Genel Müdür Yardımcısı Nedir?

Genel Müdür Yardımcısı Nedir?

Genel Müdür Yardımcısı Ne Demek?

Genel müdür yardımcısı; şirketlerin daha etkin, doğru ve verimli bir şekilde yönetilmesi adına çalışmalar yapan, şirketin bulunduğu konum ve hedefleri doğrultusunda ihracattan ithalata, satıştan bütçe planlamaya, üretimden lojistik değerlendirmelere kadar şirketin her alanındaki süreçleri inceleyen kişiye verilen isimdir.

Genel Müdür Yardımcısı Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Şirketin sürekliliği ve etkinliği için çalışan genel müdür yardımcısının görev sorumlulukları şu şekildedir:

  • Genel müdürün kendisine yönlendirdiği işleri yapmakla yükümlü olmak,
  • Aylık faaliyet raporlarını analiz etmek ve değerlendirmek,
  • Çalıştığı şirketin dengeli ve kârlı bir şekilde yükselme göstermesi için kısa ya da uzun vadeli hedefler belirlemek,
  • Şirketlerde üretim için gerekli olan makine, insan gücü, malzeme ve bütçe ihtiyaçlarını tespit etmek,
  • Şirket faaliyetleri için etkili ve uygun organizasyonlar planlamak,
  • Çalıştığı şirketin ekonomik, mali, yasal, sosyal ve teknolojik koşullara uyumlu olmasını sağlamak adına çalışmalar yapmak,
  • İleriye dönük sağlam projeler hazırlamak,
  • Şirketin imajını, kimliğini ve kültürünü geliştirmek adına projeler, yeni fikirler tasarlamak,
  • Şirketle ilgili yapılan birtakım toplantılara Genel Müdür adına ya da kendi adına katılım sağlamak.

Genel Müdür Yardımcısı Nasıl Olunur?

Genel müdür yardımcısı olmak için lise ve dengi bir eğitim bitirdikten sonra üniversitelerin dört yıllık lisans eğitimi veren İşletme ve İktisadi Bilimler Fakültesi bitirilmelidir.