Türkiye’de faaliyet gösteren yabancı elektronik şirketlerinden biri olan STMicroelectronics’in İnsan Kaynakları Müdürü Nurgün Kavlak, Türkiye’deki elektronik sektörünü değerlendirirken, şirketin kurum kültürünü ve İnsan Kaynakları yaklaşımlarını da anlatıyor.

Şirketinizi ve yapısını anlatabilir misiniz? Hangi alanlarda faaliyet gösteriyorsunuz?

STMicroelectronics 31 ülkede yaklaşık 45.000 çalışanı olan 3000’den fazla ürün çeşidi ve 1500’den fazla müşterisi ile yarı iletken sektöründe dünyanın lider şirketlerinden biri. Elektroniğin her alanında, ama özellikle digital consumer, telekom, endüstri elektroniği, smart card, otomotiv elektroniği alanlarında faaliyet gösteriyor. Şirketin merkezi Cenevre, İsviçre’de bulunuyor. Türkiye’de 1998 yılında İstanbul ve İzmir irtibat büroları ile faaliyetine başladı ve 2001 yılında Alcatel Mikrolektronik bölümünü satın aldı. O günden bu yana İstanbul’da, Telekom alanında çalışan “tasarım merkezi” faaliyetlerine ST bünyesinde devam ediyor. 2002 yılı içerisinde alınan bir kararla Digital TV ve Digital uydu alıcıları konularında uygulama laboratuvarları açıldı. STMicroelectronics dünya çapındaki Digital Consumer (digital TV ve digital uydu alıcıları) teknik çalışmalarının tümünü İstanbul’dan yürütüyor. STMicroelectronics’in Türkiye faaliyetlerini özetle; tasarım, uygulama laboratuarları ve tanıtım faaliyetleri olarak sınıflandırmak mümkün.

Türkiye’deki elektronik sektörünü nasıl değerlendiriyorsunuz, sektör içinde şirketinizi nasıl konumlandırıyorsunuz?

Türkiye’ deki elektronik sektörünü başlıca 4 ana gruba ayırmak mümkün. Birincisi ve en önemlisi tüketici elektroniği olarak adlandırılan sektör. Türkiye özellikle TV üretimi konusunda dünyanın en önemli üslerinden biri. İkinci olarak beyaz eşya sektörü hızla ilerliyor. Buna paralel olarak beyaz eşya içerisindeki elektronik muhteviyatı da günden güne artıyor. Önümüzdeki yıllarda beyaz eşya elektroniğinin daha da önem kazanacığını düşünüyoruz. Üçüncü olarak endüstriyel elektronik alanı geliyor. Yine önümüzdeki yıllarda önem kazanacağını düşündüğümüz otomotiv elektroniği de çok büyük önem taşıyor. Aynen beyaz eşyada olduğu gibi otomotivdeki elektronik muhteviyatı da her geçen gün artıyor. Ayrıca telekomünikasyon alanında yaşanan yeni gelişmeler Türk Telekom’un özelleşmesi ile yeni şekiller alacağa benzemektedir. Şirketimizin konumuna gelince, burada daha cok global konumundan bahsetmek doğru olacaktır. Türkiye’de STMicroelectronics Digital Consumer için oldukça önemli bir şirket ve pazarı yönlendiren şirketlerle yakın ve güçlü iş ilişkileri içerisinde. Gelecek yıllarda da bu konumunu daha da güçlü olarak sürdüreceğine inanıyorum.

Şirketinizin vizyonunu nasıl tarif edersiniz? Hedefleriniz neler?

STMicroelectronics olarak amacımız; ortaklarımıza dünya çapında stratejik bağımsızlık öneren, kazançlı ve geniş bir alanda faaliyet gösteren yarı iletken tedarikçisi (provider) olmak. Dünya çapında sektöründe lider, toplam kaliteye önem veren, bütün birimleriyle teknolojik ve kültürel esnekliğe ve farklılığa açık bir firmayız. STMicroelectronics Türkiye olarak bizim hedeflerimiz şirketimizin dünya çapındaki hedefleri ile uyum içerisinde. Yüksek teknoloji konusunda faaliyet gösteren bir şirket olarak dünyanın ilk beş sirketi arasında yer almak ve sürekli olarak sektör ortalamasının üzerinde olmayı hedefliyoruz. Türkiye’deki hedefimiz de doğal olarak bu global hedefi yakalamamız için gerekli çabayı göstermek.

İnsan Kaynakları yaklaşımınızı anlatabilir misiniz?

ST İnsan Kaynakları Yönetimi’nin 3 ilkesi var: Tarafsızlık, şeffaflık, kişisel ve profesyonel gelişim. Bu ilkelere dayanarak şirketimizdeki tüm işler aynı metodoloji ile tanımlanıyor ve değerlendiriliyor. Bu değerlendirmeye göre de tüm işler her yıl sektör araştırmalarıyla kıyaslanıyor.

Teknoloji şirketi olarak ürün geliştirmek, tasarım yapmak, pazara sunmak ve müşterilerin desteğini sağlayabilmek için farklı yeteneklere ihtiyaç duyuyoruz. STMicroelectronics olarak elektronik mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, haberleşme mühendisliği konularında eğitim almış, yeterli teknik bilgi ve deneyime sahip, analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın, proje yönetimi deneyimi olan ve çok iyi düzeyde İngilizce bilen adaylar arıyoruz.

ST’ de istihdam edilmek hem çalışan hem de bizim için win-win (kazanç-kazanç) sonucunu doğuruyor. ST, çalışanlarının bilgi ve deneyimlerinden faydalanırken; ST çalışanları da bilgi ve becerilerini kullanarak yeni çözümler üretiyor, yeteneklerini ve sorumluluklarını geliştirme imkanı buluyor. Çalışanlarımızın kariyer hedeflerini şirket içinde gerçekleştirmeleri için özendiriyor ve mobilite imkanı sağlıyoruz. Her 18 ayda bir çalışan memnuniyeti araştırması yapıyoruz. Bu araştırma yönetim tarzı, kariyer olanakları, strateji ve çalışanın memnuniyeti ile ilgili 80 soru içeriyor.

İstediğiniz özelliklere sahip elemanları bulmak için Kariyer.net’ten nasıl faydalanıyorsunuz?

Kariyer.net eleman seçmede en önemli kaynağımız. Şirket içi tüm boş pozisyonlarımızı kariyer.net’te yayınlıyoruz. Tüm yöneticilerimiz de kariyer.net kullanıcısı. Başvurular hem yöneticilerimiz hem de HR tarafından inceleniyor. İş için aranılan özelliklerle başvuru sahibinin niteliklerinin uygun olması durumunda aday görüşmeye çağrılıyor. Yönetim takımımızda yabancı yöneticilerin daha doğrusu uzak yöneticilerin olması sebebiyle işe alım sürecimiz biraz uzun sürüyor. Nitelikleri uygun olmayan adaylara cevap mektubunu kariyer.net aracılığıyla gönderiyoruz.

Performans değerlendirmesi için ne gibi yöntemler kullanıyorsunuz?

ST’nin performans değerleme ve gelişim sistemi bütün dünyada aynı. Daha iyi iş sonuçları üretebilmek için hedeflere dayalı, görev ve sorumlulukları inceleyip, eğitim ve gelişim ihtiyaçlarını belirleyen bir sistem. Her yıl tüm çalışanlar için performans değerlendirme formu yılın ilk 3 ayında tamamlanıyor. Performans değerlendirme, çalışanlarımızın gelişimin temel taşıdır. Belirlenen SMART hedeflerin, sonuçlarıyla kıyaslandığı bir süreçtir. Süreç, çalışanın geçen dönemdeki iş performansını değerlendirirken gelecek yıl içinde bir öngörü oluşturuyor. Çalışanın niteliklerini, işini yönetimini ve insan yönetimini içeren 22 faktörü, güçlü olduğu ve geliştirilmesi gereken konular olarak değerlendirildiği bir süreç. Sonunda hem yöneticinin hem de çalışanın görüşü alınıyor. Gelişim ihtiyaçlarının, neler yapılması gerektiğinin ve ölçüm kriterlerinin belirlendiği kişisel gelişim bölümü kariyer planlama açısından çok önemli. Gelecek yıl için SMART hedeflerin belirlenmesiyle değerleme tamamlanıyor. Hedeflerin gözden geçirilmesi, değiştirilmesi gibi durumlar için ara değerleme öneriliyor.

Şirket içi eğitimlerinizi nasıl gerçekleştiriyorsunuz?

Şirket içi eğitimlerimizi, daha koordineli ve devamlı olması için 1994 yılında kurulan ST University birimimiz aracılığıyla yapıyoruz. Faaliyet gösterilen bütün ülkelerdeki eğitimler, birbirleriyle paralellik ve uyum içinde. Şirket bünyemize katılan bütün çalışanlarımız şirket kültürünün, değerlerinin, stratejilerinin, bakış açılarının, organizasyonun anlatıldığı “Newcomer’s Seminar” programına katılıyor. Daha sonrasında da çalışanlarımız yeteneklerini ve özgüvenlerini geliştirmeleri için destekleniyor. ST University sayesinde daha esnek ve kapsamlı eğitim imkanları sunabiliyoruz. Ayrıca, e-learning programlarından da faydalanmaktayız. 2003 yılında çalışan başına ortalama eğitim saati 55. Performans değerleme ile belirlenen kişisel gelişim alanında eğitim planları hazırlanıyor ve çalışanlar bu eğitimlere gönderiliyor. En çok Proje Yönetimi, Uzaktan Takım Etkinliği (Remote Team Effectiveness), takım performansı gibi konularda eğitime çok sayıda çalışanımız katıldı.