Kendinizle ilgili kısaca bilgi verir misiniz?

Doğu Akdeniz Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde ön lisans ve daha sonra seçtiğim kariyer yolumda daha etkin olabilmek amacı ile çalışma hayatım için Marmara Üniversitesi’nde İnsan Kaynakları Yönetimi ve Gelişimi üzerine yüksek lisans eğitimini tamamladım.

Kariyerime ise Işıklar Holding A.Ş.’de İnsan Kaynakları Asistanı olarak başlayıp, daha sonra grup yatırımlarından Bulgaristan’da bulunan Celhart Plc. şirketinde İnsan Kaynakları yönetim ve düzenleme yöneticisi olarak çalıştım ve tekrar Holding bünyesinde İnsan Kaynakları ve Toplam Kalite Yönetimi Müdürü olarak görevine devam ettim.2001 Şubat ayından beri SUPERONLINE İnsan Kaynakları ve İdari İşler Müdürü olarak görevime devam etmekteyim. Hobi olarak yaz ayları ağırlıklı olarak “deniz motor sporları” ile uğraşmaktayım.

Superonline’ın ve Türkiye’deki bilişim/internet sektörünün durumu ve geleceği hakkındaki görüşleriniz nelerdir ?

Superonline, ülkemizde 1996 yılından bu yana hizmet vermektedir. Öncelikle hedefleri arasında ülkemizde İnternet’in yaygınlaşması, bireylerin İnternet okur-yazarı olması, kurumların global rekabet için teknolojiye yatırım yaparak güç kazanması bulunmaktadır. Ülkemizde halen ilk adımlarını atmakta olan telekomünikasyon sektörünün geleceğinin son derece parlak olduğunu ve özellikle böylesine genç nüfusu olan bir ülkenin teknolojiyi sahipleneceğine, Avrupa’nın önde gelen Telekom devlerinden birinin de Türkiye olacağına inancımız büyük. Bu paralelde eğitim, eğitim ve eğitim diyoruz.

Firma yapınız ve firmanızdaki kariyer olanakları hakkında bilgi verebilir misiniz?

Superonline’ın organizasyon yapısı, şirket stratejileri ve politikaları doğrultusunda oluşmaktadır. Temel iş alanları direktörlükleri, temel iş alanlarını oluşturan daha küçük ve birbiriyle bağlantılı iş üniteleri de müdürlükleri oluşturmaktadır. Fakat sektörün getirdiği dinamizm, yeniliklere uyum sağlama, sürekli gelişmeye açık yapısı ile değişken iş modelleri ve farklı iş yapış şekilleri bu yapıyı etkiler. Şirketimizde 4 temel kademe bulunmaktadır. Ünvanlardan bağımsız olarak roller üzerinde yoğunlaşacak bir yapı üzerinde çalışıyoruz. Superonline’da yatay kariyer desteklenmektedir. Bu doğrultuda, çalışanların değişik projelerde görev alması, böylelikle beceri ve yeteneklerini geliştirecekleri farklı pozisyonlara gelmesi üzerine çalışmalar yapılır. Her kademede sahip olunması gereken yetkinlikler belirlidir. Her çalışan, bir üst pozisyona geçmek (terfi etmek) için hangi yetkinliklere sahip olması gerektiğini bilmekte ve yöneticisiyle birlikte eksik ve gelişmesi gerekli yönlerle ilgili gelişim planları yapmalıdır. Şirketimizin hedef geri bildirim ve performans değerlendirme süreçleri, çalışanları bu konuda desteklemektedir.

Yeni mezunlara yönelik insan kaynakları politikanız nedir ?

İşletme konumuz ve parçası olduğumuz telekomünikasyon sektörünün yapısı gereği, konuya ilgisi olan ve bu konuda kendini geliştirmek isteyen herkes firmamızda belirli görevlere gelebilmektedir. Öğrencilik döneminde stajlar yaparak kendilerine bir görüş açısı kazandırmış ve az çok ne konuda ilerleyeceğine karar vermiş yeni mezun çalışanlar şirketimizde istihdam edilmektedir. Superonline, her yaz döneminde gerçekleştirdiği staj programlarıyla da bu fikri desteklemektedir. Stajyer olarak gelen, okul zamanlarında part-time çalışmaya devam eden ve sonunda Superonline kadrosuna geçirdiğimiz çalışanlarımız mevcuttur.

Firmanızda uygulanan belli eğitim programları var mı? Var ise içerikleri ve yapısı ile ilgili bilgi alabilir miyiz?

Şirketimizde, eğitim konuları; yöneticilik, teknik, lisan, fonksiyonel, davranışsal olmak üzere 5 ana kategoride toplanmaktadır. Eğitim planları, stratejik olarak, 3 ayda bir belirlenen bireysel ve şirket hedefleri doğrultusunda oluşturulmaktadır. Teknik eğitimler öncelikli olmak üzere, şirketimizce belirlenmiş eğitim firmalarının açık eğitimlerinden faydalanmaktayız. Yönetim ve davranışsal beceriler gibi eğitimlerimizi genelde şirketimize özel oluşturulan, eğitmenler ve katılımcılarımızın biraraya gelerek ihtiyaç planlarına destek oldukları, eğitim sonrasında da takip edilen, kurum içi eğitimler şeklinde gerçekleştirmekteyiz. Genel olarak, hangi konuda hangi şirket ve eğitmenle çalışılacağı belirlenmiştir. Eğitimlerimizin, mümkün olduğunca interaktif ve etkin bireysel katılım gibi unsurları taşımasına gayret etmekteyiz.

İşe alım politikalarınız nelerdir ? İşe alımlarda internet size ne gibi faydalar sağlıyor ?

Yıllık yapılan iş gücü planları ve dönemsel olarak ortaya çıkabilen projeler ya da yeni eklenen süreçlerle ilgili eleman ihtiyaçları da bütçeler gözden geçirilerek karşılanmaktadır. İşe alımda, işe yönelik teknik becerilerden önce şirketimizin temel yetkinklikleri İnsan Kaynakları birimi tarafından değerlendirilmektedir. Bu yetkinlikler; müşteri odaklılık, hedef odaklılık, yaratıcılık, iş sonuçlandırma, problem çözme, karar verme, yeniliğe ve değişime adapte olabilmedir. Bu yetkinliklere sahip olan adaylar, mülakatın ikinci safhasına geçerler. Bu safhada pozisyonla ilgili teknik beceriler görüşülür ve ilgili pozisyonu talep eden yöneticiyle işe yönelik teknik bir mülakat yapılır. Bu noktaya kadar, karşılıklı olarak olumlu giden süreçte, ek olarak İnsan Kaynakları birimi tekrar bir görüşmeye çağırabilir.

Şirketimizin web sayfalarında, insan kaynakları kısmında on-line başvuru formumuz bulunmaktadır. Başvurularımızın yarısından fazlası bu yolla gelmektedir. Bunun yanı sıra, Kariyer.net de kaliteli adaylara ulaşmakta bize etkin çözümler sunmaktadır. Seçme ve yerleştirme fonksiyonumuzu ne kadar elekronik ortamda gerçekleştirebilirsek o kadar süreci etkin kılabiliyor, operasyonel işlerden uzaklaşıp, sistem geliştirmeye yönelik çalışabiliyoruz. Zaman ve iş gücü anlamında ciddi boyutlarda kazanç sağlıyoruz.

Yeni projeleriniz var mı? Varsa, bunlarla ilgili bilgi verebilir misiniz?

Klasik insan kaynakları uygulamalarının yanısıra, yeni projelere de çok açık bir şirketiz. İnsan Kaynakları birimimiz de şirketin beklentileri karşılamak, şirkete katma değer sağlamak ve bu değerleri kağıt üzerinde de gösterebilmek amacıyla şirket içindeki projelere önayak olmaktadır. 2002 başında başlayan ve 3 ay sonunda ilk fazını bitirdiğimiz “Super online İş Otomasyon Platformu” adını verdiğimiz ve 17 temel iş sürecimizi elektronik ortama taşıyıp, takip ve raporlama yapabildiğimiz bir proje geliştirdik. Öncelikli olarak, insan kaynaklarına ait olan ve tüm şirketin kullandığı temel süreçler bu sistemde kullanıma açıldı. Onaylar safhasında, dosyalama ve form takibinde kaybedilen zamanlar bu sistemle artık yerini başka projelerde kaynak olmaya bıraktı. Bu tüm şirket çalışanlarımız için de geçerli olmaktadır. Ayrıca, şirketimizin genel olarak içinde bulunduğu bir ayrı proje de “NetReadiness” kapsamında, yine öncelikli olarak İnsan Kaynakları süreçlerinin de yer alacağı “Superonline Intranet Portal” projesi geliştirilmektedir.

Eklemek istedikleriniz var mı?

İş hayatının birbirinden farklı olanaklar sunduğu böylesine açık ve rekabetçi dönemde, gelişimin amaç ve odaklanma doğrultusunda olduğuna inanmaktayım. Bunun için sektörel veya uzmanlık alanında odaklılığın birey/şirket çerçevesinde dikkatlice ele alınması, kuvvetli, rekabete hazır ve nitelikli işgücüne sahip olma avantajını sağlayacaktır. Bu ilkede ilerleyecek olan işgücü, önüne gelen fırsatlarını iyi değerlendirip kariyerlerinde ayrıcalıklılığı hak edecektir.