Arşiv Sorumlusu Nedir?

Arşiv Sorumlusu Nedir?

Arşiv Sorumlusunda Olması Gereken Özellikler

 • Kullanıcıların sorularını karşılamaya yönelik sözlü ve yazılı olarak iletişim kurabilmek,
 • Mükemmel organizasyonel yeteneğe sahip olmak,
 • Asgari denetim ile çalışabilmek,
 • Belgeleri gruplandırmak için farklı kurallar oluşturmayı sağlayan kategorizasyon yapma becerisi sergilemek,
 • Ekip çalışmasına yatkınlık göstermek,
 • Erkek adaylar için, askeri yükümlülüğü bulunmamak.

Arşiv Sorumlusu Ne Demek?

Arşiv Sorumlusu, kalıcı kayıtların ve tarihsel olarak değerli belgelerin kayıt altına alınması, korunması ve kullanımının sağlanmasından sorumludur.

Arşiv Sorumlusu Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Arşiv Sorumlusu, öncelikli olarak, tarihi niteliği olan belgelerin muhafazası ve talep edildiği takdirde erişime sunulması ile görevlidir. Meslek profesyonellerinin diğer sorumlulukları şu başlıklar altında toplanabilir;

 • Koleksiyon katalogları, eser bilgi ve kayıtlarını yönetmek,
 • Muhafaza etmek üzere arşiv belgelerini değerlendirmek, onarılmaya ihtiyaç duyan malzemeleri tespit etmek ve restorasyonunu gerçekleştirmek,
 • Arşiv belgelerinin mikroorganizmalar tarafından zarar görmesini önlemek amacıyla düzenli ilaçlama işleminin yapılmasını sağlamak,
 • Arama işlemlerini kolaylaştırmak için arşiv kayıtlarını sınıflandırmak,
 • Bozulma hassasiyeti gösteren metinlerin film ve dijital kopyalarını oluşturarak kayıtları korumak,
 • Video kaset, ses bandı, disk veya bilgisayar formatlarını kopyalayarak saklamak,
 • Arşivlere en iyi erişim, onları kullanım veya yorumlama konusunda kullanıcılara tavsiyelerde bulunmak ve destek vermek,
 • Kullanıcı odaklı bir yaklaşım sergileyerek, kamu kurumu, akademisyen ve diğer kullanıcılardan gelen sorulara cevap vermek.

Arşiv Sorumlusu Olmak İçin Hangi Eğitimi Almak Gerekir?

Arşiv Sorumlusu olmak için üniversitelerin Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü’nden lisans derecesi ile mezun olmak gerekmektedir. Bazı özel firmalar arşiv sorumlusu adaylarında lise mezuniyeti kriterini belirtmektedir.