Bordro ve Özlük İşleri Müdürü Nedir?

Bordro ve Özlük İşleri Müdürü Kimdir?

Bordro ve özlük işleri çalışan evraklarını kapsayan bir bölümdür. Adaylar işe yerleştikten sonra iş kanununun zorunlu kıldığı birtakım evrakları bu birime teslim etmek zorundadır. Bordro ve özlük işleri müdürü, 4857 sayılı iş kanununun 75. maddesinde düzenlenen ve işverenin yükümlülüğünde olan çalışanların özlük dosyalarından sorumlu olan kişidir. Kişilerin şirkette işe başladıktan sonraki süreçleri bordro ve özlük işleri müdürü tarafından yönetilir. Personel işten ayrılana dek özlük hakları ile ilgili tüm süreç, bu meslek sahibi tarafından takip edilir.

Bordro ve Özlük İşleri Müdürünün Görevleri Nelerdir?

 • İçinde işçinin nüfus cüzdanı fotokopisi, işe giriş bildirgesi, sağlık raporu, sabıka kaydı, ikametgâh bilgisi, diploma bilgisi, askerlik belgesi gibi evrakların bulunduğu personel özlük dosyalarını hazırlamak,
 • İşe yeni girecek olan çalışanların işe giriş işlemlerini yapmak,
 • İşten ayrılacak olan çalışanların ihbar ve kıdem tazminatlarını hesaplamak ve işten çıkış işlemlerini gerçekleştirmek,
 • Aylık ve yıllık olarak çalışanların ücret bordrolarını hazırlamak ve imzalatmak,
 • Çalışanların maaşlarından kanuna uygun olarak gerekli kesintileri gerçekleştirmek,
 • İş yerinde fazla ya da eksik mesai varsa hesaplamak ve bordroya aktarmak.

Kimler Bordro ve Özlük İşleri Müdürü Olabilir? 

Lise ve dengi okullardan mezun olan ve üniversite sınavında 4 yıllık eğitim veren üniversitelerin İktisat, İşletme, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümlerini kazanarak başarıyla diplomasını alan herkes bordro ve özlük işleri bölümünde çalışabilir. Bu bölümde bir süre deneyim sahibi olduktan sonra bordro ve özlük işleri müdürü olunabilir.

Bordro ve Özlük İşleri Müdürü Olmak İçin Hangi Eğitimleri Almak Gerekir?

Üniversitelerin ilgili bölümlerinde öğrenimini tamamlayan bordro ve özlük işleri müdürünün;

 • Genel işletme,
 • Genel muhasebe,
 • Sosyoloji,
 • Psikoloji,
 • Yönetim ve organizasyon,
 • Çalışma ekonomisi,
 • Türk vergi sistemi,
 • İnsan kaynakları yönetimi,
 • İş hukuku,
 • İş sağlığı ve güvenliği konularında eğitim alması gerekir.
ORTALAMA MAAŞ Detayları Gör
6.660 / Aylık
12 kişinin ortalama maaşıdır.
Benzer Meslekler