Eleman Nedir?

Eleman Ne Demek?

Eleman nedir sorusunun kısa bir cevabı vardır. Bir iş yerinde, bir kuruluşta veya bir yerde çalışan insanların her birine eleman denir. Kelimenin farklı şekilde yapılmış tanımları da vardır. Bir bütünün içinde yer alan basit ögelere, bileşik bir şeyi meydana getiren basit şeylerin her birine veya bir bütünün parçalarına eleman adı verilir. Türkçeye, Fransızca olan élément kelimesinden çok fazla değişikliğe uğramadan geçmiştir. Bu kısa tanımlar eleman kimdir veya eleman kime denir gibi soruların da cevabını içerir. Bu kelime iş dünyasında sıklıkla kullanılır. İş yerlerinde çalışan herkes o iş yerinin elemanıdır. Bazı meslek isimlerinde ikinci kelime olarak kullanımı hayli yaygındır. Kelimenin; depo, öğretim, ön büro, teknik, vasıfsız, kalifiye, teknik servis, temizlik, servis, yardımcı, üretim, hasta bakım, kargo, bakım, market, tanzim teşhir, satış, muhasebe gibi bir çok kelimenin yanına getirilerek meslek ismi olarak kullanıldığı görülür. İş unvanı içinde eleman kelimesinin geçmesi durumunda çalışanlar kendilerini tanımlamak için bu kelimeyi kullanırlar. Bu unvanlar, bir mesleği ifade eder. Ancak genel tanımlama yapıldığı zaman kişiler kendileri için daha çok personel veya çalışan demeyi tercih eder. Aslında her üç kelime de eş anlamlıdır. İş yerleri bir bütündür ve her parçası önemlidir. Herkesin görevi, sorumluluğu ve işe katkısı vardır. 

Eleman Ne İş Yapar, Görev ve Sorumlulukları Nelerdir? 

İş yerlerinde her bir elemanın ayrı bir sorumluluğu vardır. Aynı işi birden fazla kişi yapıyorsa bu kişiler arasında iş bölümü yapılır. Görev ve sorumlulukların doğru bir şekilde paylaşımı iş akışı için gereklidir. Elemanlar çalıştıkları departmanlarda, kendilerine verilen işi, kendilerinden beklenen şekilde yapmakla yükümlüdür. Yazılı veya sözlü olarak yapılmış iş tanımları çalışanların rehberi niteliğindedir. İş tanımında belirtilen görevleri yaparken, görev tanımının dışında, yetkisini aşan işler yapmamaya özen göstermelidir. İnisiyatif kullanması gereken bir görevde ise bu inisiyatifin de sınırları iyi belirlenmiş olmalı ve eleman bu sınırlara dikkat etmelidir. Eleman o iş yerindeki görevinin bilincinde olarak çalışır. Muhasebe departmanında çalışan bir kişi muhasebe ile ilgili görevlerini yerine getirirken bir satış personeli satış konusunda yükümlülüğünün farkında olarak hareket eder ve beklentileri karşılamak için çalışır. Görevler ve sorumluluklar sektörden sektöre, yapılan işten işe, departmandan departmana değişir. Ancak temel olarak her iş yerinin kendi işleyişi ve iç kuralları ile uyum içinde olunmalı ve maksimum performansla, dikkatli, özenli bir şekilde görevler ve sorumluluklar yerine getirilmelidir. 

Eleman Olmak için Hangi Eğitimi Almak Gerekir? 

Eleman olmak için gerekli olan eğitim düzeyi iş kollarına göre değişkenlik gösterir. Bazı meslek gruplarında özel eğitim veya sertifika gerekebilir. Örneğin teknik servis elemanlarının teknik eğitim almış olması şarttır. Özel uzmanlık gerektiren alanlarda çalışanlar hali hazırda bu konu ile ilgili eğitime sahip olmaları gerektiğini bilirler. Birçok iş kolunda ise iş deneyimi ve tecrübe şartı aranabilir. Mesela bir depoda çalışacak kişinin depo işleyişi ile mutfakta çalışacak kişinin gıda üretimi ile ilgili tecrübe sahibi olması istenebilir. Bununla birlikte bu iş kollarında deneyimsiz, yetiştirilmek üzere eleman arayışı ile de sık sık karşılaşılır. Bazı iş kollarında temel eğitim düzeyi belirtilir. Bu düzey ilköğretim, ortaöğretim, lise veya üniversite ve hatta daha yüksek eğitim olabilir. Farklı yetenekler ve niteliklerin arandığı sektörler de vardır. Ön büroda çalışacak bir kişinin yabancı dil düzeyi ya da pazarlamada çalışacak bir kişinin araba kullanma tecrübesi aranan nitelikler arasında yer alabilir. Kariyer planlaması yapılırken hemen her iş kolunda çeşitli eğitim fırsatları olduğu, kişilerin her zaman kendilerini geliştirebileceği unutulmamalı, eğitim ile ilgili fırsatlar dikkatlice takip edilmeli ve değerlendirilmelidir. 

Eleman Olmak için Gereken Şartlar Nelerdir?

Eleman nasıl olunur sorusunu yanıtlamak için ilk önce hangi sektörde çalışmak istendiği belirlenmelidir. İş deneyimi olmayan ve iş hayatına eleman olarak başlamak isteyenler çok sayıda seçenek içinden kendi niteliklerine göre seçimde bulunabilirler. Bir uzmanlığa sahip olan kişiler ise hangi sektörlerde çalışacaklarını araştırmalı, farklı sektörlerde çalışma imkânı varsa bunu değerlendirdikten sonra seçim yapmalıdır. Eleman olarak başlanan iş pozisyonlarında ilerlemek ve yükselmek mümkündür. Herhangi bir iş yerinde eleman olarak işe başlayarak iş deneyimi ve uzmanlık kazanılabilir. Eleman ne iş yapar sorusu cevaplanırken tüm iş kollarının farklı pozisyonlarda elemana ihtiyacı olduğu belirtilmelidir. Eleman ihtiyacı olan sektörlerin verdikleri iş ilanları, bu pozisyonda çalışmak isteyen deneyimli ve deneyimsiz kişilere çok sayıda seçenek sunar. Eleman iş başvurusu yapmadan önce iş aramaya başlamak, özgeçmiş yazmak, iş trendleri, doğru başvuru, mülakata hazırlanmak, kariyer planlamak gibi birçok konuda faydalı bilgilerin yer aldığı uzmanlarca hazırlanmış içerikleri okumak son derece yararlı olur. İş başvurusundan sonra işverenler, gelen başvuruları değerlendirir. Uygun görülen adaylar sözlü mülakata çağrılabilir. Mülakata gitmeden önce mutlaka iyi bir araştırma yapılmalı, sektör ve pozisyon hakkında bilgi sahibi olunmalıdır. Başarılı bir mülakat geçirmek için ipuçları içeren yazı ve araştırmalardan faydalanılabilir. 

Eleman İşe Alım Şartları Nelerdir? 

İş görüşmeleri özgeçmiş göndermekle başlayan, sonrasında yüz yüze görüşmeyle devam eden bir süreçtir. Mülakat ismi verilen ilk görüşmeden sonra ikinci bir yüz yüze görüşme olabilir. İkinci görüşme işe alım aşamasında önemli bir aşama kaydedildiğinin göstergesidir. Eleman maaş miktarı konusu çok merak edilen bir konudur. İş görüşmeleri esnasında adayın maaş beklentisi sorulabilir. İşveren veya iş yerindeki yetkililerle yapılan karşılıklı görüşme esnasında, başvuru yapılmış pozisyon için ücretlendirme hakkında net bir bilgi verilebilir. Ücretler yapılacak işin niteliğine, sektöre, eğitime, deneyime vs. bağlı olarak değişir. İşe kabul edildikten sonra eleman olmak için gerekli evraklar işe başlayacak kişiye bildirilir. Evrakların belli bir süre içinde tamamlanması gereklidir. Bu evraklar nüfus cüzdanı fotokopisi, nüfus kayıt örneği, İkametgâh belgesi, diploma, kan grubu kartı, adli sicil kaydı, vesikalık fotoğraf, AGİ ödemesi almak için gerekli olan aile bildirim formu gibi belgelerdir. Sağlık raporu da istenebilir. Deneme süresi, 4857 sayılı İş Kanunu'nun 15.maddesine göre iş sözleşmesine deneme süresi maddesi eklenmesi durumunda yürürlüğe girer. Eğer bu kayıt sözleşmeye yazılmazsa deneme süresi olmadan işe başlanmış olur. Deneme süresi en fazla iki ay olabilir. Deneme süresi içinde veya sonunda işe başlayan kişi veya işveren önceden karşı tarafa haber vermeden iş sözleşmesini feshedebilir. Eleman iş sözleşmesinde belirtilen şartlara uygun olarak çalışır. Yeni bir işe başlamak, iş yerine, ortama, sorumluluklara alışmak belli bir süreç gerektirebilir. Bu noktada elemanlar uyum sürecini kolay ve olumlu atlatmak için bir zamana ihtiyaç duyulduğunu bilerek hareket etmeli, meraklı ve hevesli olmalıdır. Eleman olmak için gereken şartlar başvuru yapılan sektöre bağlı olarak değişiklik gösterir. Çalışmak istenen pozisyonun ihtiyaç duyduğu şartlar eleman iş ilanı sayfalarında belirtilir. Eleman iş ilanları şehre göre, sektöre ve hatta firmaya göre listelenebilir. Kariyer.net üzerinden ilgili ilanlara farklı filtreler kullanarak da göz atılabilir. Örneğin; İstanbul eleman iş ilanları , bu ildeki uygun pozisyonları listeler. Kişisel niteliklere uygun iş ilanlarına Kariyer.net üzerinden kolaylıkla başvuru yapılabilir. 

SONRAKİ KONU
Eleman Mülakatları