj yapmış olan bir öğrenci, öğrenim süresi boyunca şirketimizin farklı departmanlarında staj yapma olanağına sahip olabiliyor. Böylece ileride kendisi için hangi uzmanlık dalının uygun olabileceğini tespit edebiliyor. Mezun olduktan sonra da eğer ilgilendiği alan ile ilgili uygun bir pozisyon var ise kariyerine şirketimizde devam edebiliyor.

Genç iş adamlarına ve yeni mezunlara neler tavsiye edersiniz?

Bundan birkaç yıl öncesine kadar başarılı insanlardan bahsedilirken onların IQ’larından söz edilirdi. Yeni araştırma ve gelişmeler sonrasında ise EQ’nun yadsınamaz önemi ortaya çıktı. Bu konudaki önerim sadece genç iş adamlarına ya da yeni mezunlara yönelik değil, herkese yönelik. En önemli unsur insanın kendisini gerçekten tanımasıdır. Buna yönelik, SWOT analizi ile güçlü ve zayıf yönlerini belirleyerek, fırsat ve tehditleri saptayarak ve burada ortaya çıkan, geliştirilmesi gereken, kazanılması gereken niteliklerin üzerine giderek yetkinliklerini arttırmak ve EQ seviyelerini yükseltmek için gerekli çalışmaları yapmalıdırlar.

Günümüzde kişisel gelişim oldukça önemli bir yere oturmuştur ve de gereklidir. Maalesef üst üste yaşadığımız krizler neticesinde istihdam dengeleri bozulmuş olduğundan, yeni mezunların büyük bir çoğunluğu istedikleri alanda çalışamamakta yada iş bulamamaktadırlar. Kendilerine katacakları artı değerlerle şanslarını bir kat daha arttırabilirler. Bunlar örneğin; yabancı dilini geliştirme, bilgisayar bilgisini arttırma, alanı ile ilgili yeni oluşum ve teknolojileri takip ederek bilgilerini güncelleme, sertifika programları veya kurslar vb. gibi.

Bölüm olarak yeni proje ve hedeflerinizden bahseder misiniz?

Doğrusu yakın geçmişe kadar şirketimizin İnsan Kaynakları olarak oturmuş bir sistemi yoktu. Biz iki yıl önce bu sistemleri oluşturmaya başladık. Tüm İnsan Kaynakları süreçlerini adım adım gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Ama öncelikli hedeflerimiz, uyguladığımız Performans Değerlendirme Sistemini geliştirme, EFQM sisteminin kurulması, Seçme ve yerleştirmede kişilik testlerinin uygulamaya konmasıdır.

İnsan Kaynakları’nın geleceği hakkındaki görüşlerinizi alabilir miyiz?

İnsan Kaynakları, önceden sadece ihtiyaç duyulan birilerinin seçilip işe yerleştirilmesi, maaşının ödenmesi olarak algılanıyordu. Artık İnsan Kaynakları kendini ispatladı ve birçok şirket tarafından da “stratejik iş ortağı” olarak kabul edilmeye başlandı. Şirketin gelişimi ve ilerlemesinde rol sahibi oldu. Ben bu önem ve değerin gün geçtikçe artacağına, şirketlerin ileriye yönelik her türlü planlarının yapılmasında çok daha önemli yer tutacağına ve bu doğrultuda Avrupa standartlarında çalışma sistemlerinin oluşacağına inanıyorum.