Kendinizle ilgili kısaca bilgi verir misiniz ?

İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya bölümünden mezun olduktan sonra, 1996 yılında, Telsim İnsan Kaynakları Bölümünde iş hayatıma başladım. Aynı yıl, Marmara Üniversitesi İşletme sertifika programını tamamladım. Volkswagen Doğuş Finans’ta kuruluş aşamasından bu yana 3 yıldır, tüm İnsan Kaynakları, Eğitim ve Geliştirme süreçlerinde bulundum. Halen de bu şirkette İnsan Kaynakları Yöneticisi olarak görevime devam ediyorum.

Volkswagen Doğuş Finans’ın ve sektörünün geleceği hakkındaki görüşleriniz nelerdir?

Volkswagen Doğuş Tüketici Finansmanı A.Ş. (VDF), 30 Aralık 1999 tarihinde, Volkswagen Financial Services AG’nin %51 ve Doğuş Grubu’nun %49 ortaklığında, otomotiv kredisi vermek üzere kurulmuş bir tüketici finansman şirketidir. Biz burada şu an Volkswagen Grubu’na bağlı Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Porsche, Scania; ayrıca Hyundai ve Citroën olmak üzere 8 markayı ve marka ayrımı gözetmeksizin DOD aracılığıyla 2. el araçları finanse ediyoruz. Ayrıca kendi içinde de kasko, servis, auto credit gibi ürünlerimiz var. 2002 yılı ilk aylarında tamamlanan Online Kredi Başvurusu projesi de bizim açımızdan Türkiye’de ilklerden olmak anlamında önemli bir adım oldu. VDF olarak asıl hedefimiz direkt tüketiciye ulaşıp, hizmeti kaliteli ve daha uygun koşullarda vermektir. Bunun da sektördeki kalite ve rekabeti geliştireceğini planlıyoruz. Biz, gelecek yıllar için pozitif düşünüyoruz. 2000 ve 2001 yılları, şirketimiz açısından iyi geçti. 2002’de de aynı hız ve başarı ile devam etmekteyiz. Hem otomotiv hem finans sektöründeki yapılanmanın ileride daha sağlam temellere oturacağına ve tek noktadan hizmetin daha yaygın olacağına inanıyoruz. Finans sektöründe de enstrüman sayılarının ve çeşitliliğin artması bekleniyor. Dünyadaki değişim trendi bu yönde. Sonuçta biz, Türkiye’nin en iyi Tüketici Finansmanı Şirketi olmayı devam ettireceğiz. Hedeflerimiz çok büyük.

İşe alım politikanız nedir?

İşe alım politikamızdan önce İnsan Kaynakları stratejimizden bahsetmek isterim. Çünkü tüm alt politikalarımız bu ana stratejimizi oluşturan birer parçadır. Ana insan kaynakları stratejimiz; genel vizyon ve misyonumuz doğrultusunda; Volkswagen Doğuş Finans’ın gelişiminin sürekliliğini sağlamak için, nitelikli insan gücünü, eğitim, kurum kültürü ve dinamik bir ortam ile geliştirmek, kalıcılığını sağlamak ve kariyer fırsatları sunarak bir potansiyel oluşturma yönündedir. İşe alımda, doğru hedef gruba ulaşmak, adaylara eşit fırsat tanımak, objektif ve amaca dönük ölçümleme yapmak, adayları müşterimiz olarak görmek şirketimiz ihtiyaç ve çıkarlarını ön planda tutarak, yansız ve etki altında kalmadan hareket etmeyi hedefliyoruz. İşe alım prosedürünün başlaması için, elbette ki en başta bir talebin ve ihtiyacın doğması gerekiyor. Bu ihtiyaç, İnsan Kaynakları bölümü tarafından ölçümleniyor ve gerekli çalışmalar başlatılıyor. Akış, şu şekilde gerçekleşiyor: Yıllık insan gücü planlaması doğrultusunda alım yapılacak grupların özellikleri, kişi sayıları, muhtemel işe başlama tarihlerini belirliyoruz ve bu gruplar için eleman alım sürecini başlatıyoruz. Bu süreç başlarken mutlaka uzun vadeli yapılan bütçe tahminlerinden de faydalanıyoruz. Tüm mülakatları ilk Humanitas ve İnsan Kaynakları bölümü yapıyor, adaylar pozisyona uygunluklarının ötesinde, öncelikle grup, şirket değerleri ve kültürü anlamında değerlendiriliyorlar. Bu en temel elemenin ardından ilgili birim yöneticisi ile 2. görüşmeler başlıyor. Pozisyon ve şartlara bağlı olarak mülakat adedi artabiliyor, sınav veya testler uygulanabiliyor. Şunu eklemekte fayda var ki; her görüşülen adaya mutlaka bir geri dönüş yapılıyor.

Şirketinizde uyguladığınız Performans Yönetim Sistemi var mıdır? Genel ilkeleri nedir ve çalışanlarınızın kariyer planları için nasıl bir imkan sağlamaktadır?

Şirketimizde 2000 yılından beri uyguladığımız hedef ve yetkinlik bazlı bir Performans Yönetimi modeli mevcut. Tüm çalışanlarımız, yılda iki kere bu değerlendirmeden faydalanabiliyorlar. En temel ilkesi Şirket ana hedeflerimizin kişi bazına indirgenerek, her çalışan tarafından paylaşılmasının sağlanması ve çalışanların şirket başarısına katkılarının gözlemlenmesi. Değerlendirmelerin somut ve ölçülebilir olmasına çalışıyoruz. Motivasyonu ve performansı arttırmak en önemli düşüncelerimiz. Bir de modelin çıktılarının İnsan Kaynakları ve gelişim rotasında kullanılabilirliği de çok önemli. Mesela en büyük çıktı olarak eğitim ve kariyer imkanlarından bahsedebiliriz. Kariyer planlamaları ve yedekleme çalışmaları performans değerlendirme sonuçlarına bağlı olarak ilerleyen bir süreç oluyor. Biz bu anlamda çalışanı uzun vadeli dönemde nerede görmek istiyoruz, nasıl gelişimine katkıda bulunabiliriz sorularına cevap bulmayı hedefliyoruz.

Volkswagen Doğuş Finans’ta kurumsal eğitim uyguluyor musunuz? Uyguluyorsanız içerikleri ve yapıları ile ilgili bilgi alabilir miyiz?

Volkswagen Doğuş Finans’ta Kurumsal eğitimler uyguluyoruz. Tüm çalışanlarımızı hem teknik hem yetkinlikleri anlamında kapsayacak çeşitli eğitim programları düzenliyoruz. Bunların en önemlilerinden biri, Humanitas ile ortaklaşa yürütülen ve 2001 yılı sonunda tamamlanan ” Managerial Development -Yönetimsel Gelişim ” eğitimi olmuştur. Tüm orta kademe yöneticilerimizi kapsayan ve yaklaşık 6 ay süren bu eğitim projesi 4 ana bölümden oluşmuştu. Bu bölümlerin temel amacı ise, ekip çalışması ve iletişim, problem çözme ve karar alma, delegasyon ve liderlik konularının paylaşılmasıydı. Ayrıca gene Humanitas ile işbirliği içinde gerçekleştirilen e-learning çalışmalarımız devam ediyor.

Tabi bir de eğitimlerin sonrası var. Öğrenmenin uygulamaya döndürülmesini doğal bir süreç olarak düşünmüyoruz. Fazladan ek bir çaba sarf edip, eğitimin işe transfer edilmesini ölçmeye ve takip etmeye çalışıyoruz. Çalışan ve yöneticilerle görüşüp mutlaka fikirlerini alıp, çalışanlara koçluk yapmalarını istiyoruz.

Yeni mezunlara yönelik işe alım politikanız ve staj imkanlarınız nedir?

Yeni mezunlara, şirket fırsat ve yeni projelerin şekillenmesi ile beraber çok değişik fırsatlar sunabiliyoruz. Zaman zaman eğitip yetiştireceğimiz bir aday tercih ederken, zaman zaman da işin gerekliliği olarak tecrübeli adayları tercih ediyoruz. Kariyer günleri bizim için bir fırsat olabiliyor. Üniversitelerde gerek imkanlarımızı anlatmak gerekse en iyi adayları çekmek adına gerçekten de bu tür organizasyonlara katılmanın çok faydalı olduğunu düşünüyoruz.

Staj imkanları da aynı şekilde ihtiyaçlarla ortaya çıkıyor. Fakat ilkemiz şirketimizde staj yaparak bizi tanıyan, bizim tanıdığımız başarılı olan adayların, şirkette devamlılığını sağlamaktır. Şu an VDF’de bunun örneklerini bulabilirsiniz. Stajyer olarak çalışan bir kişi de bizim için VDF ailesinin bir üyesidir.

Geliştirmiş olduğunuz Tüketici Kredisi Satışı projeniz hakkında bilgi verebilir misiniz?

Araç, kasko ve servis kredisini tek noktadan veriyoruz. Bu çok önemli bir gelişme sektör için. Müşterilerimiz Yetkili Satıcılarımızdan böyle bir imkanı kullanmanın rahatlığını yaşıyorlar. Tüm kredi işlemleri, yetkili satıcıdaki VDF yetkilisi tarafından yürütülmekte, kredi başvuruları Internet aracılığıyla anında VDF’ye aktarılarak hızla sonuçlandırılmaktadır. Mesela, evraklarda bir eksiklik olmadığı müddetçe 2 saatte kredi onayı verebiliyoruz. Ürün çeşitlerimizin yanında ödeme kolaylığı ve güvenliğini de ön planda tutuyoruz. Farklı seçeneklerle müşterilerimizin ihtiyaçlarına en optimal şekilde cevap vermeye çalışıyoruz. Tek noktadan kredi hizmetinin dışında tüketicilere başka avantajlar da sunuyoruz : Hızlı sonuç, rekabetçi faiz oranları, az prosedür gibi…