Belgelendirme Uzmanı Nedir?

Belgelendirme Uzmanı Kimdir?

Teknik bilgi gerektiren konularda verilen kalite belgelerini sağlayan ve denetleyen uzmana, belgelendirme uzmanı denir. Endüstri alanında tehlike arz eden makinelerin ya da yapıların, standartlara uygun olup olmadığını tescil eden belgeler konusunda uzmandır.

Belgelendirme Uzmanının Görevleri Nedir?

  • Yapılarda kullanılan her türlü malzemenin, standartlara uygun olup olmadığını denetlemek,
  • Laboratuvar ortamında, endüstride ve yapı sektöründe kullanılan malzemelerin ya da makinelerin, standartlara uygun olup olmadığını kontrol etmek,
  • Her türlü teknik kontrolü yapmak ve belgelendirmek,
  • Belgelendirme işlemlerinde uluslararası standartlara uygunluğu kontrol etmek,
  • Belgelendirme talebinde bulunan kuruluşların çağrılarına cevap vermek, bu kuruluşların sunmuş olduğu ürünlerin kalitesini kontrol etmek ve standartlara uygunluğunu denetlemek,
  • Belgelendirme sonucunu, görev yaptığı kuruluşla ve belgelendirme gerçekleştirdiği kuruluşla paylaşmak,
  • Belgelendirmeye esas olan ürünü, uluslararası standartlara göre test etmek ve sonuçları analiz etmek,
  • Elde ettiği sonuçları rapor haline getirmek.

Kimler Belgelendirme Uzmanı Olabilir?

Farklı mühendislik bölümlerinden (Makine mühendisliği, inşaat mühendisliği, kimya mühendisliği, endüstri mühendisliği, gıda mühendisliği) mezun olanlar ve bu alanda deneyim kazanan adaylar belgelendirme uzmanı olabilir. Öte yandan, ilgili mühendislik alanlarından mezun olanlar, Türk Akreditasyon Kurumu ve özel belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen kurs ve seminer programına katılarak, sertifika alabilir.

Belgelendirme Uzmanı Eğitimi / Belgelendirme Uzmanı Olmak İçin Hangi Eğitimler Almak Gerekir?

Malzeme bilimi, endüstriyel malzemeler ve kimyasal maddeler hakkında eğitim alınmalıdır. Belgelendirme kapsamlı bir alan olduğu için belgelendirmeye konu olan malzeme ve yapı hakkında da ayrı uzmanlık gereksinimi bulunabilir. Bu sebeple, çalışılan alana yönelik olarak, ayrı eğitimler almak gereklidir. Özel belgelendirme kuruluşları ve Türk Akreditasyon Kurumu tarafından, farklı alanlarda eğitim programları uygulanmaktadır.