Arşiv Memuru Nedir?

Arşiv Memuru Nedir?

Arşiv Memuru Ne Demek?

Arşiv Memuru, arşiv belgelerinin tespit edilmesi, arşiv niteliği taşıyan ya da gelecekte arşiv vasfını kazanacak belgelerin korunması ve kayıt altına alınmasından sorumlu kamu memurudur. Arşiv Memuru, devlet arşivleri, merkez ve taşra teşkilat müdürlükleri ve bakanlıklar gibi birçok kamu kurumunda istihdam edilebilmektedir.

Arşiv Memuru Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Arşiv Memurunun görev tanımı bağlı bulunduğu kamu kurumunun yönetmeliğince belirlenmektedir. Hizmet verdiği kuruma bağlı olarak görev tanımı farklılıklar gösterebilen Arşiv Memurunun genel mesleki sorumlulukları şunlardır;

 • Kamu kurumları dışında bulunan arşiv malzemelerini gerektiği takdirde satın almak,
 • Teslim alınan arşiv malzemesini kayıt altına almak,
 • Rumi ve Hicri tarihli belgeleri Miladi tarihe çevirerek kayıt altına almak,
 • Arşiv malzemelerinin kaybolması ya da zarar görmesini engelleyecek önlemler almak,
 • Haşere, nem, yüksek sıcaklık gibi arşiv malzemesine zarar verecek etkenlere karşı ortam koşullarını ayarlamak,
 • Zarara uğramış arşiv malzemelerinin restorasyonun yapılmasını sağlamak,
 • Kurum çalışanlarının arşivden faydalanma isteklerini karşılamak,
 • Saklama süresi dolan arşivlik kamu kurumu malzemelerini imha etmek,
 • Her sene sonunda arşiv faaliyetlerini açıklayan rapor oluşturmak ve kaymakamlık, valilik gibi ilgili birimlere sunmak,
 • Kurum tarafından düzenlenen seminerlere katılım göstermek,
 • Kamu kurumu bilgi gizliliğine sadık kalmak

Nasıl Arşiv Memuru Olunur?

Arşiv Memuru olmak için aşağıdaki şartları yerine getirmek gerekmektedir;

 • Üniversitelerin Bilgi ve Belge Yönetimi, Dokümantasyon ve Enformasyon, Arşivcilik ve ilgili bölümlerden mezun olmak,
 • Kamu Personel Seçme Sınavına girmek ve kurum kadro ilanında belirtilen puan ortalamasına ulaşmak

Arşiv Memurunda Olması Gereken Özellikler

 • Temel bilgisayar kullanım bilgisine sahip olmak,
 • Detay odaklı çalışmak,
 • Kapalı alanda uzun süre çalışabilecek fiziki yeterliliği bulunmak,
 • Mükemmel sözlü ve yazılı iletişim kabiliyeti göstermek,
 • Erkek adaylar için, askeri yükümlülüğü bulunmamak.